欢迎来到通力!

您对通力的企业业务或职业机会感兴趣吗?

企业网站

您是否想在各自的通力网站上了解更多有关您所在地区可用的解决方案,包括当地的联系信息?

你建议的网站是

Maasuositusta ei voida näyttää

Siirry paikalliselle sivustolle
img_KONE标志(76 x52)

SivustommeKäyttääEvästeitä,Jotta Voimme Tarjota Sinulle Parhaan Mahdollisen Kokemuksen。HyväksytEvästeidenKäytönPacaamallaHyväksynJAJATKAMALLASIVUJENKÄYTTÖÄ。voit lukea tietosuojaselosteentaalta

回到顶部

YHTIOKOKOUS 2017

kone oyj:n varsinainenyhtiökokouspidettiin tiistaina 28. Helmikuuta 2017。

 • KONE Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 28。helmikuuta 2017 kello 11.00 alkaen Finlandia-talon päärakennuksen Finlandia-salissa (sisäänkäynnit M4 ja K4) osoitteessa mannerheim 13,赫尔辛基。我希望你能给我打个电话。

  A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät亚洲

  Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asia:

  1.Kokouksen avaaminen

  2.Kokouksen jarjestaytyminen

  3.Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

  4.Kokouksen laillisuuden toteaminen

  5.LäsnäOlevienToteaminenJaääniluettonvahvistaminen

  6.Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

  Toimitusjohtajan katsaus。

  7.Tilinpaatoksen vahvistaminen

  8. Taseen Osoittaman VoitonKäyttäminenJAOsesonmaksustaPäättäminen

  Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2016 maksetaan osinkoa 15475 euroa A-sarjan osakkeelta ja 1555 euroa B-sarjan osakkeelta。Osingonjaon täsmäytyspäivä在2号。Maaliskuuta 2017 ja osinko maksetaanmaaliskuuta 2017。

  9.Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

  10. HallituksenJäsentenPalkkioistaPäättäminen

  哈利图克森尼米蒂斯- ja palkitsemisvaliokunta ehdotta, että哈利图克森jäsenille maksettavat vuosipalkkiot olisivat seuraavat: puheenjohtaja 54 000 euroa, varapuheenjohtaja 44 000 euroa jäsenet 37 000 euroa。Vuosipalkkiosta 40 prosenttia ehdotetaan suoritettavaksi KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana。Lisäksi valiokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista kuitenkin siten, että muualla kuin Suomessa asuville valiokuntien jäsenille em. kokoukspalkkio valiokuntien kokouksista on 2000 euroa。Mahdolliset matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti。

  11.Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä。

  12.Hallituksen jasenten valitseminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen Matti Alahuhta, Anne Brunila, Antti Herlin, Iiris Herlin, Jussi Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala ja Sirpa Pietikäinen。

  13.Tilintarkastajien palkkiosta paattaminen

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan。

  14.Tilintarkastajien lukumaarasta paattaminen

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi tilintarkastajaa。

  15.Tilintarkastajien valitseminen

  哈利图克森tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajiksi valitaan tilintarkastusyhteisö普华永道Oy ja KHT Niina Vilske。

  16. HallituksenValtuuttaminenPäättämäänMoienOsakkeiden Hankkimisesta

  Hallitus ehdottaa,ETTAyhtiökokousvaltuuttaa hallituksenpäättämäänenintään52 440 000阿曼osakkeen hankkimisestayhtiönvapaalla omallapääomallasiten,ETTA A-sarjan osakkeita voidaan hankkiaenintään7 620 000 kappaletta JA B-sarjan osakkeitaenintään44 820 000 kappaletta。Hankittavista Osakkeista Maksettava VastikeMääräytyySekäa-erettäB-Sarjan OsakkeenOsaltaHankintapäivänänasdaq赫尔辛基Oy:Ssäb-Sarjan OsakkeelleMääräytyvänKaupankäyntikurssinPerusteella。

  A-Sarjan Osakkeet Hankitaan A-Sarjan OsakkeeNomistajien Omistusten Suhteessa Hintaan,萨马·宾·哈克丁·赫尔辛基·奥纳克赫尔辛基·奥伊:SsäYhtiönB-Sarjan Osakkeesta Maksettu Keskihinta。Omistajan,Joka Tarjoaa A-Sarjan OsakkeitaanYhtiönHankittavaksi,Tulee IlmoittaaSiitäkirjallisestiYhtiönHallitukselle。Osakkeenomistajien omistusten Suhteessa TapahtuvastaHankinnasta Voidaan Poiketa,MikäliKaikkiA-Sarjan OsakkeenomistajatAntavatTähänSuostumuksensa。B-Sarjan Osakkeet Hankitaan Nasdaq赫尔辛基·奥伊:Njärjestämässäjulkisessakaupankäynnissätässäkaupankäynnissämuodostuneeshhankintuneeshkäpäänarvoon。

  Hallitus ehdottaa, että valtutuus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien。

  17.Kokouksen paattaminen

  b . Yhtiokokousasiakirjat

  Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien päätösehdotukset, tämä kokouskutsu sekä yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien nähtävillä KONE Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.artvanharvey.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset。Hallituksen ja sen valiokuntien päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille。Yhtiökokouksen pöytäkirja在nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 14。maaliskuuta 2017。

  C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

  1.Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

  Oikeus osallistua yhtiökokoukseen在osakkeenomistajalla, joka在yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16。helmikuuta 2017 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon。Osakkeenomistaja, jonka osakkeet在merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo- osuustilileen, rekisteröity yhtiön osakasluetteloon。

  Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 23。Helmikuuta 2017 kello 15.00。Yhtiokokoukseen voi ilmoittautua:
  - KONEen internetsivujen kautta www.artvanharvey.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset,
  - kirjeitse osoitteeseen KONE Oyj, Osakerekisteri, PL 702151 ESPOO,
  - telefaksilla numeroon 020 475 4523, tai
  - puhelimitse numeroon 020 770 6873。

  Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö-/y-tunnus, osoite, puhelnumo sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus。Henkilötietoja käytetään徒劳yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä。

  2.Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

  Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä。Osakkeenomistajan asiamiehen上esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen上muten lotettalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu
  edustamaan osakkeenomistajaa。Mikäli osakkeenomistaja ossallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistaja eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoitettisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa。Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen KONE Oyj, Osakerekisteri, PL 702151 ESPOO ennen ilmoittautumisajan päättymistä。

  3.Hallintarekisteroidyn osakkeen omistaja

  Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear芬兰Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16。helmikuuta 2017。Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 23。Helmikuuta 2017 kello 10.00。Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen。

  HallintarekisteröidynOiskkeen Omistajaa KehoteTaanPyytämännHyvissäajoinhoinhoitajaltaanTarvittavat OhjeetKoskienRekisteröitymistäTilapäiseenOsakasluettoon,Valtakirjojen Antamista Ja IlmoittautumistaYhtiökokoukseen。omaisuudenhoitajantilinhoitajayhteisöntuleeilmoittaahallintarekisterödyn大阪奥克特省奥布兰省奥布斯塔斯塔斯图斯

  4.我的天啊

  Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25§:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista。

  KONE Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 26。tammikuuta 2017 yhteensä 526 168 882 osaketta jakautun 76 208 712 A-sarjan osakkeeseen ja 449 960 170 B-sarjan osakkeeseen。Yhtiöjärjestyksen mukaan A-sarjan osakkeet tuottavat yhden äänen ja jokainen täysi kymmenen B-sarjan osaketta yhden äänen kuitenkin siten, että kullakin osakkeenomistajalla on vähintään yksi ääni。

  Kokousosallistujat ovat tervetulleita kokouksen jälkeen pidettävään kahvitilaisuteen。

  Helsingissa 26。tammikuuta 2017

  通力Oyj)

  HALLITUS

 • Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asia:

  1.Kokouksen avaaminen

  2.Kokouksen jarjestaytyminen

  3.Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

  4.Kokouksen laillisuuden toteaminen

  5.LäsnäOlevienToteaminenJaääniluettonvahvistaminen

  6.Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

  Toimitusjohtajan katsaus。

  7.Tilinpaatoksen vahvistaminen

  8. Taseen Osoittaman VoitonKäyttäminenJAOsesonmaksustaPäättäminen

  Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2016 maksetaan osinkoa 15475 euroa A-sarjan osakkeelta ja 1555 euroa B-sarjan osakkeelta。Osingonjaon täsmäytyspäivä在2号。Maaliskuuta 2017 ja osinko maksetaanmaaliskuuta 2017。

  9.Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

  10. HallituksenJäsentenPalkkioistaPäättäminen

  哈利图克森尼米蒂斯- ja palkitsemisvaliokunta ehdotta, että哈利图克森jäsenille maksettavat vuosipalkkiot olisivat seuraavat: puheenjohtaja 54 000 euroa, varapuheenjohtaja 44 000 euroa jäsenet 37 000 euroa。Vuosipalkkiosta 40 prosenttia ehdotetaan suoritettavaksi KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana。Lisäksi valiokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista kuitenkin siten, että muualla kuin Suomessa asuville valiokuntien jäsenille em. kokoukspalkkio valiokuntien kokouksista on 2000 euroa。Mahdolliset matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti。

  11.Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä。

  12.Hallituksen jasenten valitseminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen Matti Alahuhta, Anne Brunila, Antti Herlin, Iiris Herlin, Jussi Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala ja Sirpa Pietikäinen。

  13.Tilintarkastajien palkkiosta paattaminen

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan。

  14.Tilintarkastajien lukumaarasta paattaminen

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi tilintarkastajaa。

  15.Tilintarkastajien valitseminen

  哈利图克森tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajiksi valitaan tilintarkastusyhteisö普华永道Oy ja KHT Niina Vilske。

  16. HallituksenValtuuttaminenPäättämäänMoienOsakkeiden Hankkimisesta

  Hallitus ehdottaa,ETTAyhtiökokousvaltuuttaa hallituksenpäättämäänenintään52 440 000阿曼osakkeen hankkimisestayhtiönvapaalla omallapääomallasiten,ETTA A-sarjan osakkeita voidaan hankkiaenintään7 620 000 kappaletta JA B-sarjan osakkeitaenintään44 820 000 kappaletta。Hankittavista Osakkeista Maksettava VastikeMääräytyySekäa-erettäB-Sarjan OsakkeenOsaltaHankintapäivänänasdaq赫尔辛基Oy:Ssäb-Sarjan OsakkeelleMääräytyvänKaupankäyntikurssinPerusteella。

  A-Sarjan Osakkeet Hankitaan A-Sarjan OsakkeeNomistajien Omistusten Suhteessa Hintaan,萨马·宾·哈克丁·赫尔辛基·奥纳克赫尔辛基·奥伊:SsäYhtiönB-Sarjan Osakkeesta Maksettu Keskihinta。Omistajan,Joka Tarjoaa A-Sarjan OsakkeitaanYhtiönHankittavaksi,Tulee IlmoittaaSiitäkirjallisestiYhtiönHallitukselle。Osakkeenomistajien omistusten Suhteessa TapahtuvastaHankinnasta Voidaan Poiketa,MikäliKaikkiA-Sarjan OsakkeenomistajatAntavatTähänSuostumuksensa。B-Sarjan Osakkeet Hankitaan Nasdaq赫尔辛基·奥伊:Njärjestämässäjulkisessakaupankäynnissätässäkaupankäynnissämuodostuneeshhankintuneeshkäpäänarvoon。

  Hallitus ehdottaa, että valtutuus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien。

  17.Kokouksen paattaminen

 • KONE Oyj:n hallituksen ja hallituksen valiokunen ehdotukset yhtiökokoukselle 28.2.2017

  Hallitus:

  Taseen Osoittaman VoitonKäyttäminenJAOsesonmaksustaPäättäminen

  Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2016 maksetaan osinkoa 15475 euroa A-sarjan osakkeelta ja 1555 euroa B-sarjan osakkeelta。Osingonjaon täsmäytyspäivä在2号。Maaliskuuta 2017 ja osinko maksetaanmaaliskuuta 2017。

  Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

  Hallitus ehdottaa,ETTAyhtiökokousvaltuuttaa hallituksenpäättämäänenintään52 440 000阿曼osakkeen hankkimisestayhtiönvapaalla omallapääomallasiten,ETTA A-sarjan osakkeita voidaan hankkiaenintään7 620 000 kappaletta JA B-sarjan osakkeitaenintään44 820 000 kappaletta。Hankittavista Osakkeista Maksettava VastikeMääräytyySekäa-erettäB-Sarjan OsakkeenOsaltaHankintapäivänänasdaq赫尔辛基Oy:Ssäb-Sarjan OsakkeelleMääräytyvänKaupankäyntikurssinPerusteella。

  A-Sarjan Osakkeet Hankitaan A-Sarjan OsakkeeNomistajien Omistusten Suhteessa Hintaan,萨马·宾·哈克丁·赫尔辛基·奥纳克赫尔辛基·奥伊:SsäYhtiönB-Sarjan Osakkeesta Maksettu Keskihinta。Omistajan,Joka Tarjoaa A-Sarjan OsakkeitaanYhtiönHankittavaksi,Tulee IlmoittaaSiitäkirjallisestiYhtiönHallitukselle。Osakkeenomistajien omistusten Suhteessa TapahtuvastaHankinnasta Voidaan Poiketa,MikäliKaikkiA-Sarjan OsakkeenomistajatAntavatTähänSuostumuksensa。B-Sarjan Osakkeet Hankitaan Nasdaq赫尔辛基·奥伊:Njärjestämässäjulkisessakaupankäynnissätässäkaupankäynnissämuodostuneeshhankintuneeshkäpäänarvoon。

  Hallitus ehdottaa, että valtutuus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien。

  Hallituksen nimity ys- ja palkitsemisvaliokunta:

  Hallituksen jasenten palkkiot

  哈利图克森尼米蒂斯- ja palkitsemisvaliokunta ehdotta, että哈利图克森jäsenille maksettavat vuosipalkkiot olisivat seuraavat: puheenjohtaja 54 000 euroa, varapuheenjohtaja 44 000 euroa jäsenet 37 000 euroa。Vuosipalkkiosta 40 prosenttia ehdotetaan suoritettavaksi KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana。Lisäksi valiokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista kuitenkin siten, että muualla kuin Suomessa asuville valiokuntien jäsenille em. kokoukspalkkio valiokuntien kokouksista on 2000 euroa。Mahdolliset matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti。

  Hallituksen jasenten lukumaara

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä。

  HallituksenJäsenet.

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen Matti Alahuhta, Anne Brunila, Antti Herlin, Iiris Herlin, Jussi Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala ja Sirpa Pietikäinen。


  Hallituksen tarkastusvaliokunta:

  Tilintarkastajien palkkiot

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan。

  Tilintarkastajien lukumaara

  Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi tilintarkastajaa

  Tilintarkastajien valitseminen

  哈利图克森tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajiksi valitaan tilintarkastusyhteisö普华永道Oy ja KHT Niina Vilske。

 • Yhtiokokouksen poytakirja

  Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

  通力公司:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 28。helmikuuta 2017。Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1 -31.12.2016。

  欧洲议会vahvistettiin Hallituksen Esityksen Mukaisesti 1,5475 Euroa Kutakin 76 208 712 A-Sarjan Osaketta Kohden Ja 1,55 Euroa Kutakin Ulkona Olvaa 437 076 029 B-Sarjan Osaketta Kohden。Osonojaontäsmäytyspäiväon 2. maaliskuuta 2017 ja ouseot maksetaan 9. Maaliskuuta 2017。

  Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetiin kahdeksan。Hallituksen jäseninä jatkavat Matti Alahuhta, Anne Brunila, Antti Herlin, Iiris Herlin, Jussi Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala sekä Sirpa Pietikäinen。

  Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 54 000 euroa, varapuheenjohtajan palkkioksi 44 000 euroa ja jäsenten palkkioksi 37 000 euroa (aiemmin 33 000 euroa)。Lisäksi vahvistettiin 500 euron kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista kuitenkin siten, että muualla kuin Suomessa asuville valiokuntien jäsenille em kokouspalkkio valiokuntia kokouksista on 2000 euroa。Vuosipalkkiosta 40 prosenttia suoritetaan Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana。

  Tilintarkastajiksi valittiin tilintarkastusyhteisö普华永道Oy ja KHT Niina Vilske。

  我很高兴见到你

  Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden omien osakkeiden hankkimiseen。Osakkeita voidan hankkia enintään 52 440 000 kappaletta siten, että A-sarjan Osakkeita voidan hankkia enintään 7 620 000 kappaletta ja B-sarjan Osakkeita enintään 44 820 000 kappaletta。valtutuus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien。

  通力公司:n hallituksen päätöksiä

  yhtiökokouksenjälkeenpitämässäänkokouksessahallitus valitsi keskuudestaan​​ puheenjohtajaksi antti herlinin ja varapuheenjohtajaksi jussi herlinin。

  Jussi Herlin valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Anne Brunila, Antti Herlin ja Ravi Kant jäseniksi。Anne Brunila ja Ravi Kant ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista。

  Antti Herlin valittiin nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi sekä Matti Alahuhta, Jussi Herlin ja Juhani Kaskeala jäseniksi。Juhani Kaskeala on riippumaton sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista ja Matti Alahuhta on riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista。