欢迎来到通力!

您是否对通力作为企业业务或职业机会感兴趣?

企业网站

您是否想在各自的通力网站上了解您所在地区可用的解决方案的更多信息,包括当地的联系信息?

你建议的网站是

maasuositsta ei voida näyttää

Siirry paikalliselle sivustolle
img_KONE标志(76 x52)

SivustommeKäyttääEvästeitä,Jotta Voimme Tarjota Sinulle Parhaan Mahdollisen Kokemuksen。HyväksytEvästeidenKäytönPacaamallaHyväksynJAJATKAMALLASIVUJENKÄYTTÖÄ。voit lukea tietosuojaselosteentaalta

回到顶部

Olennaisten alueiden tunnistaminen

Teimme olennaisuusanalyysin vuosina 2019-2020, ja päivitimme yritysvastuun painopistealueet sen tulosten mukaisesti。Lisäksi tulokset tarjosivat tärkeää tietoa sidoryhmien odotuksista, joita hyödynnettiin KONEen strategian nykyisen vaaiheen -Kestävää menestystä asiakkaan kanssa——maarittelyssa。

Olennaisuusanalyysi suoritettiin toteuttamalla kaksi anonyymiä verkkokyselyä sekä tärkeimpien sidoryhmien puhelinhaastatteluja。

Lahetimme yli 350 kohdennettua verkkokyselylomaketta muun muassa asiakkaille, sijoittajille ja analyytikoille toimialajarjestoille, viranomaisille, tavaran - ja palveluntoimittajille tyontekijoille,平均edustajille, oppilaitoksille ja kansalaisjarjestoille时valituille KONEen asiantuntijoille ja KONEen johtokunnan jasenille。Lisäksi toteutimme avoimen verkkokyselyn laitteiden käyttäjille ja kaikille KONEen työntekijöille。

在148 vastausta。Lisäksi haastattelimme 17:ää sidosryhmän edustajaa saadaksemme paremman käsityksen heidän odotuksistaan koskien KONEen yritysvastuutomintaa。

AsiantuntijammeKäsittelivättuloksiaaihepiirikohtaisesti arvioidakseenympäristö-jayhteiskuntavaikutiustemmemerkittävyyttäpastaajientärkeiksikokemillaalueilla。

Päivitimme olennaisuusanalysysin tulosten perusteella KONEen painopistealueiden tärkeysjärjestystä käyttäen kriteereinä niiden vaikutusta arvoketjuun ja merkitystä likitoiminalle sekä sidosryhmien kininnostusta。Päivitetty malli on käytössä yritysvastuuraportissamme vuodesta 2020 lähtien。

SeuraammeSäännöllisestiMyösKestäväänKehitykseenLiittyvänLainsäännönJaädänönJulkisenKeskustelunKehityStäJASuorItamme VertailujaVertaisryhmänraportinointiin。

AIEMPIEN VUOSIEN GRAPORTIT OVAT SAATAVISSA VERKKOSIVUILTAMMEUutiset ja taustat > Julkaisut,Kohdasta Arkisto。

Koneen Yriitysvastuuraportti.