欢迎来到通力!

你对通力的兴趣是作为一个企业还是一个职业机会?

企业网站

您想在各自的通力网站上了解更多您所在地区的解决方案,包括当地的联系方式吗?

您建议的网站是

maasuositsta ei voida näyttää

Siirry paikalliselle sivustolle
img_KONE标志(76 x52)

SivustommeKäyttääEvästeitä,Jotta Voimme Tarjota Sinulle Parhaan Mahdollisen Kokemuksen。HyväksytEvästeidenKäytönPacaamallaHyväksynJAJATKAMALLASIVUJENKÄYTTÖÄ。voit lukea tietosuojaselosteentaalta

回到顶部

YHTIOKOKOUS 2019

KONE Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 26。helmikuuta 2019。

 • KONE Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 26。helmikuuta 2019 kello 11.00 alkaen Finlandia-talon päärakennuksen Finlandia-salissa (sisäänkäynnit M4 ja K4) osoitteessa Mannerheimintie 13, Helsinki。Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 10.00。


  答:Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

  Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1.Kokouksen avaaminen

  2.Kokouksen jarjestaytyminen

  3.Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

  4.Kokouksen laillisuuden toteaminen

  5.Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

  6.Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

  Toimitusjohtajan katsaus

  7.Tilinpaatoksen vahvistaminen

  8.Taseen Osoittaman VoitonKäyttäminenJAOsesonmaksustaPäättäminen

  Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2018 maksetaan osinkoa 1,6475 euroa A-sarjan osakkeelta ja 1,65 euroa B-sarjan osakkeeltaOsingonjaon täsmäytyspäivä 28。helmikuuta 2019 ja osinko maksetaan 7。maaliskuuta 2019。

  9.Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

  10.Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

  哈利乌森nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että哈利乌森jäsenille maksettavat vuosipalkkiot pidetään enallaan: puheenjohtaja 55000欧元,varapheenjohtaja 45000欧元jäsenet 40000欧元。Vuosipalkkiosta 40 prosenttia ehdotetaan suoritettavaksi KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana。Lisäksi valiokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista kuitenkin siten, että muualla kuin Suomessa asuville valiokuntien jäsenille em. kokouspeakkkio valiokuntien kokouksista on 2000 euroa。Mahdolliset matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti。

  11.Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä。

  12.Hallituksen jasenten valitseminen

  Hallituksen Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa,ettähellitukseenvalitaanuudelleen matti Alahuhta,安妮布鲁尼拉,安特利赫伦拉,伊里里斯赫林,朱莉·赫林,ravi康德,juhani kaskema ja sirpapietikäinen。

  13.Tilintarkastajien palkkiosta paattaminen

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan。

  14.Tilintarkastajien lukumaarasta paattaminen

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa

  15. Tilintarkastajien Valitseminen

  Hallituksen Tarkastusvaliokunta ehdottaa,EttäYhtiönTilintarkastajiksivalitaantilintarkastusyhteisöprisswaterhouseCoopersOy Ja Kht Jouko Malinen。

  16.Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

  Hallitus ehdottaa,ETTAyhtiökokousvaltuuttaa hallituksenpäättämäänenintään52 440 000阿曼osakkeen hankkimisestayhtiönvapaalla omallapääomallasiten,ETTA A-sarjan osakkeita voidaan hankkiaenintään7 620 000 kappaletta JA B-sarjan osakkeitaenintään44 820 000 kappaletta。Hankittavista Osakkeista Maksettava VastikeMääräytyySekäa-erettäB-Sarjan OsakkeenOsaltaHankintapäivänänasdaq赫尔辛基Oy:Ssäb-Sarjan OsakkeelleMääräytyvänKaupankäyntikurssinPerusteella。

  A-sarjan osakkeet hankitaan A-sarjan osakkeenomistajien omistusten suhteessa hintaan, joka on sama kuin hankintapäivänä纳斯达克赫尔辛基Oy:ssä yhtiön B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta。Omistajan, joka tarjoaa A-sarjan osakkeitaan yhtiön hankittavaksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle。Osakkeenomistajien omistusten suhteessa tapahtuvasta hankinnasta voidaan poiketa, mikäli kaikki A-sarjan osakkeenomistajat antavat tähän suostumuksensa。B-sarjan osakkeet hankitaan纳斯达克赫尔辛基Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneseehankintahetken käypään arvoon。

  Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa yhden vooden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien。

  17.Kokouksen paattaminen

  b . Yhtiokokousasiakirjat

  EdelläMainitutYhtiökokouksenAsialistalla Olevat Hallituksen Ja SenValiokuntienPäätösehdotukset,TämäKokouskutsuSekäyhtiönTilinpäätöss,Toimintakertomus Ja Tilintarkastusskertomus OvatOsakkeenomistajiennähtävilläkoneoyj:n Internetsivuilla Osoitteessawww.artvanharvey.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset。Hallituksen ja sen valiokuntien päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille。Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 12。maaliskuuta 2019。

  C. Ohjeita Kokoukseen Osallistujille

  1. Osallistumisoikeus Ja Ilmoittautumen

  Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14。helmikuuta 2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon。Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon。

  Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 21。helmikuuta 2019 kello 15.00。Yhtiokokoukseen voi ilmoittautua:

  - Koneen Internetsivujen Kauttawww.artvanharvey.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset,

  - kirjeitse osoitteesee KONE Oyj, Osakerekisteri, PL 7, 02151埃斯波,

  -电讯编号020 475 4523,tai

  - puhelimitse编号020 770 6873。

  ilmoittautumisenyhteydessätuleeilmoittaa oilmoittajan nimi,henkilö-/ y-tunnus,奥斯托特,奥斯泰,普赫利诺姆罗·塞克斯·德安·塞维斯·泰安尼姆·亚西姆尼姆贾·亚洲山恒坤料。HenkilötietojaKäytetäänVainYhtiökokouksenJa Siihen Liittyvien TarpeellistenRekisteröintienKäsittelynyhteydessä。

  Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoiketensa。

  2.Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

  Osakkeenomistaja Saa OsallistuaYhtiökokoukseenJAKäyttääSielläoikeuksiaananiamiehenvälityksellä。Osakkeenomistajan Asiamieh在esitettäväpäivättyValtakirja,Taihänen在Muuten Luotettavalla Tavalla Osoitettava Olevansa Oikeutettu Edustamaananan oSakkeenomistajaa。MikäliOsakkeenomistaja OsallistuuYhtiökokoukseenUseAnmiehenVälityksellä,Jotka Edustavat Osakkeenomistajaa EriaarvopaperitileilläOlivilla Osakkeilla,IlmoittautumisenYhteydessäilmoitettava Osakkeet,Joiden Perusteella Kukin AsiaMies Edustaa Osakkeenomistajaa。Mahdolliset ValtakirjatPyydetäänToimittamaanAlkuperäisinäosoitteeseenKone Oyj,Osakerekisteri,PL 7,02151 Espoo EnnenIlmoittautumisajanPättymistä。

  3.Hallintarekisteroidyn osakkeen omistaja

  Hallintarekisteröityjen大阪keiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden大阪keiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14。helmikuuta 2019。Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 21。helmikuuta 2019 kello 10.00。hallintarekisterin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen。Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen。Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä。

  4.Muut ohjeet / tiedot

  Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25§:n mukainen kyselyoikeus yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista。

  KONE Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 24。tammikuuta 2019 yhteensä 528 092 667 osaketta jakau屯76 208 712 A-sarjan osakkeeseen ja 451 883 955 B-sarjan osakkeeseen。Yhtiöjärjestyksen mukaan A-sarjan osakkeet tuottavat yhden äänen ja jokainen täysi kymmenen B-sarjan osakketta yhden äänen kuitenkin siten, että kullakin osakkeenomistajalla on vähintään yksi ääni。

  Kokousosallistujat oat tervetulleita kokouksen jälkeen pidettävään kahvitilaisuuteen。

  Helsingissa 24。tammikuuta 2019

  通力Oyj)

  HALLITUS

 • Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1.Kokouksen avaaminen

  2.Kokouksen jarjestaytyminen

  3.Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

  4.Kokouksen laillisuuden toteaminen

  5.Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

  6.Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

  Toimitusjohtajan katsaus

  7.Tilinpaatoksen vahvistaminen

  8.Taseen Osoittaman VoitonKäyttäminenJAOsesonmaksustaPäättäminen

  Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2018 maksetaan osinkoa 1,6475 euroa A-sarjan osakkeelta ja 1,65 euroa B-sarjan osakkeeltaOsingonjaon täsmäytyspäivä 28。helmikuuta 2019 ja osinko maksetaan 7。maaliskuuta 2019。

  9.Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

  10.Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

  哈利乌森nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että哈利乌森jäsenille maksettavat vuosipalkkiot pidetään enallaan: puheenjohtaja 55000欧元,varapheenjohtaja 45000欧元jäsenet 40000欧元。Vuosipalkkiosta 40 prosenttia ehdotetaan suoritettavaksi KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana。Lisäksi valiokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista kuitenkin siten, että muualla kuin Suomessa asuville valiokuntien jäsenille em. kokouspeakkkio valiokuntien kokouksista on 2000 euroa。Mahdolliset matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti。

  11.Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä。

  12.Hallituksen jasenten valitseminen

  Hallituksen Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa,ettähellitukseenvalitaanuudelleen matti Alahuhta,安妮布鲁尼拉,安特利赫伦拉,伊里里斯赫林,朱莉·赫林,ravi康德,juhani kaskema ja sirpapietikäinen。

  13.Tilintarkastajien palkkiosta paattaminen

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan。

  14.Tilintarkastajien lukumaarasta paattaminen

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa。

  15. Tilintarkastajien Valitseminen

  Hallituksen Tarkastusvaliokunta ehdottaa,EttäYhtiönTilintarkastajiksivalitaantilintarkastusyhteisöprisswaterhouseCoopersOy Ja Kht Jouko Malinen。

  16.Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

  Hallitus ehdottaa,ETTAyhtiökokousvaltuuttaa hallituksenpäättämäänenintään52 440 000阿曼osakkeen hankkimisestayhtiönvapaalla omallapääomallasiten,ETTA A-sarjan osakkeita voidaan hankkiaenintään7 620 000 kappaletta JA B-sarjan osakkeitaenintään44 820 000 kappaletta。Hankittavista Osakkeista Maksettava VastikeMääräytyySekäa-erettäB-Sarjan OsakkeenOsaltaHankintapäivänänasdaq赫尔辛基Oy:Ssäb-Sarjan OsakkeelleMääräytyvänKaupankäyntikurssinPerusteella。

  A-sarjan osakkeet hankitaan A-sarjan osakkeenomistajien omistusten suhteessa hintaan, joka on sama kuin hankintapäivänä纳斯达克赫尔辛基Oy:ssä yhtiön B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta。Omistajan, joka tarjoaa A-sarjan osakkeitaan yhtiön hankittavaksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle。Osakkeenomistajien omistusten suhteessa tapahtuvasta hankinnasta voidaan poiketa, mikäli kaikki A-sarjan osakkeenomistajat antavat tähän suostumuksensa。B-sarjan osakkeet hankitaan纳斯达克赫尔辛基Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneseehankintahetken käypään arvoon。

  Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa yhden vooden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien。

  17.Kokouksen paattaminen

 • KONE Oyj:n hallituksen ja hallituksen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle 26.2.2019


  Hallitus:


  Taseen Osoittaman VoitonKäyttäminenJAOsesonmaksustaPäättäminen


  Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2018 maksetaan osinkoa 1,6475 euroa A-sarjan osakkeelta ja 1,65 euroa B-sarjan osakkeeltaOsingonjaon täsmäytyspäivä 28。helmikuuta 2019 ja osinko maksetaan 7。maaliskuuta 2019。


  Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta


  Hallitus ehdottaa,ETTAyhtiökokousvaltuuttaa hallituksenpäättämäänenintään52 440 000阿曼osakkeen hankkimisestayhtiönvapaalla omallapääomallasiten,ETTA A-sarjan osakkeita voidaan hankkiaenintään7 620 000 kappaletta JA B-sarjan osakkeitaenintään44 820 000 kappaletta。Hankittavista Osakkeista Maksettava VastikeMääräytyySekäa-erettäB-Sarjan OsakkeenOsaltaHankintapäivänänasdaq赫尔辛基Oy:Ssäb-Sarjan OsakkeelleMääräytyvänKaupankäyntikurssinPerusteella。
  A-sarjan osakkeet hankitaan A-sarjan osakkeenomistajien omistusten suhteessa hintaan, joka on sama kuin hankintapäivänä纳斯达克赫尔辛基Oy:ssä yhtiön B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta。Omistajan, joka tarjoaa A-sarjan osakkeitaan yhtiön hankittavaksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle。Osakkeenomistajien omistusten suhteessa tapahtuvasta hankinnasta voidaan poiketa, mikäli kaikki A-sarjan osakkeenomistajat antavat tähän suostumuksensa。B-sarjan osakkeet hankitaan纳斯达克赫尔辛基Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneseehankintahetken käypään arvoon。
  Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa yhden vooden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien。


  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta:


  Hallituksen jasenten palkkiot


  哈利乌森nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että哈利乌森jäsenille maksettavat vuosipalkkiot pidetään enallaan: puheenjohtaja 55000欧元,varapheenjohtaja 45000欧元jäsenet 40000欧元。Vuosipalkkiosta 40 prosenttia ehdotetaan suoritettavaksi KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana。Lisäksi valiokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista kuitenkin siten, että muualla kuin Suomessa asuville valiokuntien jäsenille em. kokouspeakkkio valiokuntien kokouksista on 2000 euroa。Mahdolliset matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti。


  HallituksenJäsentenLukumäärä.


  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä。


  Hallituksen jasenet


  Hallituksen Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa,ettähellitukseenvalitaanuudelleen matti Alahuhta,安妮布鲁尼拉,安特利赫伦拉,伊里里斯赫林,朱莉·赫林,ravi康德,juhani kaskema ja sirpapietikäinen。


  Hallituksen tarkastusvaliokunta:


  Tilintarkastajien palkkiot


  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan。


  Tilintarkastajien lukumaara


  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi tilintarkastajaa。


  Tilintarkastajien valitseminen


  Hallituksen Tarkastusvaliokunta ehdottaa,EttäYhtiönTilintarkastajiksivalitaantilintarkastusyhteisöprisswaterhouseCoopersOy Ja Kht Jouko Malinen。

 • Yhtiokokouksen poytakirja


  Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat亚洲

  KONE Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 26。helmikuuta 2019。Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.0 -31.12.2018。

  Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 1,6475 euroa kutakin 76 208 712 A-sarjan osaketta kohden ja 1,65 euroa kutakin ulkona olevaa 440 070 040 B-sarjan osaketta kohden。Osingonjaon täsmäytyspäivä 28。helmikuuta 2019 ja osingot maksetaan 7。maaliskuuta 2019。

  Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan。Hallituksen jäseninä jatkavat Matti Alahuhta, Anne Brunila, Antti Herlin, Iiris Herlin, Jussi Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala sekä Sirpa Pietikäinen。

  Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 5.5 000 euroa, varapheenjohtajan palkkioksi 4.5 000 euroa ja jäsenten palkkioksi 4 000 euroa。Lisäksi vahvistettiin 500 euron kokouspeakkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista kuitenkin siten, että muualla kuin Suomessa asuville valiokuntien jäsenille em. kokouspeakkkio valiokuntien kokouksista on 2000 euroa。Vuosipalkkiosta 40 prosenttia suorittaan KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana。

  Tilintarkastajiksi valittiin tilintarkastusyhteisö普华永道Oy ja KHT Jouko Malinen。

  为您祈祷

  Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden omien osakkeiden hankkimisen。osakketta vodaan hankkia enintään 52 44 000 kappaletta siten, että A-sarjan Osakkeita vokkia enintään 7 62 000 kappaletta ja B-sarjan Osakkeita enintään 44 82 000 kappaletta。沃图图斯为你祈祷,为你祈祷yhtiökokouksen päätöksestä卢金。

  KONE Oyj:n hallituksen päätöksiä

  Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Antti herlini ja varapuheenjohtajaksi Jussi Herlinin。

  Jussi Herlin Valittiin Tarkastusvaliokunnan Puheenjohtajaksi Ja Anne Brunila,Antti Herlin Ja RaviKantJäseniksi。Anne Brunila Ja Ravi Kant Ovat RiippumattiaSekäYhtiöstäEttäMerkittävistäOsakkeenomistajista。

  Antti Herlin Valittiin Nimitys- JA PAkkitsemisvaliokunnan PuheenjohtajaksiSekäMatti Alahuhta,Jussi Herlin Ja JuhaniKasperiaJäseniksi。Matti Alahuhta Ja Juhani KaskeLa Ovat RiippumattiaSekäyhtiöstäEttäMerkittävistäOsakkeeNomistajista。