Img_KONE_Logo_Support_Header
  • ETUSIVU
回到顶部

KONE Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2021

Porssitiedotteet Julkaistu 20.07.2021

通力石油,pörssitiedote, 20。Heinäkuuta 2021 klo 12.30

KONE Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2021

Tilaukset ja liikevaihto kasvoivat kaikilla alueilla, kannattavuuden hyvä kehitys jatkui

Huhti-kesakuu 2021

  • Saadut tilaukset kasvoivat 16,2% 2410,7 (4-6/2020: 2 075,4) miljoonaan euroon。Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna tilaukset kasvoivat 17.2%。
  • Liikevaihto kasvoi 11,0 % 2 810,8 (2 532,1) miljoonaan euroon。12, 7%。
  • Liikevoitto (EBIT) oli 367,1 (315,5) miljoonaa euroa eli 13, 1% (12.5%) liikevaihdosta。调整息税前利润(EBIT) 0.374,0 (324,6) miljoonaa euroa eli 13.3% (12.8%) liikevaihdosta.*
  • Liiketoiminnan rahavirta (enen rahoituseriä ja veroja) oli 513,2 (592,3) miljoonaa euroa。

Tammi-kesakuu 2021

  • Saadut tilaukset kasvoivat 7,2 % 4 486,6 (1-6/2020: 4 184,7) miljoonaan euroon。Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna tilaukset kasvoivat 9.3%。
  • Liikevaihto kasvoi 8,6 % 5 137,3 (4 730,3) miljoonaan euroon。Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 11, 0%。
  • Liikevoitto (EBIT) oli 616,9 (512,7) miljoonaa euroa eli 12,0 % (10,8 %) liikevaihdosta。Oikaistu liikevoitto(调整息税前利润)oli 623,9 (530,2) miljoonaa euroa eli 12.1% (11.2%) liikevaihdosta.*
  • Liiketoiminnan rahavirta (enen rahoituseriä ja veroja) oli 938,6 (939,2) miljoonaa euroa。

Liiketoimintanäkymät vuodelle 2021 (täsmennetty)

Vuonna 2021 KONEen liikevaihdon kasvun arvioidan olevan välillä 4% ja 6% vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2020 liikevaihtoon。Oikaistun liikevoittomginaalin arvioidan olevan välillä 12, 4% ja 13, 0%。Olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät heinäkuun 2021 tasolla, niiden vaikutus oikaistuun liikevoittoon olisi rajallinen。

Aiemmin KONEen liikevaihdon kasvun arvioitiin olevan 2% ja 6% välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2020 liikevaihtoon。Oikaistun liikevoittomginaalin odotettin olevan välillä 12.4% ja 13.2%。Olettaen, että valuuttakurssit olisivat pysyneet huhtikuun 2021 tasolla, niiden vaikutus oikaistuun liikevoittoon olisi ollut rajallinen。

AVAINLUVUT 4-6/2021 4-6/2020 Muutos 1-6/2021 1-6/2020 Muutos 1-12/2020
Saadut tilaukset 2 410年7 2 075年4 16日,2% 4 486年6 4 184年7 7、2% 8 185年1
Tilauskanta 8 272年5 8 307年3 0, 4% 728年7、8
Liikevaihto 2 810年8 2 532年1 11日,0% 5 137年3 4 730年,3 8、6% 9 938年5
Liikevoitto 367年,1 315年,5 16日,3% 616年,9 512年,7 20日,3% 1 212年9
Liikevoittomarginaali 13日,1 12、5 12,0 10、8 12日,2
调整后的息税前利润* 374年0 324年,6 15日,2% 623年,9 530年,2 17日,7% 1 250年5
经调整息税前利润-边际利润)* 13日,3 12日8 12日,1 11日,2 12日6
Voitto ennen veroja 372年,1 315年,3 18日,0% 624年,3 512年,6 21日,8% 1 224年2
Tilikauden voitto 288年,3 244年,4 18日,0% 483年,8 397年,2 21日,8% 947年,3
Laimentamaton osakekohtainen tulos e 0, 55 0, 47 17日,6% 0, 92 0, 76 21日,1% 81
Rahavirta likettoiminasta (enen rahoituseriä ja veroja) 513年,2 592年,3 938年,6 939年,2 1 907年5
Korollinen nettovelka 1 501年4 1 330年2 1 953年8
Omavaraisuusaste 38岁的4 40岁,8 45岁,5
阿曼paaoman tuotto 33岁的3 27日0 29日,7
Nettokäyttöpääoma (sisältäen rahoituserät ja verot) 1 311 0 1 057年7 160年,1
Nettovelkaantumisaste -57年,3 -49年,4 -61年,1

* KONE esittää vaihtoehtoisena tunususlukuna oikaistun liikevoiton(调整息税前收益),jonka tavoitteena on parantaa raportointikausien vertailtavutta。Merkittäviin uudelleenjärjestelyihin liittyvät kustannukset eivät sisälly oikaistun liikevoiton laskelman。Tammi-kesäkuussa 2021 oikaistuun liikevoittoon sisältymättömät 7,0 miljoonan euron kustannukset liittyivät uudelleenjärjestelyihin KONEen globaaleissa liiketoimintayksiköissä ja toiminnoissa Vuosina 2017-2020 kaikki oikaistuun liikevoittoon sisältymättömät kustannukset liittyivät accelerateohjelmaan。

Toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth:

“Toista vuosineljännestä sävytti vahva taloudellinen kehityksemme sekä markkinoiden elpymisen vahvistuinen。Kiinassa aktiviteetti pysyi korkealla tasolla, ja muualla liiketoimintaympäristö parantui Yhdysvaltojen ollessa selkeä valopilkku。Tilauksemme kasvoivat voimakkaasti toisella vuosineljänneksellä, mikä osoittaa, että olemme onnistuneet hyödyntämään elpymisen tarjoamat mahdollisudet。Myös liikevaihdon kasvu oli vankkaa kaikkien alueiden i like toimintojen kasvaessa。Olen erityisen tyytyväinen huoltoliketoiminnan palautumistahtiin, johon vaikutti harkinnanvaraisen aktiviteetin kasvaminen selvästi yli pandemia edeltävän tason。Rahavirta oli jälleen poikkeuksellisen korkealla tasolla, ja kannattavuuden paraneminen jatkui。Tämä在selvä osoitus toimintojemme ja likettoimintamallimme vahvuudesta。Samalla kun odotamme markkinoiden elpymisen jatkuvan, ovat olosuhteet globaaleille toimitusketjuille edelleen haastavat。materiaalikutanukset ovat korkealla tasolla, merirahdin kutanukset ovat natisesti ja pula puolijohtesta vaikuttaa kaikkiin edistyksellistä elektroniikkaa käyttäviin yrityksiin。Odotamme kuitenkin logistiikkaan ja komponenttien saatavuteen liittyvien haasteiden alavan helpotta ensi vuoden alkua kohti mentäessä。我希望你能给我一个机会。 KONEen työntekijät ovat toimineet tässä haastavassa tilanteessa esimerkillisesti ja turvanneet onnistuneesti asiakastoimitukset. Haluan kiittää heitä hyvästä työstä sekä mukautuvuudesta näinä poikkeuksellisina aikoina.

Älykkäiden, kestävien ja tulevaisuuden tarpeisiin mukautuvien ratkaisujen kehittäminen on elintärkeää, jotta varmistamme, että olemme edelleen asiakkaidemme suosima kumppani。KONE DX -sarjan hissien tuonti markkinoille edistyy hyvin, ja olemme aktiivisesti lanseeranneet parannuksia DX-tarjoomaan sekä uusiin laitteisiin että modernisointeihin。通力24/7连接服务-palvelun hyvä vire on parantunut entisestään, ja vuosineljänneksen aikana näimme vahvaa kasvua kaikilla alueilla。Jatkamme panostuksia uusien ratkaisujen ja palveluiden yhdistämiseen hisseihimme ja liukuportaisiimme varmistaaksemme, että olemme jatkossakin kilpailukyinen kumppani asiakkaidemme silmissä。Nämä ratkaisut voidan räätälöidä kustannustehokkaasti asiakkaidemme tarpeisiin digitalalisen alustamme sekä avointen ohjelmointirajapintojen avulla。Yksi esimerkki tästä on konsepti pyörätuolin liittämisestä hissiin verkkoyhteyksillä;Ratkaisu, joka tarjoaa pyörätuolien käyttäjille parmpaa esteettömyyttä ja likkumista。

“Kestävää menestystä asiakkaan kanssa”-strategiassa onnistuminen edellyttää ossallistuvia ja osaavia työntekijöitä sekä uskollisia asiakkaita。Toisen vuosineljänneksen aikantoteutimme vuosittaiset henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyskyselymme。我很高兴见到你。Työntekijämme pitävät edelleen KONEtta erinomaisena työpaikkana, jossa on terve yrityskulttuuri。Asiakasuskollisuus parani jälleen, ja samme positiivista palautetta erityisesti tuoteiden ja palveluiden laadusta sekä yhteistyökyvystämme。

Täsmennämme vuoden 2021 liiketoimintanäkymiämme ensimmäisen vuosipuoliskon ollessa nyt takanamme。like iketoiminnan vahvan kehityksen myötä odotamme liikevaihdon kasvavan 4- 6%。Korkeamman kustannustason vaikutukset tulevat kuitenkin olmaan entistä näkyvämpiä tulevien vuosineljännesten aikana。Näin ollen odotamme oikaistun liikevoittomarginaalin olevan välillä 12,4 ja 13, 0%。Olemme tehneet toimenpiteitä hintojen nostamiseksi useilla markkinoilla kompensoidaksemme kannattavuteen kohdistuvia paineita, ja nähtävillä olevat merkit parantuvista markkinahinnoista ovat rohkaisevia。Kun samanaikaisesti painotamme tuottavuuden jatkuvaa parantamista ja erottuista kilpailijoista lisäarvoa tuovilla ratkaisuilla, luomme vankan pohjan tulevalle kehitykselle "

Toimintaymparisto huhti-kesakuussa 2021

Globaalin hissi- ja liukuporrasmarkan elpyminen jatkui vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä。Aktiviteetti oli voimakkainta asuinrakentamisen segmentissä。

Uuslaitemarkkinan kysyntakasvoi ympäri maailmaa vertailukaudesta, johon covid19 - pandemalla vahva vaikutus。亚洲ja Tyynenmeren alueellauuslaitemarkkina kasvoi huomattavasti。Kiinassa markkinaKasvoi Jo valmiiksi korkealta tasolta, kun taasuualla asia ja Tyynenmeren alueellaUuslaitemarkkinalla nähtiin vahvaa elpymistä edellisvuoteen nähden。可可EMEA-alueellauuslaitemarkkina kasvoi hieman。Pohjois-Amerikassauuslaitemarkkina kasvoi selvasti。

Palvelumarkkinoilla aktiviteettihuollossaAlkoi normalisoitua, ja kysyntä piristyi myösmodernisointimarkkinalla。

你好,我是爱德琳hinnoitteluymparistoonnegatiivisesti。Markkinahinnat alkoivat kuitenkin parantua vuosineljänneksen loppua kohden。

Toimintaymparisto tammi-kesakuussa 2021

vaikutti edelleen globaaliin hissi- ja liukuporrasmarkkinaan vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana。Ensimmäisellä vuosineljänneksellä nähdyt merkit elpymisestä jatkoivat kuitenkin vahvistustan toisella vuosineljänneksellä。Asuinrakentamisen segmentissä aktiviteettiä tuki kohtuuhintaisten asuntojen kysyntä, ja infrastruktuurisegmenttiä tukivat elvytystoimenpiteet。Kaupallisen segmentin aktiviteetti oli edelleen vähäistä。

Uuslaitemarkkinan kysyntakasvoi selvasti。亚洲ja Tyynenmeren alueella乌西安·莱特顿·沃斯瓦特·霍马塔瓦斯蒂KiinanKasvaessa voimakkaasti molemmilla vuosineljänneksillä jamuun asia ja Tyynenmeren alueenelpyessa toisella vuosineljanneksellaEMEA-alueellauuslaitemarkkina奥利vakaa。Uuslaitemarkkina Keski- ja Pohjois-Euroopassa sekä Lähi-idässä oli vakaa, kun taas Etelä-Euroopassa markkina laski hieman。Pohjois-Amerikassauuslaitemarkkina kasvoi hieman。

PalvelumarkkinoillahuollonAktiviteetti oli resilienttiä ja alkoi normalisoitua ensimmäisen vuosipuoliskon loppua kohti。Viivastynyt paatoksenteko vaikuttimodernisointimarkkinaanVielä ensimmäisellä vuosineljänneksellä, mutta kysyntä piristyi toisella vuosineljänneksellä。

你好,我是爱德琳hinnoitteluymparistoonnegatiivisesti。马尔基纳纳特·阿尔科伊夫,我很想成为你的朋友,也很想成为你的朋友。

Markkinanakymat2021 (paivitetty)

Kiinassa uuslaitemarkkinan odotetaan kasvavan selvästi verrattuna vuoteen 2020, joka oli jo markkina-aktiviteetiltaan hyvin vahva vuosi。Muualla maailmassa uuslaitemarkkinan odotetaan kasvavan matalaan vertailukauteen nähden。亚洲人的阿卢埃拉(pois lukien Kiina)是我们的朋友。Pohjois-Amerikassa uuslaitemarkkinan odotetaan kasvavan selvästi。欧洲人,Lähi-idän非洲人阿卢埃拉。

Huoltoaktiviteetin normalisoituessa ympäri maailmaa huolon odotetaan kasvavan selvästi亚洲ja Tyynenmeren alueella ja kasvavan hieman muilla alueilla。

Myös modernisointimarkkinoiden odotetaan kasvavan kaikilla alueilla。亚细亚葡萄品种。

Liiketoimintanakymat 2021 (tasmennetty)

Vuonna 2021 KONEen liikevaihdon kasvun arvioidan olevan välillä 4% ja 6% vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2020 liikevaihtoon。Oikaistun liikevoittomginaalin arvioidan olevan välillä 12, 4% ja 13, 0%。Olettaen, että valuuttakurssit pysyisivät heinäkuun 2021 tasolla, niiden vaikutus oikaistuun liikevoittoon olisi rajallinen。

科内拉在2021年的vahva tilauskanta ja huoltokanta vuodelle上。我想说的是。

Tulokseen negatiivisesti vaikuttavia tekijöitä vuonna 2021 ovat kasvaneet komponentti- ja logistiikkakustannukset。Lisäksi KONE kehittää edelleen aktiivisesti digitaalisten palveluiden ja -ratkaisuiden myyntiä ja toteuttamista。

Aiemmin KONEen liikevaihdon kasvun arvioitiin olevan 2% ja 6% välillä vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2020 liikevaihtoon。Oikaistun liikevoittomginaalin odotettin olevan välillä 12.4% ja 13.2%。Olettaen, että valuuttakurssit olisivat pysyneet huhtikuun 2021 tasolla, niiden vaikutus oikaistuun liikevoittoon olisi ollut rajallinen。

Lehdisto - ja analyytikkotilaisuudet

Lehdistölle järjestetään englaninkielinen微软团队-puhelu tiistainaheinakuuta klo 14.15。Lehdistön edustajia pyydetään ilmoittautumaan puheluun sähköpostitse osoitteeseen media@kone.com, josta he saavat linkin puhelua varten。

englaninkielinen webcast-lähetys analyytikoille alkaa klo 15.45 ja on seurattavissa osoitteessa www.artvanharvey.com/sijoittajat。On demand -taltiointi webcast-lähetyksestä On saatavilla myöhemmin samana päivänä osoitteessa www.artvanharvey.com。tilaisuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta。

美国:+ 1 323-701-0225
Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9105
苏米:09 7479 0361
Osallistujatunnus: 1989111

Lisatiedot:

Natalia Valtasaari, sijoittajasuhdejohtaja, KONE Oyj, puh。0204 75 4705

Lahettaja:

通力Oyj)

Henrik Ehrnrooth
toimitusjohtaja

Ilkka Hara
talousjohtaja

通力yrityksena

KONEen tavoitteena在tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää。邮差johtavista yrityksistä。Valmistamme hissejä, liukuportaiita ja automaattiovia sekä tarjoamme ratkaisuja laitteiden huoltoon ja modernisointin rakennusten koko elinkaaren ajan。Teemme ihmisten likkumisesta korkeammissa ja älykkäämmissä rakennuksissa turvallista, mukavaa ja rotettavaa。Vuonna 2020 KONEen liikevaihto oli 9,9 miljardia euroa, ja vuoden 2020 lopulla henkilöstömäärä oli yli 6万。Yhtiön B-sarjan osake noterataan纳斯达克赫尔辛基Oy:ssä。

www.artvanharvey.com

2021年通力Puolivuosikatsaus


Jaa名叫阿玉sivu

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen。Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä。我们lukea tietosuojaselosteentaalta

欢迎来到通力!

您对通力的企业业务或职业机会感兴趣吗?

企业网站

您是否想在各自的通力网站上了解更多有关您所在地区可用的解决方案,包括当地的联系信息?

你建议的网站是

Maasuositusta ei voida näyttää

Siirry paikalliselle sivustolle