欢迎来到通力!

您是否对作为公司业务或职业机会的荣誉感兴趣?

企业网站

您想在各自的通力网站上了解更多您所在地区的解决方案,包括当地的联系方式吗?

您建议的网站是

maasuositsta ei voida näyttää

Siirry paikalliselle sivustolle
img_KONE标志(76 x52)

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen。Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä。我们lukea tietosuojaselosteentaalta

回到顶部

Yhtiökokous2020.

KONE Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 25。helmikuuta 2020。

 • KONE Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 25。helmikuuta 2020 kello 11.00 alkaen Finlandia-talon päärakennuksen Finlandia-salissa (sisäänkäynnit M4 ja K4) Mannerheimintie 13,赫尔辛基。Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 10.00。

  答:Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

  Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1.Kokouksen avaaminen

  2. kokouksenjärjestäytyminen

  3.Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

  4.Kokouksen laillisuuden toteaminen

  5.Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

  6.Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

  Toimitusjohtajan katsaus

  7.Tilinpaatoksen vahvistaminen
  8.Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

  Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2019 maksetaan osinkoa 1,6975 euroa A-sarjan osakkeelta ja 1,70 euroa B-sarjan osakkeeltaOsingonjaon täsmäytyspäivä 27日。helmikuuta 2020 ja osinko maksetaan 5。maaliskuuta 2020。

  9.VastuuvapauteaPäättäminenHallituksenJäsenilleJAToimitusJohtajalle

  10.Toimielinten palkitsemispolitiikan kasittely

  11.Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että Hallituksen jäsenille maksettavia vuosipalkkioita nostetaan seuraavasti: puheenjohtajalle 60000 euroon (enen 55000 euroa), varapheenjohtajalle 50000 euroon (45000 euroa) ja jäsenille 45000 euroon (40000 euroa)。Vuosipalkkiosta 40 prosenttia ehdotetaan suoritettavaksi KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana。Lisaksi valiokunta ehdottaa,埃特hallituksen jasenelle maksetaan 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista kuitenkin siten,埃特muualla kuin Suomessa asuville valiokuntien puheenjohtajille em. kokouspalkkio valiokuntien kokouksista 3 000 euroa ja muualla kuin Suomessa asuville valiokuntien jasenille em. kokouspalkkio valiokuntien kokouksista euroa 2日000。Mahdolliset matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti。

  12.Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

  Hallituksen Nimitys- JA PAkkitsemisvaliokunta Ehdottaa,EttäHarlituksenJäsentenMääränostetaanYhdeksännVarsinaiseenjäseneen。

  13. HallituksenJäsentenValitseminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen Matti Alahuhta, Anne Brunila, Antti Herlin, Iiris Herlin, Jussi Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala ja Sirpa Pietikäinen ja että uudeksi Hallituksen jäseneksi valitaan Susan Duinhoven。

  Ehdotettu uusi hallituksen jäsen, Susan Duinhoven,博士(fysikaalinen kemia), B.Sc (fysikaalinen kemia)syntynyt vuonna 1965,霍兰宁kansalainen, on toiminut Sanoma Oyj:n toimitusjohtajana vuodesta 2015 lähtien。Aiemmin hän toimi Koninklijke Wegener n.v.:n toimitusjohtajana 2013-2015, Thomas Cook Group Plc:n Länsi-Euroopan toimintojen/Hollannin toimitusjohtajana 2010-2013, Valitut Palat Benelux & New Acquisitions欧洲toimitusjohtaja 2008-2010 sekä De Gule Sider A/S:n toimitusjohtajana 2005-2007。Hän on ollut Sanoma Oyj:n hallituksen jäsen vuosina 2015-2016。KONEen hallituksen arvion mukaan Susan Duinhoven在riippumaton sekä yhtiöstä että yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista。

  Muista ehdotetuista hallituksen jäsenistä Matti Alahuhta, Anne Brunila, Iiris Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala ja Sirpa Pietikäinen ovat yhtiöstä riippumattomia。Antti Herliniä, Iiris Herliniä ja Jussi Herliniä lukuun ottamatta muut hallituksen jäsenet ovat rippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista。

  14.Yhtiojarjestyksen muuttaminen

  Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestystä muutetaan päivittämällä yhtiön toimialaa(2§)koskevaa kohtaa sekä muuttamalla tilintarkastusta(7§ja 10§)koskevia kohtia。Tilintarkastusta koskevilla yhtiöjärjestyksen muutoksilla varaudutaan tilintarkastajan valintaan liittyviin muutoksiin jäljempänä kokouskutsun kohdassa 15 esitetyn mukaisesti。Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi 2§,7§ja 10§:n osalta on kutsun liitteenä 1。

  15.Tilintarkastusta koskevat paatokset

  KONE Oyj on velvollinen järjestämään tilintarkastajan valinnan toimikaudelle 2021 EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn perusteella asetuksessa säännellyn tilintarkastajan pakollisen kierron vuoksi。Koska欧盟:n tilintarkastasasetus edellyttää sisällyttämään vähintään kaksi ehdokasta hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotukseen ja ehdokkaiden mahdollisuutta tarjota palveluita KONE Oyj:lle on rajattu valintaa tekevään yhtiökokoukseen asti, hallitus ehdottakäytännön syistä tilintarkastajan valintatoimikaudelle 2021 jo tässä vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa。

  Edellä esitetyin perustein hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen perusteella真主安拉olevia päätöskohtia 15。-15年)。e)到imikausille 2020 ja 2021 tilintarkastajien palkkioihin, lukumäärään sekä tilintarkastajien valintaan liittyen。

  15. a)TilintarkastajanPalkkiostaPäättäminenToimikausille2020-2021

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilikaudeksi 2020 ja 2021, kullekin, valittavalle tilintarkastajle tai tilintarkastajle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan。

  15.b) Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen toimikaudelle 2020

  Hallitus EhdottaaYhtiökokoukselleHalituksen Tarkastusvaliokunnan Suosituksesta,EttäYhtiölleGalitaanKaksiTilintarkastajaaToimikaudelle,Joka Alkaa 25.2.2020YhtiökokouksestaJAPättyySeuraavanvarsinaisenyhtiökokouksenPäättyessä。

  15.c) Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen toimikaudelle 2021

  Hallitus EhdottaaYhtiökokoukselleHalituksen Tarkastusvaliokunnan SuotoseSta, että yhtiölle valitaan yksi tilintarkastajatoimikaudelle, joka alkaa tilikauden 2021 varsinaisesta yhtiökokouksesta ja päättyy sitä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä。

  15.d) Tilintarkastajien valitseminen toimikaudelle 2020

  Hallitus EhdottaaYhtiökokoukselleHalituksen Tarkastusvaliokunnan Suosituksesta,EttäYhtiönTilintarkastajiksivalitaanTästäyhtiökouksestaalkaen edelleentilintarkastusyhteisösplaywaterhousecoopersOy Ja Kht Jouko Malinen。

  15. e)Tilintarkastajan Valitseminen Toimikaudelle 2021

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilikauden 2021 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen tilintarkastusyhteisö安永会计师事务所。

  Toimikauden 2021 tilintarkastajan valintaa koskeva päätösehdotus (nro 15。e))在ehdollinen sille上,että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestyksen 7§:ää yhtiökokouskutsun kohdassa 14 esitetyn hallituksen ehdotuksen mukaisesti。Päätös tulee voimaan yhtiöjärjestysmuutoksen tultua rekisteröidyksi。

  16.Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

  Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 52 930 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla siten, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 7 6200 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 45 310000 kappaletta。Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy sekä A- että B-sarjan osakkeen osalta hankintapäivänä纳斯达克赫尔辛基Oy:ssä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella。

  A-sarjan osakkeet hankitaan A-sarjan osakkeenomistajien omistusten suhteessa hintaan, joka on sama kuin hankintapäivänä纳斯达克赫尔辛基Oy:ssä yhtiön B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta。Omistajan, joka tarjoaa A-sarjan osakkeitaan yhtiön hankittavaksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle。Osakkeenomistajien omistusten suhteessa tapahtuvasta hankinnasta voidaan poiketa, mikäli kaikki A-sarjan osakkeenomistajat antavat tähän suostumuksensa。B-sarjan osakkeet hankitaan纳斯达克赫尔辛基Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneseehankintahetken käypään arvoon。

  Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti。Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 26.2.2019 hallitukselle antaman hankintavaltuutuksen。

  17.Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityistoikeuksien antamisesta

  Hallitus Ehdottaa,EttäYhtiökokousValtuuttaaHallituksenPäättämänánisheAnistaSekäOsto-Oikeuksien Ja MuidenOsakeyhtiölain10 Luvun 1§:SsäTarkoitettujenOsakkeisiin Oikeuttavien erityisten Oikeuksien Antamisesta Seuraavasti:

  Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 7 620000 A-sarjan osaketta ja 45 310000 B-sarjan osaketta。欢迎你päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien eritylisten oikeuksien antamisen ehdoista。Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista。你的意思是你的意思是你的意思是你的意思是你的意思是什么?

  Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti。

  18.Kokouksen paattaminen

  b . Yhtiokokousasiakirjat

  Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valioktien päätösehdotukset, palkitsemispolitiikka, tämä kokouskutsu sekä yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien nähtävillä KONE Oyj:n internetsivuilla osoitteessawww.artvanharvey.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset。Palkitsemispolitiikka在myös tämän kokouskutsun liitteenä 2。Hallituksen ja sen valiokuntien päätösehdotukset, palkitsemispolitiikka ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille。Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistäänmaaliskuuta 2020。

  C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

  1.Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

  Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13。helmikuuta 2020 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon。Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon。Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään。

  Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 20。helmikuuta 2020 kello 15.00。Yhtiokokoukseen voi ilmoittautua:

  - KONE Oyj:n internetsivujen kauttawww.artvanharvey.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset,

  - kirjeitse osoitteesee KONE Oyj, Osakerekisteri, PL 7, 02151埃斯波,

  -电讯编号020 475 4523,tai

  - puhelimitse编号020 770 6873。

  Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö-/y-tunnus, osoite, puhelmany sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus。Henkilötietoja käytetään徒劳yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä。

  Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoiketensa。

  2.Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

  Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä。Osakkeenomistajan asiamiehen请登录esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen请登录muuten lotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa。Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa。Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteesee KONE Oyj, Osakerekisteri, PL 7, 02151 ESPOO enen ilmoittautumisjan päättymistä。

  3.Hallintarekisteroidyn osakkeen omistaja

  Hallintarekisteröityjen大阪keiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden大阪keiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13。helmikuuta 2020。Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 20。helmikuuta 2020 kello 10.00。hallintarekisterin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen。Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään。

  Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen。Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä。

  4.Muut ohjeet / tiedot

  Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25§:n mukainen kyselyoikeus yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista。

  KONE Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 28。tammikuuta 2020 yhteensä 529 395 860 osaketta jakau屯76 208 712 A-sarjan osakkeeseen ja 453 187 148 B-sarjan osakkeeseen。Yhtiöjärjestyksen mukaan A-sarjan osakkeet tuottavat yhden äänen ja jokainen täysi kymmenen B-sarjan osakketta yhden äänen kuitenkin siten, että kullakin osakkeenomistajalla on vähintään yksi ääni。

  KokousoSallistujat ovat tervetulleitaKokouksenJälkeenPidettävännKahvitilaisuuteen。

  Helsingissa 28。tammikuuta 2020

  通力Oyj)

  HALLITUS

 • Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1.Kokouksen avaaminen

  2. kokouksenjärjestäytyminen

  3.Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

  4.Kokouksen laillisuuden toteaminen

  5.Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

  6.Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

  Toimitusjohtajan katsaus

  7.Tilinpaatoksen vahvistaminen
  8.Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

  Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2019 maksetaan osinkoa 1,6975 euroa A-sarjan osakkeelta ja 1,70 euroa B-sarjan osakkeeltaOsingonjaon täsmäytyspäivä 27日。helmikuuta 2020 ja osinko maksetaan 5。maaliskuuta 2020。

  9.VastuuvapauteaPäättäminenHallituksenJäsenilleJAToimitusJohtajalle

  10.Toimielinten palkitsemispolitiikan kasittely

  11.Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että Hallituksen jäsenille maksettavia vuosipalkkioita nostetaan seuraavasti: puheenjohtajalle 60000 euroon (enen 55000 euroa), varapheenjohtajalle 50000 euroon (45000 euroa) ja jäsenille 45000 euroon (40000 euroa)。Vuosipalkkiosta 40 prosenttia ehdotetaan suoritettavaksi KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana。Lisaksi valiokunta ehdottaa,埃特hallituksen jasenelle maksetaan 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista kuitenkin siten,埃特muualla kuin Suomessa asuville valiokuntien puheenjohtajille em. kokouspalkkio valiokuntien kokouksista 3 000 euroa ja muualla kuin Suomessa asuville valiokuntien jasenille em. kokouspalkkio valiokuntien kokouksista euroa 2日000。Mahdolliset matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti。

  12.Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

  Hallituksen Nimitys- JA PAkkitsemisvaliokunta Ehdottaa,EttäHarlituksenJäsentenMääränostetaanYhdeksännVarsinaiseenjäseneen。

  13. HallituksenJäsentenValitseminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen Matti Alahuhta, Anne Brunila, Antti Herlin, Iiris Herlin, Jussi Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala ja Sirpa Pietikäinen ja että uudeksi Hallituksen jäseneksi valitaan Susan Duinhoven。

  Ehdotettu uusi hallituksen jäsen, Susan Duinhoven,博士(fysikaalinen kemia), B.Sc (fysikaalinen kemia)syntynyt vuonna 1965,霍兰宁kansalainen, on toiminut Sanoma Oyj:n toimitusjohtajana vuodesta 2015 lähtien。Aiemmin hän toimi Koninklijke Wegener n.v.:n toimitusjohtajana 2013-2015, Thomas Cook Group Plc:n Länsi-Euroopan toimintojen/Hollannin toimitusjohtajana 2010-2013, Valitut Palat Benelux & New Acquisitions欧洲toimitusjohtaja 2008-2010 sekä De Gule Sider A/S:n toimitusjohtajana 2005-2007。Hän on ollut Sanoma Oyj:n hallituksen jäsen vuosina 2015-2016。KONEen hallituksen arvion mukaan Susan Duinhoven在riippumaton sekä yhtiöstä että yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista。

  Muista ehdotetuista hallituksen jäsenistä Matti Alahuhta, Anne Brunila, Iiris Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala ja Sirpa Pietikäinen ovat yhtiöstä riippumattomia。Antti Herliniä, Iiris Herliniä ja Jussi Herliniä lukuun ottamatta muut hallituksen jäsenet ovat rippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista。

  14.Yhtiojarjestyksen muuttaminen

  Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestystä muutetaan päivittämällä yhtiön toimialaa(2§)koskevaa kohtaa sekä muuttamalla tilintarkastusta(7§ja 10§)koskevia kohtia。Tilintarkastusta koskevilla yhtiöjärjestyksen muutoksilla varaudutaan tilintarkastajan valintaan liittyviin muutoksiin jäljempänä kokouskutsun kohdassa 15 esitetyn mukaisesti。Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi 2§,7§ja 10§:n osalta on kutsun liitteenä 1。

  15.Tilintarkastusta koskevat paatokset

  KONE Oyj on velvollinen järjestämään tilintarkastajan valinnan toimikaudelle 2021 EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn perusteella asetuksessa säännellyn tilintarkastajan pakollisen kierron vuoksi。Koska欧盟:n tilintarkastasasetus edellyttää sisällyttämään vähintään kaksi ehdokasta hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotukseen ja ehdokkaiden mahdollisuutta tarjota palveluita KONE Oyj:lle on rajattu valintaa tekevään yhtiökokoukseen asti, hallitus ehdottakäytännön syistä tilintarkastajan valintatoimikaudelle 2021 jo tässä vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa。

  Edellä esitetyin perustein hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen perusteella真主安拉olevia päätöskohtia 15。-15年)。e)到imikausille 2020 ja 2021 tilintarkastajien palkkioihin, lukumäärään sekä tilintarkastajien valintaan liittyen。

  15. a)TilintarkastajanPalkkiostaPäättäminenToimikausille2020-2021

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilikaudeksi 2020 ja 2021, kullekin, valittavalle tilintarkastajle tai tilintarkastajle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan。

  15.b) Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen toimikaudelle 2020

  Hallitus EhdottaaYhtiökokoukselleHalituksen Tarkastusvaliokunnan Suosituksesta,EttäYhtiölleGalitaanKaksiTilintarkastajaaToimikaudelle,Joka Alkaa 25.2.2020YhtiökokouksestaJAPättyySeuraavanvarsinaisenyhtiökokouksenPäättyessä。

  15.c) Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen toimikaudelle 2021

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiölle valitaan yksi tilintarkastajatoimikaudelle, joka alkaa tilikauden 2021 varsinaisesta yhtiökokouksesta ja päättyy sitä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä。

  15.d) Tilintarkastajien valitseminen toimikaudelle 2020

  Hallitus EhdottaaYhtiökokoukselleHalituksen Tarkastusvaliokunnan Suosituksesta,EttäYhtiönTilintarkastajiksivalitaanTästäyhtiökouksestaalkaen edelleentilintarkastusyhteisösplaywaterhousecoopersOy Ja Kht Jouko Malinen。

  15. e)Tilintarkastajan Valitseminen Toimikaudelle 2021

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilikauden 2021 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen tilintarkastusyhteisö安永会计师事务所。

  Toimikauden 2021 tilintarkastajan valintaa koskeva päätösehdotus (nro 15。e))在ehdollinen sille上,että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestyksen 7§:ää yhtiökokouskutsun kohdassa 14 esitetyn hallituksen ehdotuksen mukaisesti。Päätös tulee voimaan yhtiöjärjestysmuutoksen tultua rekisteröidyksi。

  16.Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

  Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 52 930 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla siten, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 7 6200 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 45 310000 kappaletta。Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy sekä A- että B-sarjan osakkeen osalta hankintapäivänä纳斯达克赫尔辛基Oy:ssä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella。

  A-sarjan osakkeet hankitaan A-sarjan osakkeenomistajien omistusten suhteessa hintaan, joka on sama kuin hankintapäivänä纳斯达克赫尔辛基Oy:ssä yhtiön B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta。Omistajan, joka tarjoaa A-sarjan osakkeitaan yhtiön hankittavaksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle。Osakkeenomistajien omistusten suhteessa tapahtuvasta hankinnasta voidaan poiketa, mikäli kaikki A-sarjan osakkeenomistajat antavat tähän suostumuksensa。B-sarjan osakkeet hankitaan纳斯达克赫尔辛基Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneseehankintahetken käypään arvoon。

  Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti。Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 26.2.2019 hallitukselle antaman hankintavaltuutuksen。

  17.Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityistoikeuksien antamisesta

  Hallitus Ehdottaa,EttäYhtiökokousValtuuttaaHallituksenPäättämänánisheAnistaSekäOsto-Oikeuksien Ja MuidenOsakeyhtiölain10 Luvun 1§:SsäTarkoitettujenOsakkeisiin Oikeuttavien erityisten Oikeuksien Antamisesta Seuraavasti:

  Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 7 620000 A-sarjan osaketta ja 45 310000 B-sarjan osaketta。欢迎你päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien eritylisten oikeuksien antamisen ehdoista。Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista。你的意思是你的意思是你的意思是你的意思是你的意思是什么?

  Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti。

  18.Kokouksen paattaminen

 • Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

  Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta2019 maksetaan osinkoa 1,6975 euroa A-sarjan osakkeelta ja 1,70 euroa B-sarjan osakkeeltaOsingonjaon täsmäytyspäivä 27日。helmikuuta 2020 ja osinko maksetaan 5。maaliskuuta 2020。

  Tilintarkastusta koskevat paatokset

  Kone Oyj在VelvollinenJärjestämäääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääikAudelle2021欧盟:N TilintarkastusaseTuksen(537/2014)MukaisenTilintarkastusyhteisönvalintamenettelynPerusteellaAsetuksessaSäännellynTilintarkastajanPakollisen Kierron Vuoksi。Koska欧盟:n tilintarkastasasetus edellyttää sisällyttämään vähintään kaksi ehdokasta hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotukseen ja ehdokkaiden mahdollisuutta tarjota palveluita KONE Oyj:lle on rajattu valintaa tekevään yhtiökokoukseen asti, hallitus ehdottakäytännön syistä tilintarkastajan valintatoimikaudelle 2021 jo tässä vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa。

  欧盟:n tilintarkastusasetuksen mukaisesti hallituksen tarkastusvaliokunta on suorittanut lakisääteisen tilintarkastajien valintamenettelyn ja tehnyt suosituksensa tilintarkastusyhteisöehdokkaista hallitukselle。荷兰安永会计师事务所(Ernst & Young)的员工:tä ja toissijaisesti毕马威会计师事务所(KPMG)的员工:ta。Valintakriteereita olivat tilintarkastusyhteison (i) osaaminen、kokemus monimuotoisuus ja maailmanlaajuinen viestintakyky, (ii) henkiloston sisainen koordinointi ja hyodyntaminen, (3) kyky ymmartaa ja tarjota lisaarvoa KONEen liiketoiminnan ja talouden kehittamiseen, (iv) tilintarkastusmalli erityisesti keskitetyssa taloushallinnossa ja IT-ratkaisuissa, (v) nykyaikaisen tekniikan hyodyntaminen tarkkuuden ja auditointitehokkuuden lisaamiseksi,kyky koordinoida ja tehdä yhteistyötä KONEen taloushallinnon kumppaneiden kanssa sekä (vii) tilintarkastuksen hinta-laatusuhde。

  Edellä esitetyin perustein hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen perusteella真主安拉olevia päätöskohtia toimikausille 2020 ja 2021 tilintarkastajien palkkioihin, lukumäärään sekä tilintarkastajien valintaan liittyen。

  Tilintarkastajan palkkiot toimikausille 2020-2021

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilikaudeksi 2020 ja 2021, kullekin, valittavalle tilintarkastajle tai tilintarkastajle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan。

  TilintarkastajienLukumääräToimikAudelle2020

  Hallitus ehdottaa yhtiokokouksellehallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiölle valitaan kaksi tilintarkastajaaToimikaudelle,Joka Alkaa 25.2.2020YhtiökokouksestaJAPättyySeuraavanvarsinaisenyhtiökokouksenPäättyessä。

  TilintarkastajienLukumääräToimikAudelle2021

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiölle valitaan yksi tilintarkastajatoimikaudelle, joka alkaa tilikauden 2021 varsinaisesta yhtiökokouksesta ja päättyy sitä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä。

  Tilintarkastajat ToimikAudelle 2020.

  Hallitus EhdottaaYhtiökokoukselleHalituksen Tarkastusvaliokunnan Suosituksesta,EttäYhtiönTilintarkastajiksivalitaanTästäyhtiökouksestaalkaen edelleentilintarkastusyhteisösplaywaterhousecoopersOy Ja Kht Jouko Malinen。

  Tilintarkastajat Toimikaudelle 2021.

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilikauden 2021 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen tilintarkastusyhteisö安永会计师事务所。

  Toimikauden 2021 Tilintarkastajan Valintaa Koskeva Ehdotus onEttäYhtiökokousPäättäääMuuttaaYhtiöjärjestyksen7§:ÄäHallituksenEhdotuksen Mukaisesti。Päätös tulee voimaan yhtiöjärjestysmuutoksen tultua rekisteröidyksi。

  Yhtiojarjestyksen muuttaminen

  Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestystä muutetaan päivittämällä yhtiön toimialaa(2§)koskevaa kohtaa sekä muuttamalla tilintarkastusta(7§ja 10§)koskevia kohtia。Tilintarkastusta koskevilla yhtiöjärjestyksen muutoksilla varaudutaan tilintarkastajan valintaan liittyviin muutoksinin。Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi 2§,7§ja 10§:n osalta on liitteenä 1。

  Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

  Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään52 930 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla siten, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 7 6200 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 45 310 000 kappaletta。Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy sekä A- että B-sarjan osakkeen osalta hankintapäivänä纳斯达克赫尔辛基Oy:ssä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella。

  A-sarjan osakkeet hankitaan A-sarjan osakkeenomistajien omistusten suhteessa hintaan, joka on sama kuin hankintapäivänä纳斯达克赫尔辛基Oy:ssä yhtiön B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta。Omistajan, joka tarjoaa A-sarjan osakkeitaan yhtiön hankittavaksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle。Osakkeenomistajien omistusten suhteessa tapahtuvasta hankinnasta voidaan poiketa, mikäli kaikki A-sarjan osakkeenomistajat antavat tähän suostumuksensa。B-sarjan osakkeet hankitaan纳斯达克赫尔辛基Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneseehankintahetken käypään arvoon。

  Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti。Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 26.2.2019 hallitukselle antaman hankintavaltuutuksen。

  Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityistoikeuksien antamisesta

  Hallitus Ehdottaa,EttäYhtiökokousValtuuttaaHallituksenPäättämänánisheAnistaSekäOsto-Oikeuksien Ja MuidenOsakeyhtiölain10 Luvun 1§:SsäTarkoitettujenOsakkeisiin Oikeuttavien erityisten Oikeuksien Antamisesta Seuraavasti:

  Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään7 620,000 A-sarjan osaketta ja 45 310,000 B-sarjan osaketta。欢迎你päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien eritylisten oikeuksien antamisen ehdoista。Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista。你的意思是你的意思是你的意思是你的意思是你的意思是什么?

  Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti。

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta:

  Hallituksen jasenten palkkiot

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että Hallituksen jäsenille maksettavia vuosipalkkioita nostetaan seuraavasti: puheenjohtajalle60 000euroon (enen 5.5 000 euroa), varapuheenjohtajalle50 000euroon (45 000 euroa) ja jäsenille45 000欧元(40000欧元)。Vuosipalkkiosta 40 prosenttia ehdotetaan suoritettavaksi KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana。Lisaksi valiokunta ehdottaa,埃特hallituksen jasenelle maksetaan 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista kuitenkin siten,埃特muualla kuin Suomessa asuville valiokuntien puheenjohtajille em. kokouspalkkio valiokuntien kokouksista 3 000 euroa ja muualla kuin Suomessa asuville valiokuntien jasenille em. kokouspalkkio valiokuntien kokouksista euroa 2日000。Mahdolliset matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti。

  Hallituksen jasenten lukumaara

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseenvalitaan yhdeksän varsinaista jäsentä。

  Hallituksen jasenet

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleenMatti Alahuhta, Anne Brunila, Antti Herlin, Iiris Herlin, Jussi Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala ja Sirpa Pietikäinen ja että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Susan Duinhoven。

 • Yhtiokokouksen poytakirja

  Kone Oyj:N varsinaisenYhtiökokouksenJAHallituksenPäätöksiä

  varsinaiselleyhtiökokouksellekuuluvat asiat
  KONE Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 25。helmikuuta 2020。Kokous vahvisti tilinpäätöksen, käsitteli toimielinten palkitsemispolitiikan ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1 -31.12.2019。

  Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 1,6975 euroa kutakin 76 208 712 A-sarjan osaketta kohden ja 1,70 euroa kutakin ulkona olevaa 441 851 042 B-sarjan osaketta kohden。Osingonjaon täsmäytyspäivä 27日。helmikuuta 2020 ja osingot maksetaan 5。maaliskuuta 2020。

  Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin yhdeksän。Hallituksen jäseninä jatkavat Matti Alahuhta, Anne Brunila, Antti Herlin, Iiris Herlin, Jussi Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala sekä Sirpa Pietikäinen。Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Susan Duinhoven。

  Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 60000 euroa, varapheenjohtajan palkkioksi 50000 euroa ja jäsenten palkkioksi 45000 euroa。Lisäksi vahvistettiin 500 euron kokouspeakkeihalituksen ja valioktien kokouksista kuitenkin siten, että muualla kuin Suomessa asuville valioktien puheenjohtajille em. kokouspeakkeioktien kokouksista on 3000 euroa ja valioktien jäsenille valioktien kokouksista 2000 euroa。Vuosipalkkiosta 40 prosenttia suorittaan KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana。

  Tilintarkastajiksi toimikaudelle 2020 valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Jouko Malinen。Toimikauden 2021 tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö安永会计师事务所。

  Muut yhtiokokouksen paatokset
  YhtiökokousMyönsiHallitukselleValtuuden Omien Osakkeiden Hankkimiseen。Osakkeita Voidaan HankkiaEnintään52930 000 kappalettaIten,EttäA-Sarjan Osakkeita Voidaan Hankkiaenintään7620 000 kappaletta JA B-Sarjan Osakkeitaenintään445 310 000 kappaletta。Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti。

  Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta。Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 7 620000 A-sarjan osaketta ja 45 310000 B-sarjan osaketta。欢迎你päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien eritylisten oikeuksien antamisen ehdoista。Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että ousien osakkeiden luovutamista, ja osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti)。Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti。

  Yhtiökokous päätti myös muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti päivittämällä yhtiön toimialaa(2§)ja tilintarkastusta(7§ja 10§)koskevia kohtia。

  KONE Oyj:n hallituksen päätöksiä
  Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Antti herlini ja varapuheenjohtajaksi Jussi Herlinin。

  Ravi Kant valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Anne Brunila, Antti Herlin ja Jussi Herlin jäseniksi。Anne Brunila ja Ravi Kant ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista。

  Antti Herlin valittiin nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi sekä Matti Alahuhta, Jussi Herlin ja Juhani Kaskeala jäseniksi。Matti Alahuhta ja Juhani Kaskeala ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista。