欢迎来到通力!

你对通力的兴趣是作为一个企业还是一个职业机会?

企业网站

您想在各自的通力网站上了解更多您所在地区的解决方案,包括当地的联系方式吗?

您建议的网站是

maasuositsta ei voida näyttää

Siirry paikalliselle sivustolle
img_KONE标志(76 x52)

SivustommeKäyttääEvästeitä,Jotta Voimme Tarjota Sinulle Parhaan Mahdollisen Kokemuksen。HyväksytEvästeidenKäytönPacaamallaHyväksynJAJATKAMALLASIVUJENKÄYTTÖÄ。voit lukea tietosuojaselosteentaalta

回到顶部

Yhtiökokous2018.

KONE Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina 26。helmikuuta 2018。

 • Kone Oyj:N Osakkeenomistajat Kutsutaan varsinaiseenYhtiökokoukseen,JokaPidetänMaanantaina26. Helmikuuta 2018 Kello 11.00 Alkaen Finandia-TalonPäärakennuksenFinlandia-Salissa(SisänkäynnitM4ja k4)Osoitteessa Mannerheimintie 13,赫尔辛基。Kokoukseen ilmoittautuneiden Vastaan​​ottaminen Alkaa Kello 10.00。

  答:Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

  Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1.Kokouksen avaaminen

  2.Kokouksen jarjestaytyminen

  3.Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

  4.Kokouksen laillisuuden toteaminen

  5.LäsnäOlevienToteaminenJaääniluettonvahvistaminen

  6.Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

  Toimitusjohtajan Katsaus.

  7.Tilinpaatoksen vahvistaminen

  8. Taseen Osoittaman VoitonKäyttäminenJAOsesonmaksustaPäättäminen

  Hallitus Ehdottaa,EttäTilikaudelta2017 Maksetaan Osinkoa 1,6475 Euroa A-Sarjan Osakkeelta JA 1,65 Euroa B-Sarjan Osakkeelta。OssonjaonTäsmäytyspäiväon 28. Helmikuuta 2018 JA Osinko Maksetaan 7. Maaliskuuta 2018。

  9.VastuuvapauteaPäättäminenHallituksenJäsenilleJAToimitusJohtajalle

  10. HallituksenJäsentenPalkkioistaPäättäminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että Hallituksen jäsenille maksettavia vuosipalkkioita nostetaan seuraavasti: puheenjohtajalle 55000 euroon (enen 54000 euroa), varapuheenjohtajalle 45 000 (44 000) euroon ja jäsenille 40 000 (37 000) euroon。Vuosipalkkiosta 40 prosenttia ehdotetaan suoritettavaksi KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana。Lisäksi valiokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista kuitenkin siten, että muualla kuin Suomessa asuville valiokuntien jäsenille em. kokouspeakkkio valiokuntien kokouksista on 2000 euroa。Mahdolliset matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti。

  11.Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä。

  12.Hallituksen jasenten valitseminen

  Hallituksen Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa,ettähellitukseenvalitaanuudelleen matti Alahuhta,安妮布鲁尼拉,安特利赫伦拉,伊里里斯赫林,朱莉·赫林,ravi康德,juhani kaskema ja sirpapietikäinen。

  13. TilintarkastajienPalkkiostaPäättäminen

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan。

  14.Tilintarkastajien lukumaarasta paattaminen

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa

  15. Tilintarkastajien Valitseminen

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajiksi valitaan tilintarkastusyhteisö普华永道Oy ja KHT Heikki Lassila。

  16. HallituksenValtuuttaminenPäättämäänMoienOsakkeiden Hankkimisesta

  Hallitus ehdottaa,ETTAyhtiökokousvaltuuttaa hallituksenpäättämäänenintään52 440 000阿曼osakkeen hankkimisestayhtiönvapaalla omallapääomallasiten,ETTA A-sarjan osakkeita voidaan hankkiaenintään7 620 000 kappaletta JA B-sarjan osakkeitaenintään44 820 000 kappaletta。Hankittavista Osakkeista Maksettava VastikeMääräytyySekäa-erettäB-Sarjan OsakkeenOsaltaHankintapäivänänasdaq赫尔辛基Oy:Ssäb-Sarjan OsakkeelleMääräytyvänKaupankäyntikurssinPerusteella。

  A-Sarjan Osakkeet Hankitaan A-Sarjan OsakkeeNomistajien Omistusten Suhteessa Hintaan,萨马·宾·哈克丁·赫尔辛基·奥纳克赫尔辛基·奥伊:SsäYhtiönB-Sarjan Osakkeesta Maksettu Keskihinta。Omistajan,Joka Tarjoaa A-Sarjan OsakkeitaanYhtiönHankittavaksi,Tulee IlmoittaaSiitäkirjallisestiYhtiönHallitukselle。Osakkeenomistajien omistusten Suhteessa TapahtuvastaHankinnasta Voidaan Poiketa,MikäliKaikkiA-Sarjan OsakkeenomistajatAntavatTähänSuostumuksensa。B-Sarjan Osakkeet Hankitaan Nasdaq赫尔辛基·奥伊:Njärjestämässäjulkisessakaupankäynnissätässäkaupankäynnissämuodostuneeshhankintuneeshkäpäänarvoon。

  Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa yhden vooden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien。

  17.Kokouksen paattaminen

  b . Yhtiokokousasiakirjat

  EdelläMainitutYhtiökokouksenAsialistalla Olevat Hallituksen Ja SenValiokuntienPäätösehdotukset,TämäKokouskutsuSekäyhtiönTilinpäätöss,Toimintakertomus Ja Tilintarkastusskertomus OvatOsakkeenomistajiennähtävilläkoneoyj:n Internetsivuilla Osoitteessawww.artvanharvey.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset。Hallituksen ja sen valiokuntien päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille。Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 12。maaliskuuta 2018。

  C. Ohjeita Kokoukseen Osallistujille

  1. Osallistumisoikeus Ja Ilmoittautumen

  Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14。helmikuuta 2018 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon。Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon。

  Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 21。helmikuuta 2018 kello 15.00。Yhtiokokoukseen voi ilmoittautua:

  - Koneen Internetsivujen Kauttawww.artvanharvey.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset,

  - kirjeitse osoitteesee KONE Oyj, Osakerekisteri, PL 7, 02151埃斯波,

  -电讯编号020 475 4523,tai

  - puhelimitse编号020 770 6873。

  ilmoittautumisenyhteydessätuleeilmoittaa oilmoittajan nimi,henkilö-/ y-tunnus,奥斯托特,奥斯泰,普赫利诺姆罗·塞克斯·德安·塞维斯·泰安尼姆·亚西姆尼姆贾·亚洲山恒坤料。HenkilötietojaKäytetäänVainYhtiökokouksenJa Siihen Liittyvien TarpeellistenRekisteröintienKäsittelynyhteydessä。

  Osakkeenomistajan,HänenEdustajansaTaiAsiaMiehensäTuleeKokouspaikalla TarvittaessaPystyäsoittamaanHenkilöllisyytensäJA/ Tai Edustusoikeutensa。

  2.Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

  Osakkeenomistaja Saa OsallistuaYhtiökokoukseenJAKäyttääSielläoikeuksiaananiamiehenvälityksellä。Osakkeenomistajan Asiamieh在esitettäväpäivättyValtakirja,Taihänen在Muuten Luotettavalla Tavalla Osoitettava Olevansa Oikeutettu Edustamaananan oSakkeenomistajaa。MikäliOsakkeenomistaja OsallistuuYhtiökokoukseenUseAnmiehenVälityksellä,Jotka Edustavat Osakkeenomistajaa EriaarvopaperitileilläOlivilla Osakkeilla,IlmoittautumisenYhteydessäilmoitettava Osakkeet,Joiden Perusteella Kukin AsiaMies Edustaa Osakkeenomistajaa。Mahdolliset ValtakirjatPyydetäänToimittamaanAlkuperäisinäosoitteeseenKone Oyj,Osakerekisteri,PL 7,02151 Espoo EnnenIlmoittautumisajanPättymistä。

  3.Hallintarekisteroidyn osakkeen omistaja

  Hallintarekisteröityjenosakkeiden omistajalla上oikeus osallistuayhtiökokoukseenniiden osakkeiden nojalla,joiden perusteellahänelläolisi oikeus厄拉merkittynä欧洲结算系统芬兰Oy公司:Npitämäänosakasluetteloonyhtiökokouksentäsmäytyspäivänä14. helmikuuta 2018 Osallistuminenedellyttäälisäksi,上奈登osakkeiden nojallatilapäisestimerkitty欧清芬兰Oy公司ETTA osakkeenomistaja:NpitämäänOsakasluetteloonviimeistään21.Helmikuuta 2018 Kello 10.00。Hallintarekisteriin Merkittyjen Osakkeiden OsaltaTämäKatsotaanilmoittautumiseksiYhtiökokoukseen。HallintarekisteröidynOiskkeen Omistajaa KehoteTaanPyytämännHyvissäajoinhoinhoitajaltaanTarvittavat OhjeetKoskienRekisteröitymistäTilapäiseenOsakasluettoon,Valtakirjojen Antamista Ja IlmoittautumistaYhtiökokoukseen。omaisuudenhoitajantilinhoitajayhteisöntuleeilmoittaahallintarekisterödyn大阪奥克特省奥布兰省奥布斯塔斯塔斯图斯

  4.Muut ohjeet / tiedot

  YhtiökokouksessaLäsnäLevallaOsakkeenomistajalla OnOsakeyhtiölain5 Luvun 25§:n Mukainen KyselyoikeusYhtiökokouksessaKäsiteltävistäSioista。

  Kone Oyj:Lläon KokouskutsunPäivänä25.Tampikuuta2018Yhteensä527180 407 Osaketta Jakautuen 76 208 712 A-Sarjan Osakkeeen Ja 450 971 695 B-Sarjan Osakkeeen。YhtiöjärjestyksenMukaan A-Sarjan Osakkeet Tuottavat YhdenÄnnenJAjokainenTäysiKymmenenB-Sarjan OsakettaYhdenäänenKuitenkinSiten,EttäKullakinOsakkeenomistajalla onVähintäänYKYSISİIÄÄNI。

  Kokousosallistujat oat tervetulleita kokouksen jälkeen pidettävään kahvitilaisuuteen。

  Helsingissä25.Tammikuuta2018

  通力Oyj)

  HALLITUS

 • Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1.Kokouksen avaaminen

  2.Kokouksen jarjestaytyminen

  3.Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

  4.Kokouksen laillisuuden toteaminen

  5.LäsnäOlevienToteaminenJaääniluettonvahvistaminen

  6.Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

  Toimitusjohtajan Katsaus.

  7.Tilinpaatoksen vahvistaminen

  8. Taseen Osoittaman VoitonKäyttäminenJAOsesonmaksustaPäättäminen

  Hallitus Ehdottaa,EttäTilikaudelta2017 Maksetaan Osinkoa 1,6475 Euroa A-Sarjan Osakkeelta JA 1,65 Euroa B-Sarjan Osakkeelta。OssonjaonTäsmäytyspäiväon 28. Helmikuuta 2018 JA Osinko Maksetaan 7. Maaliskuuta 2018。

  9.VastuuvapauteaPäättäminenHallituksenJäsenilleJAToimitusJohtajalle

  10. HallituksenJäsentenPalkkioistaPäättäminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että Hallituksen jäsenille maksettavia vuosipalkkioita nostetaan seuraavasti: puheenjohtajalle 55000 euroon (enen 54000 euroa), varapuheenjohtajalle 45 000 (44 000) euroon ja jäsenille 40 000 (37 000) euroon。Vuosipalkkiosta 40 prosenttia ehdotetaan suoritettavaksi KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana。Lisäksi valiokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista kuitenkin siten, että muualla kuin Suomessa asuville valiokuntien jäsenille em. kokouspeakkkio valiokuntien kokouksista on 2000 euroa。Mahdolliset matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti。

  11.Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä。

  12.Hallituksen jasenten valitseminen

  Hallituksen Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa,ettähellitukseenvalitaanuudelleen matti Alahuhta,安妮布鲁尼拉,安特利赫伦拉,伊里里斯赫林,朱莉·赫林,ravi康德,juhani kaskema ja sirpapietikäinen。

  13. TilintarkastajienPalkkiostaPäättäminen

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan。

  14.Tilintarkastajien lukumaarasta paattaminen

  Hallituksen Tarkastusvaliokunta ehdottaa,Ettäyhtiölle百丽娜·卡西斯蒂尔丁卡斯塔省

  15. Tilintarkastajien Valitseminen

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajiksi valitaan tilintarkastusyhteisö普华永道Oy ja KHT Heikki Lassila。

  16. HallituksenValtuuttaminenPäättämäänMoienOsakkeiden Hankkimisesta

  Hallitus ehdottaa,ETTAyhtiökokousvaltuuttaa hallituksenpäättämäänenintään52 440 000阿曼osakkeen hankkimisestayhtiönvapaalla omallapääomallasiten,ETTA A-sarjan osakkeita voidaan hankkiaenintään7 620 000 kappaletta JA B-sarjan osakkeitaenintään44 820 000 kappaletta。Hankittavista Osakkeista Maksettava VastikeMääräytyySekäa-erettäB-Sarjan OsakkeenOsaltaHankintapäivänänasdaq赫尔辛基Oy:Ssäb-Sarjan OsakkeelleMääräytyvänKaupankäyntikurssinPerusteella。

  A-Sarjan Osakkeet Hankitaan A-Sarjan OsakkeeNomistajien Omistusten Suhteessa Hintaan,萨马·宾·哈克丁·赫尔辛基·奥纳克赫尔辛基·奥伊:SsäYhtiönB-Sarjan Osakkeesta Maksettu Keskihinta。Omistajan,Joka Tarjoaa A-Sarjan OsakkeitaanYhtiönHankittavaksi,Tulee IlmoittaaSiitäkirjallisestiYhtiönHallitukselle。Osakkeenomistajien omistusten Suhteessa TapahtuvastaHankinnasta Voidaan Poiketa,MikäliKaikkiA-Sarjan OsakkeenomistajatAntavatTähänSuostumuksensa。B-Sarjan Osakkeet Hankitaan Nasdaq赫尔辛基·奥伊:Njärjestämässäjulkisessakaupankäynnissätässäkaupankäynnissämuodostuneeshhankintuneeshkäpäänarvoon。

  Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa yhden vooden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien。

  17.Kokouksen paattaminen

 • KONE Oyj:n hallituksen ja hallituksen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle 26.2.2018

  Hallitus:

  Taseen Osoittaman VoitonKäyttäminenJAOsesonmaksustaPäättäminen

  Hallitus Ehdottaa,EttäTilikaudelta2017 Maksetaan Osinkoa 1,6475 Euroa A-Sarjan Osakkeelta JA 1,65 Euroa B-Sarjan Osakkeelta。OssonjaonTäsmäytyspäiväon 28. Helmikuuta 2018 JA Osinko Maksetaan 7. Maaliskuuta 2018。

  Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

  Hallitus ehdottaa,ETTAyhtiökokousvaltuuttaa hallituksenpäättämäänenintään52 440 000阿曼osakkeen hankkimisestayhtiönvapaalla omallapääomallasiten,ETTA A-sarjan osakkeita voidaan hankkiaenintään7 620 000 kappaletta JA B-sarjan osakkeitaenintään44 820 000 kappaletta。Hankittavista Osakkeista Maksettava VastikeMääräytyySekäa-erettäB-Sarjan OsakkeenOsaltaHankintapäivänänasdaq赫尔辛基Oy:Ssäb-Sarjan OsakkeelleMääräytyvänKaupankäyntikurssinPerusteella。

  A-Sarjan Osakkeet Hankitaan A-Sarjan OsakkeeNomistajien Omistusten Suhteessa Hintaan,萨马·宾·哈克丁·赫尔辛基·奥纳克赫尔辛基·奥伊:SsäYhtiönB-Sarjan Osakkeesta Maksettu Keskihinta。Omistajan,Joka Tarjoaa A-Sarjan OsakkeitaanYhtiönHankittavaksi,Tulee IlmoittaaSiitäkirjallisestiYhtiönHallitukselle。Osakkeenomistajien omistusten Suhteessa TapahtuvastaHankinnasta Voidaan Poiketa,MikäliKaikkiA-Sarjan OsakkeenomistajatAntavatTähänSuostumuksensa。B-Sarjan Osakkeet Hankitaan Nasdaq赫尔辛基·奥伊:Njärjestämässäjulkisessakaupankäynnissätässäkaupankäynnissämuodostuneeshhankintuneeshkäpäänarvoon。

  Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa yhden vooden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien。

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta:

  Hallituksen jasenten palkkiot

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että Hallituksen jäsenille maksettavia vuosipalkkioita nostetaan seuraavasti: puheenjohtajalle 55000 euroon (enen 54000 euroa), varapuheenjohtajalle 45 000 (44 000) euroon ja jäsenille 40 000 (37 000) euroon。Vuosipalkkiosta 40 prosenttia ehdotetaan suoritettavaksi KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana。Lisäksi valiokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista kuitenkin siten, että muualla kuin Suomessa asuville valiokuntien jäsenille em. kokouspeakkkio valiokuntien kokouksista on 2000 euroa。Mahdolliset matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti。

  HallituksenJäsentenLukumäärä.

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä。

  Hallituksen jasenet

  Hallituksen Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa,ettähellitukseenvalitaanuudelleen matti Alahuhta,安妮布鲁尼拉,安特利赫伦拉,伊里里斯赫林,朱莉·赫林,ravi康德,juhani kaskema ja sirpapietikäinen。

  Hallituksen tarkastusvaliokunta:

  Tilintarkastajien palkkiot

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan。

  Tilintarkastajien lukumaara

  Hallituksen Tarkastusvaliokunta ehdottaa,Ettäyhtiölle百丽娜·卡西斯蒂尔丁卡斯塔省

  Tilintarkastajien Valitseminen

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajiksi valitaan tilintarkastusyhteisö普华永道Oy ja KHT Heikki Lassila。

 • Yhtiokokouksen poytakirja

  varsinaiselleyhtiökokouksellekuuluvat asiat

  Kone Oyj:N VarsinainenYhtiökokousPidettiinHelsingissä26.赫尔米考杜拉2018. Kokous VahvistiTilinpäätöksenJAMyönsiTilivelvollisilleSpresuuuvapauenttilikaudelta1.1.-31.12.2017。

  欧洲议会瓦哈维斯蒂丁·霍比斯森eSityksen Mukaisesti 1,6475 Euroa Kutakin 76 208 712 A-Sarjan Osaketta Kohden Ja 1,65 Euroa Kutakin Ulkona奥尔韦省438 568 899 B-Sarjan Osaketta Kohden。Ossonjaontäsmäytyspäiväon 28. Helmikuuta 2018 JA欧洲核桃Maksetaan 7. Maaliskuuta 2018。

  Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan。Hallituksen jäseninä jatkavat Matti Alahuhta, Anne Brunila, Antti Herlin, Iiris Herlin, Jussi Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala sekä Sirpa Pietikäinen。

  Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 55 000 (enen 54 000) euroa, varapuheenjohtajan palkkioksi 45 000 (44 000) euroa ja jäsenten palkkioksi 40 000 (37 000) euroa。Lisäksi vahvistettiin 500 euron kokouspeakkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista kuitenkin siten, että muualla kuin Suomessa asuville valiokuntien jäsenille em. kokouspeakkkio valiokuntien kokouksista on 2000 euroa。Vuosipalkkiosta 40 prosenttia suorittaan KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana。

  Tilintarkastajiksi ValittiintilintarkastusyhteisösmentwaterhouseCoopersOy Ja Kht Heikki Lassila。

  为您祈祷

  YhtiökokousMyönsiHallitukselleValtuuden Omien Osakkeiden Hankkimiseen。Osakkeita Voidaan HankkiaEnintään52440 000 kappaletta Siten,EttäA-Sarjan Osakkeita Voidaan Hankkiaenintään7620 000 kappaletta JA B-Sarjan Osakkeitaenintään44820 000 kappaletta。Voimassa Yhden Vuoden AjanYhtiökokouksenPäätöksestäLukien的Valtuutus。


  KONE Oyj:n hallituksen päätöksiä

  yhtiökokouksenjälkeenpitämässäänkokouksessahallitus valitsi keskuudestaan​​ puheenjohtajaksi antti herlinin ja varapuheenjohtajaksi jussi herlinin。

  Jussi Herlin Valittiin Tarkastusvaliokunnan Puheenjohtajaksi Ja Anne Brunila,Antti Herlin Ja RaviKantJäseniksi。Anne Brunila Ja Ravi Kant Ovat RiippumattiaSekäYhtiöstäEttäMerkittävistäOsakkeenomistajista。

  Antti Herlin Valittiin Nimitys- JA PAkkitsemisvaliokunnan PuheenjohtajaksiSekäMatti Alahuhta,Jussi Herlin Ja JuhaniKasperiaJäseniksi。Matti Alahuhta Ja Juhani KaskeLa Ovat RiippumattiaSekäyhtiöstäEttäMerkittävistäOsakkeeNomistajista。