欢迎来到通力!

您对通力的企业业务或职业机会感兴趣吗?

企业网站

您想在各自的通力网站上了解更多有关您所在地区可用解决方案的信息,包括当地联系信息吗?

你建议的网站是

这是一种无效的行为

Siirry paikalliselle sivustolle
img_KONE标志(76x52)

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen。Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä。我们lukea tietosuojaselosteentältä

回到顶部

YHTIOKOKOUS 2021

KONE Oyj:n varsinainen yhtiökous pidetän Tiistina 2。马利斯库塔2021年。Ilmoittautumen yhtiökokoukseen alkaa 4.2.2021 klo 12.00 ja pättyy 23.2.2021 klo 16.00。

 • KONE Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 2.3.2021 klo 11.00 alkaen Hotel Kämpin Symposion -tapahtumatilassa, Pohjoisesplanadi 29,赫尔辛基。Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä nakkoon sekä esittämällä nakkoon vastaehdotuksia ja kysymyksiä。Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C. Ohjeita kokoukseen osallistujille。

  Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 3.10.2020 voimaan tulleen niin sanotun väliaikaisen lain nojalla。COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiö on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamin toimiin, jotta yhtiökokous voidan pitää nakeoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidoryhmien terveys ja turvallisuus。

  Yhtiökokoukseen ei voi osallistua henkilökohtaisesti kokouspaikalla, eikä kokouspaikalle järjestetä videoyhteyttä yhtiökokouksen aikana。Yhtiön hallitus, toimitusjohtaja tai muu johto eivät ole kokouspaikalla yhtiökokouksen aikana。

  Yhtiö järjestää osakkeenomistajilen yhtiökokouksen jälkeen 2.3.2021 klo 11.30 alkaen virtuaalisen tilaisuuden, jossa esitellään yhtiökokouksen päätökset ja toimitusjohtajan katsaus, ja jossa osakkeenomistajilla on mahdollus esittää kysymyksiä yhtiön johdolle。Kysymykset eivät ole osakeyhtiölain 5 luvun 25§:ssä tarkoitettuja kysymyksiä, vaan tällaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle osoitettavat Kysymykset on tehtävä nakkoon jäljempänä kuvattavan mukaisesti。Lisätietoja tilaisuteen osallistumisesta esitetään yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.artvanharvey.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset。Tilaisuus ei ole osa varsinaista yhtiökokousta, ja se pidetään vain suomeksi。


  A.Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

  Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asia:

  1.Kokouksen avaaminen

  2.Kokouksen jarjestaytyminen

  Kokouksen puheenjohtajana toimii asianjaja Merja Kivelä。Mikäli Merja Kivelällä ei painavasta syystä joh屯ole mahdollisutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön。

  3.Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

  Pöytäkirjantarkastajana jaätentelaskun valvojana toimii yhtiön lakimies Heta Rönkkö。Mikäli Heta Rönkölläei painavasta syystäjohtuen ole mahdollisuutta Toima pöytäkirjanna jaäenterakun valvojana,hallitus nimeäpäyt kirjankastajaka ja enterakun valvojaksi parhakaksi kaksi katsomansa henkilön。

  4.Kokouksen laillisuuden toteaminen

  5.Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

  Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat äänestäneet nakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a§:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen。Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear芬兰Oy:n toimittamien tietojen perusteella。

  6.Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

  Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain nakkoon, yhtiön 28.1.2021 julkistama vuosikatsaus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle。

  7.Tilinpaatoksen vahvistaminen

  8.Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta pättäminen

  Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2020 maksetaan osinkoa 1775 euroa A-sarjan osaketta kohden ja 1775 euroa B-sarjan osaketta kohden。Lisäksi hallitus ehdottaa maksettavaksi 0,4975 euron lisäosingon A-sarjan osaketta kohden ja 0,50 euron lisäosingon B-sarjan osaketta kohden。Osingonjaon täsmäytyspäivä on 4.3.2021 ja osinko maksetaan 11.3.2021。

  92020年12月31日至1.1

  10Toimeilinten palkitsemisraportin käsitelly

  Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain nakkoon, yhtiön pörssitiedotteella 28.1.2021 julkistama palkitsemisraportti, joka on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle。

  11.哈利特森·jäsenten palkkioista pättäminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että Hallituksen jäsenille maksettavia vuosipalkkioita nostetaan seuraavasti: puheenjohtajalle 220 000 euroon (ennen 60000 euroa), varapuheenjohtajalle 125 000 euroon (50000 euroa) ja jäsenille 110 000 euroon (45 000 euroa)。Vuosipalkkiosta 40 prosenttia ehdotetaan suoritettavaksi KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana。Lisäksi ehdotetaan, että vuosipalkkiota ei kuitenkaan makseta sellaiselle hallituksen jäsenelle, jolla on työsuhde yhtiöön。Mahdolliset matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti。

  12哈利特森·jäsenten lukumärästäpättäminen

  Hallituksen nimity ys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kahdeksan varsinaista jäsentä。

  13.Hallituksen jasenten valitseminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Matti Alahuhta, Susan Duinhoven, Antti Herlin, Iiris Herlin, Jussi Herlin, Ravi Kant ja Juhani Kaskeala ja että uudeksi Hallituksen jäseneksi valitaan Jennifer xinzhe Li。

  Ehdotettu uusi hallituksen jäsen, Jennifer Xin-Zhe Li, MBA Brittiläisen Kolumbian yliopistosta vancouver Kanadasta sekä kandidaatin tutkininto yliopistosta Pekingistä Kiinasta, on syntynyt vuonna 1967。Hän on Kanadan kansalainen ja toiminut osakkaana Changcheng Investments Partnersissa vuodesta 2018 lähtien。Aiemmin hän toimi百度Capitalin toimitusjohtajana Kiinassa 2017-2018,百度Kiinan talousjohtajana 2008-2017 sekä useissa eri tehtävissä General Motorsissa (GM) vuodesta 1994 lähtien (Controllerina Pohjois-Amerikan yhtiöissä 2005-2008, talousjohtajana GM Kiinassa 2004-2005, Controllerina ja Treasurerina GM Kiinassa 2001-2004,talousfunktion eri tehtävissä GM singapore 1999-2001, sekä Senior Financial Analystinä sekä GM Yhdysvalloissa että GM Kanadassa 1994-1999)。Hän on myös hallituksen jäsenenä ABB Ltd:ssä, Philip Morris International Inc:ssä(美国),Flex Ltd:ssä(新加坡/美国)sekä HSBC Asia:ssa(香港)。Hallituksen arvion mukaan Jennifer Xin-Zhe Li on riippumaton sekä yhtiöstä että yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista。

  Hallituksen jäsenistä Matti Alahuhta, Susan Duinhoven, Iiris Herlin, Ravi Kant ja Juhani Kaskeala ovat riippumtomia yhtiöstä。Antti Herliniä, Iiris Herliniä ja Jussi Herliniä lukuun ottamatta muut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista。

  Ehdotettu uusi hallituksen jäsen登录网站yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.artvanharvey.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset。

  14.Tilintarkastajien palkkiosta paattaminen

  通力世贸股份有限公司(KONE saiätökseen vuoden 2020)在2021年向科索沃过渡。Tämän johdosta tilintarkastusyhteisöErnst&Young Oy Valitiin yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2021 jo vuoden 2020 Varsinaisesa yhtiökokukssa在我的tilintarkastajan palkkiosta tilikaudelle 2021中加入了Yhteidessäpäteti。在ollen hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle的研究中,他发现了一种新的研究方法。

  15Tilintarkastajien lukumärästäpättäminen

  通力表示:päätökseen vuoden 2020 alussa tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2021 tilintarkastusta koskien。塔曼johdostatilintarkastusyhteisö安永Oy公司valittiinyhtiöntilintarkastajaksi tilikaudelle 2021祚vuoden 2020 varsinaisessayhtiökokouksessaJA samassayhteydessäpäätettiinmyöstilintarkastajienlukumäärästätilikaudelle 2021 NAIN ollen hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaayhtiökokoukselle,ETTAyhtiöllevalitaan yksi tilintarkastaja toimikaudelle,城下päättyyseuraavan varsinaisenyhtiökokouksenpäättyessä。

  16.Tilintarkastajian valitseminen

  通力表示:päätökseen vuoden 2020 alussa tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2021 tilintarkastusta koskien。Tämän johdosta tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valittiin yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2021 jo vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa。Näin oli hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä。

  17.Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

  Hallitus ehdottaa yhtiökoukselle,Ettiökous valtuuttaa hallituksen pättämänänänän 52930 000阿曼osakkeen hankkimisesta yhtiän vapaalla Omala päomalla siten,Etta-sarjan Osakkeitänänän hankkiaänänänänänänänänänä。Hankittavista osakkeista maksettava Vastake märäytyy sekäA-ettäB-sarjan Osakken osalta hankintapäivänän Nasdaq赫尔辛基Oy:ssäB-sarjan osakkeelle märäyän kaupankäyntikurssin steela。

  A-sarjan osakkeet hankitaan A-sarjan osakkeenomistajien omistusten suhteessa hintaan,在纳斯达克赫尔辛基的sama kuin hankintapäivän Oy:Säyhtiön B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta。Omistajan,joka tarjoaa A-sarjan osakkeitaan yhtiön hankittavaksi,Tulie Ilmoitta siitäkirjallisesti yhtiön hallitukselle。奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡。B-sarjan osakkeet Hankitan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässäjulkisesa kaupankäynnissätässäkaupankäynnissämuodoosteneeseen Hankinthecken käyp n arvoon。

  Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti。Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 25.2.2020 hallitukselle antaman hankintavaltutuksen。

  18.Hallituksen valtuuttaminen pättämän Osakeanista sekäoptio oikeuksien ja muiden Oakekuttaine Oikekuttaine Orienties Oakekuksten Oakekuksista

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

  奥萨卡丹·卢库姆·奥拉·艾尼特·奥萨卡坦(Altuutuksen nojalla annettavien Osakeiden lukumärävoi olla Enitän A-sarjan-Osaketa 7 620000,B-sarjan-Osaketa 45 310 000)。Hallitus pättäkaikista Osakeeannin ja osakkeisiin Oikeeuttavien Eritisten Oikeeuksien antamisen Ehdosta。科斯基·奥萨科伊登·奥萨科伊登·奥萨科伊登·奥萨科伊登·罗武蒂姆·奥萨科伊登·奥萨科伊登·奥萨科伊登·奥萨科伊登·奥萨科伊登·奥萨科伊登·罗武蒂姆。奥萨坎蒂是厄立特里亚的一名妇女,她被认为是一名政治工作者(suunnattu anti)。

  Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti。valtutuus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 25.2.2020 hallitukselle antaman antivaltututuksen。

  19.Kokouksen paattaminen


  b . Yhtiokokousasiakirjat

  Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien päätösehdotukset, palkitsemisraportti, tämä kokouskutsu sekä vuosikatsaus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen,ovat osakkeenomistajien nähtävillä KONE Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.artvanharvey.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset。Vuosikatsauksesta lähetetään pyydettäessä jäljennös osakkeenomistajille。Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 16.3.2021。


  C.Ohjeita kokoukseen Osalistujille

  新冠病毒-19-潘德米安·列维·拉乔伊塔·米塞克斯·伊赫蒂·科库斯·杰杰斯特恩·斯滕(yhtiökokous järjestetän siten)是一位来自亚洲的专家。Osakkeenomistaja saa Osalistua yhtiökokoukseen ja käyttäsielläoikeuksian Van Enakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti。

  1.Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

  Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 18.2.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon。Osakkeenomistaja, jonka osakkeet在merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo- osuustilileen, rekisteröity yhtiön osakasluetteloon。Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä nakkoon ja esittämällä nakkoon vastaehdotuksia ja kysymyksiä jäljempänä kuvatulla tavalla。

  Osakkeenomistukessa yhtiökouksen täsmäytyspäivän jälkeen Tapahtunet muutokset eivät vaikuta oikeuteen Osalistua yhtiökoukseen eivänimärän。

  2. ilmoittautuminenjaÄänestäminennnakkoon

  Ilmoittautuminen ja ennakkoänestys alkavat 4.2.2021 klo 12.00,kun jäljempänäkohdassa 5。esitetty märäaikaänestykseen Ottetavien vastaehdotusten to Mittamiselle on pättynyt。奥萨卡萨卢姆·梅尔基廷·奥萨科尼斯塔扬、哈鲁阿·奥萨利斯塔·奥萨科科维奇、图利·伊尔莫伊·奥萨科维奇·伊尔莫伊·奥萨科维奇于2021年2月23日星期一下午16点在奥尔塔瓦岛的米欣·门内斯·伊尔莫伊·图米森·奥拉·埃纳科滕。

  大阪经济研究院,jonka osakkeet ovat rekisteröitynähänen suomalaisella arvo Osustillillän,voi Ilmottautua jaänestäenakkokokokokokokokokokokokokokokokohn亚洲主义者olevien asiakohtien osalta 4.2.2021 klo 12.00–23.2.2021 klo 16.00 välisenäaikana seuraavilla tavoilla:

  a) Internetsivujen kautta osoitteessa www.artvanharvey.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset

  Henkilöomistajat kirjautuvat palveluun vahvallsähköisellä tunistautumisella, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella。Yhteisöomistajat tarvitsevat kirjautumiseen osakkeenomistajan arvoo -osuustilin numeron yhteisö-/yksilöintitunnuksen lisäksi。

  b) postise tai sähköpostin kautta

  Osakkeenomistaja voi Toimitaa yhtiön Internetsivilla saatavilla olevan ennakkoänestyslomakeen tai Vastaavt Tiedt Posteze osoitteeseen Euroclear Finland Oy,yhtiökokous/KONE Oyj,PL 1110,00101赫尔辛基Posteze osoitteeseenyhtiokokous@euroclear.eu. 2021年2月4日alkaen saatavilla yhtiön Internetsivilla viimeistän上的nestyslomake。

  Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet postise tai sähköpostin kautta Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen enen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot。

  Ennakkoäänestyksenohjeet ovat saatavillayhtiöninteretsivuilla osoitteessa www.artvanharvey.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset。Lisätietojaon SaatavissaMyösPuhelimitseNumerosta 020 770 6873 Maanantaista Perjantaihin Klo 9.00 - 16.00Välisenäiikana。

  ilmoittautumisenyhteydessä大阪妥塞扬扬省伊米特蒂蒂塔瓦蟒蛇蟒蛇py asia翁。OsakkeeNomistajien Kone Oyj:Lle Tai Euroclear芬兰Oy:Lle LuovuttamiaHenkilötietojaKäytetäänVainYhtiökokouksen,YhtiökokouksenJälkeisenSutuaalisenTilaisuuden Ja Niihin Liittyvien TarpeellistenrekisteröintienKäsittelynyhteydessä。

  3.Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

  Osakkeenomistaja Saa Saa OsallistuaYhtiökokoukseenJAKäyttääoikeuksiaanKokouksessaAsiamiehenVälityksellä。COVID-19-pandemian vuoksiniitäosakkeenomistajia,jotkaeivätäänestäennakkoonhenkilökohtaisesti,pyydetäänkäyttämäänoikeuksiaanyhtiönnimeämänkeskitetyn asiamiehenvälityksellävaltuuttamalla asianajaja特雷莎Kauppila AsianajotoimistoCastrén&斯内尔曼Oy公司:STA泰塔曼määräämähenkilöedustamaan osakkeenomistajaa JAkäyttämäänosakkeenomistajanäänioikeuttakokouksessa osakkeenomistajan antamienäänestysohjeidenmukaisesti。Yhtiöntarjoaman asiamiehen valtuuttamisesta ei aiheudu Osakkeenomistajalle Kustannuksia,Lukuun奥塔马塔塔Mahdollisia Valtakirjamaterien Postamiskustannuksia。Lisätietojayhtiönyhtiöntarjoamastaasiamiehestä在saatavilla osoitteesta https://www.castron.fi/fi/ihmiset/teresa-kauppila//。

  Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää kokouksessa oikeuksiaan myös muun asiamiehen välityksellä。Osakkeenomistajan asiamiehen在esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen在muuten lotettalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistaja。Mikäli osakkeenomistaja ossallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistaja eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoitettisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa。

  Malli Valtakirjaksi Jaäänestysohjeiksi在SaatavillaYhtiönintersetuilla Osoitteessa //www.artvanharvey.com/fi/sijoittajat/yhtiokokouksetviimeistään4.2.2021。Mahdolliset valtakirjatpyydetääntoimittamananensijaisestisähköpostitseagm@kone.com Tai Kietese kone Oyj,Osakerekisteri,Pl 7,02151 EspooIlmoittautumisajanPäättymistä23.2.2021 KLO 16.00,MihinMennessävaltakirjojoghirjojojojojojojojojojenMyösosakkeenomistajan asiamiehen在äänestettävänakkoontässäkutsussakuvatullatavalla。

  在这一过程中,我们的团队成员包括了一名青年党成员和一名青年党成员。nestysohjeet sisältävän,yhtiön tarjoamalle asiamiehelle annetun valtakirjan Toimitaminen yhtiön yhtiätätätätätätätätän ilmoittautumiseksiäksiänestätätätätätät,这项研究的主要目的是让人们认识到自己的能力。

  哈林塔雷基斯特·奥萨卡丹·奥米斯塔扬·努达塔亚·瓦尔塔基尔·奥萨尔塔·奥马苏登·霍伊塔扬·埃里克森是一位伟大的作家。不耐烦。Jos osakkeenomistaja haluaa Valtutaa Asiamiehek在omaisuudenhoitajansa看到了许多人,他是esittäyhtiölle päivätty valtakirja,jolla hän Osoitta olevansa Oikuettu Edustama osakkeenomistajaa。

  4.HallintarekisteröidynOsakkeen Omistaja

  Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear芬兰Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 18.2.2021。Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 25.2.2021 klo 10.00 mennessä。Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen。Osakkeenomistukessa yhtiökouksen täsmäytyspäivän jälkeen Tapahtunet muutokset eivät vaikuta oikeuteen Osalistua yhtiökoukseen eivänimärän。

  哈林塔克斯特·奥萨卡什·奥米斯塔亚·霍特塔·皮耶特·海维斯亚·奥马苏登·霍伊塔贾尔塔·塔维塔瓦·奥吉特·科斯基特·奥萨卡塞隆市的科斯基斯特·奥米斯塔亚·奥萨卡塞隆市,瓦尔塔基尔·乔扬·安塔米斯塔·伊尔莫伊特塔·伊蒂·库克西市。Omaisuudenhoitajan Tilinhoitajay Teisön Tulie ilmoittaa hallintarekisteröiden Osakken omistaja merkittäväksi tilapän Osakasluette Viimeän edellämainittun ajankohtaan mennessä。Omaisuudenhoitajan Tilinhoitajayytisön on myös huolehdittava ennakkoänestämisestähallintarekisteröiden omistajan puolesta hallintarekisteröitjen osakkeiden omistajan Ilmoittautisajan kuluessa。

  saatavilla myös yhtiön Internetsivilla Osoittessa上的Lisätietoja asioista//www.artvanharvey.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset.

  5.Muut ohjeet/tiedot

  Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettavia vastaehdotuksia yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin。Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen agm@kone.com viimeistään 2.2.2021 klo 10.00。Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä Vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan。Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista。Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta antut äänet jäävät ottamatta huomioon。Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivulla osoitteessa www.artvanharvey.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset viimeistään 4.2.2021。

  Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25§:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista。Kysymykset tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen agm@kone.com tai kirjeitse osoitteeseen KONE Oyj, Osakerekisteri, PL 7, 02151 Espoo viimeistään 16.2.2021 klo 16.00, mihin mennessä kysymysten on oltava perillä。Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.artvanharvey.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset viimeistään 19.2.2021。Kysymysten ja vastaehdotusten tekemesen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan。

  KONE Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 28.1.2021 yhteensä 529 395 860 osaketta jakautun 76 208 712 A-sarjan osakkeeseen ja 453 187 148 B-sarjan osakkeeseen。Yhtiöjärjestyksen mukaan A-sarjan osakkeet tuottavat yhden äänen ja jokainen täysi kymmenen B-sarjan osaketta yhden äänen kuitenkin siten, että kullakin osakkeenomistajalla on vähintään yksi ääni。Yhtiön hallussa on kokouskutsun päivänä yhteensä 11 006 006 omaa B-sarjan osaketta。Yhtiölle泰森tytäryhteisölle kuuluvalla osakkeella ei osakeyhtiölain mukaan voi osallistua yhtiökokoukseen。


  赫尔辛吉斯28。塔米库塔2021

  通力Oyj)

  HALLITUS

 • Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asia:

  1.Kokouksen avaaminen

  2.Kokouksen jarjestaytyminen

  Kokouksen puheenjohtajana toimii asianjaja Merja Kivelä。Mikäli Merja Kivelällä ei painavasta syystä joh屯ole mahdollisutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön。

  3.Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

  Pöytäkirjantarkastajana jaätentelaskun valvojana toimii yhtiön lakimies Heta Rönkkö。Mikäli Heta Rönkölläei painavasta syystäjohtuen ole mahdollisuutta Toima pöytäkirjanna jaäenterakun valvojana,hallitus nimeäpäyt kirjankastajaka ja enterakun valvojaksi parhakaksi kaksi katsomansa henkilön。

  4.Kokouksen laillisuuden toteaminen

  5.Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

  Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat äänestäneet nakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a§:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen。Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear芬兰Oy:n toimittamien tietojen perusteella。

  6.Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

  Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain nakkoon, yhtiön 28.1.2021 julkistama vuosikatsaus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle。

  7.Tilinpaatoksen vahvistaminen

  8.Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta pättäminen

  Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2020 maksetaan osinkoa 1775 euroa A-sarjan osaketta kohden ja 1775 euroa B-sarjan osaketta kohden。Lisäksi hallitus ehdottaa maksettavaksi 0,4975 euron lisäosingon A-sarjan osaketta kohden ja 0,50 euron lisäosingon B-sarjan osaketta kohden。Osingonjaon täsmäytyspäivä on 4.3.2021 ja osinko maksetaan 11.3.2021。

  92020年12月31日至1.1

  10Toimeilinten palkitsemisraportin käsitelly

  Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain nakkoon, yhtiön pörssitiedotteella 28.1.2021 julkistama palkitsemisraportti, joka on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle。

  11.哈利特森·jäsenten palkkioista pättäminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että Hallituksen jäsenille maksettavia vuosipalkkioita nostetaan seuraavasti: puheenjohtajalle 220 000 euroon (ennen 60000 euroa), varapuheenjohtajalle 125 000 euroon (50000 euroa) ja jäsenille 110 000 euroon (45 000 euroa)。Vuosipalkkiosta 40 prosenttia ehdotetaan suoritettavaksi KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana。Lisäksi ehdotetaan, että vuosipalkkiota ei kuitenkaan makseta sellaiselle hallituksen jäsenelle, jolla on työsuhde yhtiöön。Mahdolliset matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti。

  12哈利特森·jäsenten lukumärästäpättäminen

  Hallituksen nimity ys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kahdeksan varsinaista jäsentä。

  13.Hallituksen jasenten valitseminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Matti Alahuhta, Susan Duinhoven, Antti Herlin, Iiris Herlin, Jussi Herlin, Ravi Kant ja Juhani Kaskeala ja että uudeksi Hallituksen jäseneksi valitaan Jennifer xinzhe Li。

  Ehdotettu uusi hallituksen jäsen, Jennifer Xin-Zhe Li, MBA Brittiläisen Kolumbian yliopistosta vancouver Kanadasta sekä kandidaatin tutkininto yliopistosta Pekingistä Kiinasta, on syntynyt vuonna 1967。Hän on Kanadan kansalainen ja toiminut osakkaana Changcheng Investments Partnersissa vuodesta 2018 lähtien。Aiemmin hän toimi百度Capitalin toimitusjohtajana Kiinassa 2017-2018,百度Kiinan talousjohtajana 2008-2017 sekä useissa eri tehtävissä General Motorsissa (GM) vuodesta 1994 lähtien (Controllerina Pohjois-Amerikan yhtiöissä 2005-2008, talousjohtajana GM Kiinassa 2004-2005, Controllerina ja Treasurerina GM Kiinassa 2001-2004,talousfunktion eri tehtävissä GM singapore 1999-2001, sekä Senior Financial Analystinä sekä GM Yhdysvalloissa että GM Kanadassa 1994-1999)。Hän on myös hallituksen jäsenenä ABB Ltd:ssä, Philip Morris International Inc:ssä(美国),Flex Ltd:ssä(新加坡/美国)sekä HSBC Asia:ssa(香港)。Hallituksen arvion mukaan Jennifer Xin-Zhe Li on riippumaton sekä yhtiöstä että yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista。

  Hallituksen jäsenistä Matti Alahuhta, Susan Duinhoven, Iiris Herlin, Ravi Kant ja Juhani Kaskeala ovat riippumtomia yhtiöstä。Antti Herliniä, Iiris Herliniä ja Jussi Herliniä lukuun ottamatta muut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista。

  Ehdotettu uusi hallituksen jäsen登录网站yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.artvanharvey.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset。

  14.Tilintarkastajien palkkiosta paattaminen

  通力世贸股份有限公司(KONE saiätökseen vuoden 2020)在2021年向科索沃过渡。Tämän johdosta tilintarkastusyhteisöErnst&Young Oy Valitiin yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2021 jo vuoden 2020 Varsinaisesa yhtiökokukssa在我的tilintarkastajan palkkiosta tilikaudelle 2021中加入了Yhteidessäpäteti。在ollen hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle的研究中,他发现了一种新的研究方法。

  15Tilintarkastajien lukumärästäpättäminen

  通力表示:päätökseen vuoden 2020 alussa tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2021 tilintarkastusta koskien。塔曼johdostatilintarkastusyhteisö安永Oy公司valittiinyhtiöntilintarkastajaksi tilikaudelle 2021祚vuoden 2020 varsinaisessayhtiökokouksessaJA samassayhteydessäpäätettiinmyöstilintarkastajienlukumäärästätilikaudelle 2021 NAIN ollen hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaayhtiökokoukselle,ETTAyhtiöllevalitaan yksi tilintarkastaja toimikaudelle,城下päättyyseuraavan varsinaisenyhtiökokouksenpäättyessä。

  16.Tilintarkastajian valitseminen

  通力表示:päätökseen vuoden 2020 alussa tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2021 tilintarkastusta koskien。Tämän johdosta tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valittiin yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2021 jo vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa。Näin oli hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä。

  17.Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

  Hallitus ehdottaa yhtiökoukselle,Ettiökous valtuuttaa hallituksen pättämänänänän 52930 000阿曼osakkeen hankkimisesta yhtiän vapaalla Omala päomalla siten,Etta-sarjan Osakkeitänänän hankkiaänänänänänänänänänä。Hankittavista osakkeista maksettava Vastake märäytyy sekäA-ettäB-sarjan Osakken osalta hankintapäivänän Nasdaq赫尔辛基Oy:ssäB-sarjan osakkeelle märäyän kaupankäyntikurssin steela。

  A-sarjan osakkeet hankitaan A-sarjan osakkeenomistajien omistusten suhteessa hintaan,在纳斯达克赫尔辛基的sama kuin hankintapäivän Oy:Säyhtiön B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta。Omistajan,joka tarjoaa A-sarjan osakkeitaan yhtiön hankittavaksi,Tulie Ilmoitta siitäkirjallisesti yhtiön hallitukselle。奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡。B-sarjan osakkeet Hankitan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässäjulkisesa kaupankäynnissätässäkaupankäynnissämuodoosteneeseen Hankinthecken käyp n arvoon。

  Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti。Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 25.2.2020 hallitukselle antaman hankintavaltutuksen。

  18.Hallituksen valtuuttaminen pättämän Osakeanista sekäoptio oikeuksien ja muiden Oakekuttaine Oikekuttaine Orienties Oakekuksten Oakekuksista

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

  奥萨卡丹·卢库姆·奥拉·艾尼特·奥萨卡坦(Altuutuksen nojalla annettavien Osakeiden lukumärävoi olla Enitän A-sarjan-Osaketa 7 620000,B-sarjan-Osaketa 45 310 000)。Hallitus pättäkaikista Osakeeannin ja osakkeisiin Oikeeuttavien Eritisten Oikeeuksien antamisen Ehdosta。科斯基·奥萨科伊登·奥萨科伊登·奥萨科伊登·奥萨科伊登·罗武蒂姆·奥萨科伊登·奥萨科伊登·奥萨科伊登·奥萨科伊登·奥萨科伊登·奥萨科伊登·罗武蒂姆。奥萨坎蒂是厄立特里亚的一名妇女,她被认为是一名政治工作者(suunnattu anti)。

  Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti。valtutuus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 25.2.2020 hallitukselle antaman antivaltututuksen。

  19.Kokouksen paattaminen

 • Ehdotukset

  Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

  Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2020 maksetaan osinkoa 1775 euroa A-sarjan osaketta kohden ja 1775 euroa B-sarjan osaketta kohden。Lisäksi hallitus ehdottaa maksettavaksi 0,4975 euron lisäosingon A-sarjan osaketta kohden ja 0,50 euron lisäosingon B-sarjan osaketta kohden。Osingonjaon täsmäytyspäivä on 4.3.2021 ja osinko maksetaan 11.3.2021。

  Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1 - 31.12.2020

  Toimielinten palkitsemisraportin kasittely

  Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain nakkoon, yhtiön pörssitiedotteella 28.1.2021 julkistama palkitsemisraportti, joka on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle。

  哈利特森·jäsenten palkkioista pättäminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että Hallituksen jäsenille maksettavia vuosipalkkioita nostetaan seuraavasti: puheenjohtajalle 220 000 euroon (ennen 60000 euroa), varapuheenjohtajalle 125 000 euroon (50000 euroa) ja jäsenille 110 000 euroon (45 000 euroa)。Vuosipalkkiosta 40 prosenttia ehdotetaan suoritettavaksi KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana。Lisäksi ehdotetaan, että vuosipalkkiota ei kuitenkaan makseta sellaiselle hallituksen jäsenelle, jolla on työsuhde yhtiöön。Mahdolliset matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti。

  哈利特森·jäsenten lukumärästäpättäminen

  Hallituksen nimity ys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kahdeksan varsinaista jäsentä。

  Hallituksen jasenten valitseminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Matti Alahuhta, Susan Duinhoven, Antti Herlin, Iiris Herlin, Jussi Herlin, Ravi Kant ja Juhani Kaskeala ja että uudeksi Hallituksen jäseneksi valitaan Jennifer xinzhe Li。

  Ehdotettu uusi hallituksen jäsen, Jennifer Xin-Zhe Li, MBA Brittiläisen Kolumbian yliopistosta vancouver Kanadasta sekä kandidaatin tutkininto yliopistosta Pekingistä Kiinasta, on syntynyt vuonna 1967。Hän on Kanadan kansalainen ja toiminut osakkaana Changcheng Investments Partnersissa vuodesta 2018 lähtien。Aiemmin hän toimi百度Capitalin toimitusjohtajana Kiinassa 2017-2018,百度Kiinan talousjohtajana 2008-2017 sekä useissa eri tehtävissä General Motorsissa (GM) vuodesta 1994 lähtien (Controllerina Pohjois-Amerikan yhtiöissä 2005-2008, talousjohtajana GM Kiinassa 2004-2005, Controllerina ja Treasurerina GM Kiinassa 2001-2004,talousfunktion eri tehtävissä GM singapore 1999-2001, sekä Senior Financial Analystinä sekä GM Yhdysvalloissa että GM Kanadassa 1994-1999)。Hän on myös hallituksen jäsenenä ABB Ltd:ssä, Philip Morris International Inc:ssä(美国),Flex Ltd:ssä(新加坡/美国)sekä HSBC Asia:ssa(香港)。Hallituksen arvion mukaan Jennifer Xin-Zhe Li on riippumaton sekä yhtiöstä että yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista。

  Hallituksen jäsenistä Matti Alahuhta, Susan Duinhoven, Iiris Herlin, Ravi Kant ja Juhani Kaskeala ovat riippumtomia yhtiöstä。Antti Herliniä, Iiris Herliniä ja Jussi Herliniä lukuun ottamatta muut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista。

  Ehdotettu uusi hallituksen jäsen登录网站yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.artvanharvey.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset。

  Tilintarkastajien palkkiosta paattaminen

  通力世贸股份有限公司(KONE saiätökseen vuoden 2020)在2021年向科索沃过渡。Tämän johdosta tilintarkastusyhteisöErnst&Young Oy Valitiin yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2021 jo vuoden 2020 Varsinaisesa yhtiökokukssa在我的tilintarkastajan palkkiosta tilikaudelle 2021中加入了Yhteidessäpäteti。在ollen hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle的研究中,他发现了一种新的研究方法。

  Tilintarkastajien lukumaarasta paattaminen

  通力表示:päätökseen vuoden 2020 alussa tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2021 tilintarkastusta koskien。塔曼johdostatilintarkastusyhteisö安永Oy公司valittiinyhtiöntilintarkastajaksi tilikaudelle 2021祚vuoden 2020 varsinaisessayhtiökokouksessaJA samassayhteydessäpäätettiinmyöstilintarkastajienlukumäärästätilikaudelle 2021 NAIN ollen hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaayhtiökokoukselle,ETTAyhtiöllevalitaan yksi tilintarkastaja toimikaudelle,城下päättyyseuraavan varsinaisenyhtiökokouksenpäättyessä。

  Tilintarkastajian valitseminen

  通力表示:päätökseen vuoden 2020 alussa tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2021 tilintarkastusta koskien。Tämän johdosta tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valittiin yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2021 jo vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa。Näin oli hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä。

  Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

  Hallitus ehdottaa yhtiökoukselle,Ettiökous valtuuttaa hallituksen pättämänänänän 52930 000阿曼osakkeen hankkimisesta yhtiän vapaalla Omala päomalla siten,Etta-sarjan Osakkeitänänän hankkiaänänänänänänänänänä。Hankittavista osakkeista maksettava Vastake märäytyy sekäA-ettäB-sarjan Osakken osalta hankintapäivänän Nasdaq赫尔辛基Oy:ssäB-sarjan osakkeelle märäyän kaupankäyntikurssin steela。

  A-sarjan osakkeet hankitaan A-sarjan osakkeenomistajien omistusten suhteessa hintaan,在纳斯达克赫尔辛基的sama kuin hankintapäivän Oy:Säyhtiön B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta。Omistajan,joka tarjoaa A-sarjan osakkeitaan yhtiön hankittavaksi,Tulie Ilmoitta siitäkirjallisesti yhtiön hallitukselle。奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡·奥萨卡。B-sarjan osakkeet Hankitan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässäjulkisesa kaupankäynnissätässäkaupankäynnissämuodoosteneeseen Hankinthecken käyp n arvoon。

  Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti。Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 25.2.2020 hallitukselle antaman hankintavaltutuksen。

  Hallituksen valtuuttaminen pättämän Osakeanista sekäoptio oikeuksien ja muiden Oakekuttaine Oikekuttaine Orienties Oakekuksten Oakekuksista

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

  奥萨卡丹·卢库姆·奥拉·艾尼特·奥萨卡坦(Altuutuksen nojalla annettavien Osakeiden lukumärävoi olla Enitän A-sarjan-Osaketa 7 620000,B-sarjan-Osaketa 45 310 000)。Hallitus pättäkaikista Osakeeannin ja osakkeisiin Oikeeuttavien Eritisten Oikeeuksien antamisen Ehdosta。科斯基·奥萨科伊登·奥萨科伊登·奥萨科伊登·奥萨科伊登·罗武蒂姆·奥萨科伊登·奥萨科伊登·奥萨科伊登·奥萨科伊登·奥萨科伊登·奥萨科伊登·罗武蒂姆。奥萨坎蒂是厄立特里亚的一名妇女,她被认为是一名政治工作者(suunnattu anti)。

  Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti。valtutuus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 25.2.2020 hallitukselle antaman antivaltututuksen。


  Ehdotetut hallituksen jasenet

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Matti Alahuhta, Susan Duinhoven, Antti Herlin, Iiris Herlin, Jussi Herlin, Ravi Kant ja Juhani Kaskeala ja että uudeksi Hallituksen jäseneksi valitaan Jennifer xinzhe Li。

  Ehdotettu uusi hallituksen jäsen, Jennifer Xin-Zhe Li, MBA Brittiläisen Kolumbian yliopistosta vancouver Kanadasta sekä kandidaatin tutkininto yliopistosta Pekingistä Kiinasta, on syntynyt vuonna 1967。Hän on Kanadan kansalainen ja toiminut osakkaana Changcheng Investments Partnersissa vuodesta 2018 lähtien。Aiemmin hän toimi百度Capitalin toimitusjohtajana Kiinassa 2017-2018,百度Kiinan talousjohtajana 2008-2017 sekä useissa eri tehtävissä General Motorsissa (GM) vuodesta 1994 lähtien (Controllerina Pohjois-Amerikan yhtiöissä 2005-2008, talousjohtajana GM Kiinassa 2004-2005, Controllerina ja Treasurerina GM Kiinassa 2001-2004,talousfunktion eri tehtävissä GM singapore 1999-2001, sekä Senior Financial Analystinä sekä GM Yhdysvalloissa että GM Kanadassa 1994-1999)。Hän on myös hallituksen jäsenenä ABB Ltd:ssä, Philip Morris International Inc:ssä(美国),Flex Ltd:ssä(新加坡/美国)sekä HSBC Asia:ssa(香港)。Hallituksen arvion mukaan Jennifer Xin-Zhe Li on riippumaton sekä yhtiöstä että yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista。

  IMG_AGM 2021图片

  Lue lisää nykyisistä hallituksen jäsenistä

 • Ennakkoaanestyslomake ja aanestysohjeet

  Huomioithan, että tämän lomakkeen avulla ei voi esittää kysymyksiä eikä ilmoittautua yhtiökokouksen jälkeen järjestettävään virtualaliseen tilaisuteen。

 • Kysymyksiäja vastauksia KONE Oyj:n vuoden 2021 yhtiökokouksen käytännön järjestelyistä

  1.Miten osakkeenomistajat voivat osallistua väliaikaisen lain mukaiseen yhtiökokoukseen?

  奥萨利斯塔·奥萨科维奇·奥萨科维奇·奥科维奇·奥克希亚·瓦内斯特·奥萨科维奇·奥萨科维奇·奥克希亚·瓦内斯特·奥萨科维奇·奥萨科维奇·奥萨科维奇·奥萨科维奇·奥萨科维奇·奥萨科维奇·瓦拉·奥萨科维奇·奥克希姆·内斯特·奥萨科维奇·奥克希亚·瓦拉·奥塞洛斯特·奥萨科斯塔·瓦拉·奥萨科斯塔·奥萨科斯塔·塔瓦拉·奥萨科斯塔·瓦拉·奥塞洛斯特·奥萨科斯塔·奥。Yhtiökokoukei voi Osalistua henkilökohtaisesti kokouspaikalla。

  Osakkeenomistaja voi ilmoittautua ja äänestää nakkoon kokouskutsussa mainituilla tavoilla joko internetsivujen kautta, postise tai sähköpostitse。Ilmoittautumislinkki ja ennakkoäänestyslomake postise tai sähköpostitse ilmoittautumista varten lisätään tälle sivulle ilmoittautumisen avaudutua。

  Kysymysten tai vastaehdotusten esittäminen ei edellytä osakkeenomistajalta erillistä ilmoittautumista kokoukseen。

  2.Miksi kokoukseen ilmoittautuminen ennakkoäänestys alkavat vasta 4.2.2021 eikä heti kokouskutsun julkistamisen jälkeen?

  维利亚凯森·莱恩·穆卡安·奥萨科米斯塔基拉,乔伊拉在维希特·萨达索萨·伊赫蒂安·凯基斯塔·奥萨基斯塔·奥萨基斯塔,在奥基乌斯·特赫德·内斯蒂克西·奥特塔维亚·瓦斯塔赫多克西亚·伊赫蒂克森的亚洲主义者奥列维因·波塞杜克辛的作品中。我的朋友们都知道,我的朋友们都知道,我的朋友们都知道,我的朋友们,我的朋友们,我的朋友们,我的朋友们,我的朋友们,我的朋友们,我的朋友们,我的朋友们,我的朋友们,我的朋友们,我的朋友们,我的朋友们,我的朋友们,我的朋友们,我的朋友们,我的朋友们,我的朋友们。

  3.Miten osakkeenomistajat voivat esittää kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista?

  OsakkeeNomistajaVoiKäyttääOSakeyhtiölain5路德·25§:N Mukaista KyselyoikeuttaanEsittämälläKysymyksiänakkoonKokouskutsussaMainInula Tavalla。TällaisetKysymyksetYhtiökokouksessaKäsiteltävistäSioistaTuleeToimittaaSähköpostitseSöhköpostitseSohköpostitseSoitteeseenagm@kone.com Taikiredse Osoitteeseen Kone Oyj,Osakerekisteri,PL 7,02151 Espoo 7,02151Kysymysten Tulee OllaPerilläViimeistään16.2.2021KLO16.00。

  Osakkeenomistajien kysymykset ja yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset julkaistaan yhtiön internetsivuilla viimeistään 19.2.2021。

  凯西姆·埃西特·艾德莱蒂·伊尔莫伊塔·库库姆斯塔·库克斯·奈斯特·米斯特·恩纳库恩(Kokouksee eikäänestämistäennakkoon)。

  4.你是怎么想的?

  Ennakkoänestys alkaa 4.2.2021 klo 12.00 ja pättyy 23.2.2021 klo 16.00,mihin mennessätent Tulie olla perilläEuroclear芬兰Oy:llä。

  5.Voinko äänestää nakkoon ilman vahvaa sähköistä tunistautumista (ilman pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta)?

  Voit, käyttämällä esimerkiksi yhtiön internetsivuilla saatavilla olevaa ennakkoäänestyslomaketta ja lähettämällä ennakkoäänestyslomakkeen allekirjoitettuna siinä mainittuun osoitteeseen joko sähköpostin liitetiedostona tai postise。Ennakkoäänestyslomake lisätään tälle sivulle ilmoittautumisen avauduttua。

  6.Voiko yhtiökokousta seurata videoyhteyden välityksellä?

  Itse yhtiökokousta ei voi seurata videoyhteyden välityksellä, mutta yhtiökokouksen jälkeen osakkeenomistajille järjestetään erillinen virtuaalinen tilaisuus, jossa esitellään yhtiökokouksen päätökset, toimitusjohtajan katsaus ja annetaan osakkeenomistajille mahdollisuus kysymysten esittämiseen yhtiön johdolle。Kysymykset eivät ole osakeyhtiölain 5 luvun 25§:ssä tarkoitettuja kysymyksiä, vaan tällaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle osoitettavat Kysymykset on tehtävä nakkoon kokouskutsussa kuvattavan mukaisesti。

  Tarkemmat Tiedot Tilaisuuteen Osallistumisestaesitetäänalla kysymyksen nro 8 versiauksessasekäalempanatälläsivulla kohdassa tietoa virtuaalisesta tilaisuudesta。Tilaisuus ei OsaYhtiökokokokta,JA SEPidetäänVainSuomeksi。

  7.Pitävätkötoimitusjohtaja/tai hallituksen jäsenet puheenvuoroja kokouksessa?

  埃维·皮德·瓦尔西纳森·库克森·艾卡纳,穆塔·托米图斯乔塔扬·卡索·塞克·伊赫蒂·库克森·埃西特尔·伊赫蒂·库克森·杰尔金·杰杰杰斯特特·维苏德萨·蒂莱苏德萨,约卡·奥勒·奥萨·伊赫蒂·库斯塔。

  8.Voinko ilmoittautua vain seuraamaan videolähetystä osallistumatta muuten yhtiökokoukseen?

  voit ilmoittautuamyöspelkästäänosakkeenomistajillevarsinaisenyhtiökokouksenulkopuolellajärjestettäväändiaruaaliseentilaisuuteen ilmoittautumislinkinkautta。LinkkiSähköiseenilmoittautumiseenlisätääntälle·塞维勒伊利米特·努努塔努塔文Ilmoittautumisvalikossa valitaan“直播”。Tilaisuuteen ilmoittautunut Osakkeenomistaja pystyy seuraamaanlähetystäsähköpostiinsaamansa linkinkautta。SähköpostiSiveruaaliseenTilaisuuteenilmoittautuneLeLähetetäänvastailmoittautumisenPäätytty。

  Oikeus Osalistua tilaisuuteen在osakkeenomistajalla,joka在yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä18.2.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämän yhtiön Osakasluettelon。Katso myös vastaus Kysymyksen nro 6“Voiko yhtiökokousta seurata videoyhteyden välityksellä?”

  2021年2月23日,吉隆坡16.00阿斯蒂,奥基岛上的伊尔莫伊图米宁岛。

  9.你有什么想要的吗?

  Yhtiökokouksen jälkeen järjestettävävirtualinen tilaisuus位于osakkeenomistajille的tarkoitettu,在muulle yleisölle的埃维亚村。在卡塔省萨曼萨市,一位名叫osakkeenomistaja pystyy seuraamaan lähetystäsähköpostin的年轻人。Sähköpost virtualiseen Tilaishueen Ilmoittautunelle osakkeenomistajille lähetteän vasta ilmoittautumisen pätyttyä。

  Oikeus osallistua tilaisuteen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 18.2.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon。

  10.Voinko esittää kysymyksiä yhtiölle myös videolähetyksen爱名?

  Yhtiökokouksen jälkeen järjestettävässävirtualisesa tilaisuudssa on Mahdolista esittäkysymyksiäYhtiön johdole videolähetyksen yhteydessäolevan lomakkeen avulla。他是一位伟大的领袖,他一直在为瓦拉图·阿詹·普伊蒂萨(ajan Puiteissa)奋斗。蒂莱苏斯·杰杰斯特恩·艾诺斯塔安·索梅克西(Tilaisuus järjestetän ainoastaan suomeksi)。

  Yhtiökokouksenjälkeenjärjestettävässävirtuaalisessa tilaisuudessaesitettävätkysymykseteivätOLEosakeyhtiölain5 luvun 25§:SSA tarkoitettujakysymyksiä,旅行车tällaisetvarsinaiselleyhtiökokoukselleosoitettavat kysymykset上tehtäväennakkoon kokouskutsussa kuvattavan mukaisesti。KatsoMyösfastauskysymykseen nro 3“Miten Osakkeenomistajat voivatesittääkysymyksiäyhtiökokouksessakäsiteltävistäsioista?”

  11.Mikä on hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle ja milloin osinko maksetaan?

  Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2020 maksetaan osinkoa 1775 euroa A-sarjan osaketta kohden ja 1775 euroa B-sarjan osaketta kohden。Lisäksi hallitus ehdottaa maksettavaksi 0,4975 euron lisäosingon A-sarjan osaketta kohden ja 0,50 euron lisäosingon B-sarjan osaketta kohden。Osingonjaon täsmäytyspäivä on 4.3.2021 ja osinko maksetaan 11.3.2021。

 • Yhtiokokouskutsu julkaistu 28.1.2021

  VastaehdotustenVastaan​​ottaminenPäättyy2.2.2021 KLO 10:00

  Ilmoittautumen ja ennakkoänestys alkavat 4.2.2021 klo 12:00

  Ennakkokysymysten lähettäminen yhtiölle pättyy 16.2.2021 klo 16:00

  Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä18.2.2021

  Vastaukset Osakkeenomistajien Ennakkokysymyksiin 19.2.2021

  Ilmoittautuminen ja ennakkoänestys pättyvät 2021年2月23日klo 16:00

  Valtakirjojen vastaanottaminen päättyy 23.2.2021 klo 16:00

  Yhtiökokous 2.3.2021 klo 11:00

  Ehdotettu osingonjaon täsmäytyspäivä 4.3.2021

  Ehdotettu osingonjaon maksupäivä 11.3.2021

 • Yhtiö järjestää osakkeenomistajilleen yhtiökokouksen jälkeen 2.3.2021 klo 11:30 alkaen virtuaalisen tilaisuuden, jossa esitellään yhtiökokouksen päätökset ja toimitusjohtajan katsaus。Tilaisuus ei OsaYhtiökokokokta,JA SEPidetäänVainSuomeksi。

  virtualaliseen tilaisuuteen ilmoittautuminen tapahtuu käyttäen yhtiökokouksen ilmoittautumislinkkiä。Voit siis ilmoittautua tilaisuuteen samalla, kun ilmoittaudut yhtiökokoukseen ja äänestät nakkoon。Halutessasi voit ilmoittautua pelkästään osakkeenomistajille varsinaisen yhtiökokouksen ulkopuolella järjestettävään virtualaliseen tilaisuuteen ilmoittautumislinkin kautta。Ilmoittautumisvalikossa valitaan“直播”。

  Ilmoittautumislinkki lisätään tälle sivulle ilmoittautumisen avauduttua。Ilmoittautuminen alkaa 4.2.2021 klo 12.00 ja päättyy 23.2.2021 klo 16.00。Ilmoittautumisen päätyttyä tilaisuteen ilmoittautuneille osakkeenomistajille lähetään sähköpostitse linkki, jota kautta he pystyvät seuramaan lähetystä。

  Yhtiökokouksen jälkeen järjestettävässävirtualisesa tilaisuudssa on Mahdolista esittäkysymyksiäYhtiön johdole videolähetyksen yhteydessäolevan lomakkeen avulla。他是一位伟大的领袖,他一直在为瓦拉图·阿詹·普伊蒂萨(ajan Puiteissa)奋斗。

  Yhtiökokouksen jälkeen järjestettävässä virtuaalisessa tilaisuudessa esitettävät kysymykset eivät ole osakeyhtiölain 5 luvun 25§:ssä tarkoitettuja kysymyksiä。Lisätietoja tästä tällä sivulla kohdassa Kysymyksiä ja vastauksia käytännön järjestelyistä。