欢迎来到通力!

您对通力的企业业务或职业机会感兴趣吗?

公司网站

您是否想在各自的通力网站上了解更多有关您所在地区可用的解决方案,包括当地的联系信息?

你建议的网站是

Maasuositusta ei voida näyttää

Siirry paikalliselle sivustolle
img_KONE标志(76 x52)

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen。Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä。我们lukea tietosuojaselosteentaalta

回到顶部

通力:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 2。maaliskuuta 2021。Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 4.2.2021 klo 12.00 ja päättyy 23.2.2021 klo 16.00

 • Kone Oyj:N Osakkeenomistajat Kutsutaan VarsinaiseenYhtiökokoukseen,JokaPidetäntiistaina2.3.2021 Klo 11.00 AlkaenHotelKämpin7.Tapahtumatansa,Pohjoisesplanadi 29,赫尔辛基。yhtiön大阪托纳莫斯塔jat voivat osalistua kokoukseenjaKäyttää大阪奥克妥塞·奥克斯·埃纳克霍·埃涅库克·塞克斯·斯蒂瓦特·瓦斯·斯瓦茨·斯蒂瓦特···斯塔赫德杜斯OhjeetOsakkeenomistajilleLöytyvätTämänKutsunSastsa奥斯塔C. Ohjeita Kokoukseen Osallistujille。

  Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 3.10.2020 voimaan tulleen niin sanotun väliaikaisen lain nojalla。COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiö on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamin toimiin, jotta yhtiökokous voidan pitää nakeoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidoryhmien terveys ja turvallisuus。

  Yhtiökokoukseen ei voi osallistua henkilökohtaisesti kokouspaikalla, eikä kokouspaikalle järjestetä videoyhteyttä yhtiökokouksen aikana。Yhtiön hallitus, toimitusjohtaja tai muu johto eivät ole kokouspaikalla yhtiökokouksen aikana。

  Yhtiö järjestää osakkeenomistajilen yhtiökokouksen jälkeen 2.3.2021 klo 11.30 alkaen virtuaalisen tilaisuuden, jossa esitellään yhtiökokouksen päätökset ja toimitusjohtajan katsaus, ja jossa osakkeenomistajilla on mahdollus esittää kysymyksiä yhtiön johdolle。Kysymykset eivät ole osakeyhtiölain 5 luvun 25§:ssä tarkoitettuja kysymyksiä, vaan tällaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle osoitettavat Kysymykset on tehtävä nakkoon jäljempänä kuvattavan mukaisesti。Lisätietoja tilaisuteen osallistumisesta esitetään yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.artvanharvey.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset。Tilaisuus ei ole osa varsinaista yhtiökokousta, ja se pidetään vain suomeksi。


  A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät亚洲

  YhtiökokouksessaKäsitelläänSeuraavatAsiat:

  1. Kokouksen Avaaminen.

  2.Kokouksen jarjestaytyminen

  Kokouksen puheenjohtajana toimii asianjaja Merja Kivelä。Mikäli Merja Kivelällä ei painavasta syystä joh屯ole mahdollisutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön。

  3.Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

  Pöytäkirjantarkastajanajaääntenlaskunvalvojanatoimiiyhtiönlakimieshetarönkkö。MikäliHetaRönkölläei painavastasyystäjohtuenole mahdollisuutta toimiapöytäkirjantarkastajanajaÄäntenlaskunvalvojana,HallitusnimeääpöytäkirjantarkastajaksijaÄäntenlaskunvalvojaksi parhaaksi katsomansahenkilön。

  4.Kokouksen laillisuuden toteaminen

  5.Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

  Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat äänestäneet nakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a§:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen。Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear芬兰Oy:n toimittamien tietojen perusteella。

  6.Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

  Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain nakkoon, yhtiön 28.1.2021 julkistama vuosikatsaus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle。

  7.Tilinpäätöksenvahvistaminen

  8.Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

  Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2020 maksetaan osinkoa 1775 euroa A-sarjan osaketta kohden ja 1775 euroa B-sarjan osaketta kohden。Lisäksi hallitus ehdottaa maksettavaksi 0,4975 euron lisäosingon A-sarjan osaketta kohden ja 0,50 euron lisäosingon B-sarjan osaketta kohden。Osingonjaon täsmäytyspäivä on 4.3.2021 ja osinko maksetaan 11.3.2021。

  9.VastuuvapautaPäättäminenHallituksenJäsenilleJAToimitusJohtajalle Tilikaudelta 1.1.-31.12.2020

  10.Toimielinten palkitsemisraportin kasittely

  Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain nakkoon, yhtiön pörssitiedotteella 28.1.2021 julkistama palkitsemisraportti, joka on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle。

  11.Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

  Hallituksen nimitys- JA palkitsemisvaliokunta ehdottaayhtiökokoukselle,ETTA hallituksenjäsenillemaksettavia vuosipalkkioita nostetaan seuraavasti:puheenjohtajalle 220 000 euroon(ennen 60 000 euroa),varapuheenjohtajalle 125 000 euroon(50 000 euroa)JAjäsenille110 000 euroon(45 000 euroa)。VuosipAkkkiosta 40 verenttia ehdotetaan suoritettavaksi kone oyj:n b-sarjan Osakkeina Ja Loput Rahana。LisäksiEhdotetaan,ettävuosipalkkiotaei kuitenkaan makseta sellaiselle hallituksenjäsenelle,jollat​​yösuhdeyhtiöön。Mahdolliset Matkakulut Ehdotetaan korvattavaksiYhtiönMatkustusSäännönMukaisesti。

  12.Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

  Hallituksen Nimitys- JA PAkkitsemisvaliokunta EhdottaaYhtiökokoukselle,EttäHartukseenvalitaanKahdeksanvarsinaistaJäsentä。

  13.HallituksenJäsentenvalitseminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Matti Alahuhta, Susan Duinhoven, Antti Herlin, Iiris Herlin, Jussi Herlin, Ravi Kant ja Juhani Kaskeala ja että uudeksi Hallituksen jäseneksi valitaan Jennifer xinzhe Li。

  Ehdotettu uusi hallituksen jäsen, Jennifer Xin-Zhe Li, MBA Brittiläisen Kolumbian yliopistosta vancouver Kanadasta sekä kandidaatin tutkininto yliopistosta Pekingistä Kiinasta, on syntynyt vuonna 1967。Hän on Kanadan kansalainen ja toiminut osakkaana Changcheng Investments Partnersissa vuodesta 2018 lähtien。Aiemmin hän toimi百度Capitalin toimitusjohtajana Kiinassa 2017-2018,百度Kiinan talousjohtajana 2008-2017 sekä useissa eri tehtävissä General Motorsissa (GM) vuodesta 1994 lähtien (Controllerina Pohjois-Amerikan yhtiöissä 2005-2008, talousjohtajana GM Kiinassa 2004-2005, Controllerina ja Treasurerina GM Kiinassa 2001-2004,talousfunktion eri tehtävissä GM singapore 1999-2001, sekä Senior Financial Analystinä sekä GM Yhdysvalloissa että GM Kanadassa 1994-1999)。Hän on myös hallituksen jäsenenä ABB Ltd:ssä, Philip Morris International Inc:ssä(美国),Flex Ltd:ssä(新加坡/美国)sekä HSBC Asia:ssa(香港)。Hallituksen arvion mukaan Jennifer Xin-Zhe Li on riippumaton sekä yhtiöstä että yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista。

  Hallituksen jäsenistä Matti Alahuhta, Susan Duinhoven, Iiris Herlin, Ravi Kant ja Juhani Kaskeala ovat riippumtomia yhtiöstä。Antti Herliniä, Iiris Herliniä ja Jussi Herliniä lukuun ottamatta muut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista。

  Ehdotettu uusi hallituksen jäsen登录网站yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.artvanharvey.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset。

  14. TilintarkastajienPalkkiostaPäättäminen

  通力表示:päätökseen vuoden 2020 alussa tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2021 tilintarkastusta koskien。塔曼johdostatilintarkastusyhteisö安永Oy公司valittiinyhtiöntilintarkastajaksi tilikaudelle 2021祚vuoden 2020 varsinaisessayhtiökokouksessaJA samassayhteydessäpäätettiinmyöstilintarkastajan palkkiosta tilikaudelle 2021 NAIN ollen hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaayhtiökokoukselle,ETTA tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan。

  15. TilintarkastajienLukumäärästäpäättäminen

  通力表示:päätökseen vuoden 2020 alussa tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2021 tilintarkastusta koskien。塔曼johdostatilintarkastusyhteisö安永Oy公司valittiinyhtiöntilintarkastajaksi tilikaudelle 2021祚vuoden 2020 varsinaisessayhtiökokouksessaJA samassayhteydessäpäätettiinmyöstilintarkastajienlukumäärästätilikaudelle 2021 NAIN ollen hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaayhtiökokoukselle,ETTAyhtiöllevalitaan yksi tilintarkastaja toimikaudelle,城下päättyyseuraavan varsinaisenyhtiökokouksenpäättyessä。

  16.Tilintarkastajien valitseminen

  通力表示:päätökseen vuoden 2020 alussa tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2021 tilintarkastusta koskien。Tämän johdosta tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valittiin yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2021 jo vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa。Näin oli hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä。

  17.Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 52 930 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla siten, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 7 620 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 45 310 000 kappaletta。Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy sekä A- että B-sarjan osakkeen ossalta hankintapäivänä纳斯达克赫尔辛基Oy:ssä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella。

  A-sarjan osakkeet hankitaan A-sarjan osakkeenomistajien omistusten suhteessa hintaan, joka on sama kuin hankintapäivänä纳斯达克赫尔辛基Oy:ssä yhtiön B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta。Omistajan, joka tarjoaa A-sarjan osakkeitaan yhtiön hankittavaksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle。Osakkeenomistajien omistusten suhteessa tapahtuvasta hankinnasta voidan poiketa, mikäli kaikki A-sarjan osakkeenomistajat antavat tähän suostuuksensa。B-sarjan osakkeet hankitaan纳斯达克赫尔辛基Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon。

  Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti。Valtuutus Kumoaa varsinisenisenisenisenisenyhtiökokouksen25.2.2020 Hallitukselle Antaman Hankintavaltuutuksen。

  18.HallituksenValtuuttaminenPäättämännánistaSekäOstio-Oikeuksien Ja Muiden Osakkeisiin Oikeuttavien erityisten Oikeuksien Antamisesta

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

  Valtuutuksen Nojalla Annettavien OsakkeidenLukumääräVoiOLLAenintään7620 000 A-Sarjan Osaketta JA 45 310 000 B-Sarjan Osaketta。HallitusPäättääKaikistaOsakeannin Ja Osakkeisiin Oikeuttavien erityisten oikeuksien Antamisen Ehdoista。Valtuutus KoskeeSekäuusienOsakkeiden AntamistaEttäMoienOsakkeiden Luovuttamista。Osakeanti Ja Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua大阪Osakkeenomistajienmerkintäetuoikeudestapoiketen(超国纳迪尔反)。

  Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti。valtutuus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 25.2.2020 hallitukselle antaman antivaltututuksen。

  19.Kokouksen paattaminen


  b . Yhtiokokousasiakirjat

  Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien päätösehdotukset, palkitsemisraportti, tämä kokouskutsu sekä vuosikatsaus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen,ovat osakkeenomistajien nähtävillä KONE Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.artvanharvey.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset。Vuosikatsauksesta lähetetään pyydettäessä jäljennös osakkeenomistajille。Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 16.3.2021。


  C. Ohjeita Kokoukseen Osallistujille

  COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi osallistua yhtiökokoukseen kokouspaikalla。Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain ennakkoon真主安拉olevien ohjeiden mukaisesti。

  1.Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

  Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 18.2.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon。Osakkeenomistaja, jonka osakkeet在merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo- osuustilileen, rekisteröity yhtiön osakasluetteloon。Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä nakkoon ja esittämällä nakkoon vastaehdotuksia ja kysymyksiä jäljempänä kuvatulla tavalla。

  Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään。

  2. ilmoittautuminenjaÄänestäminennnakkoon

  Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 4.2.2021 klo 12.00, kun jäljempänä kohdassa 5。Esitetty määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle登录päättynyt。Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää nakkoon viimeistään 23.2.2021 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen tulee olla tehtynä ja ennakkoäänten on oltava perillä。

  Osakkeenomistaja, jonka osakkeet ovat rekisteröitynä hänen suomalaisella arvo-osuustilillään, voi ilmoittautua ja äänestää nakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 4.2.2021 klo 12.00 - 23.2.2021 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

  a) Internetsivujen kautta osoitteessa www.artvanharvey.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset

  Henkilöomistajatkirjautuvat palveluun vahvallasähköisellätunnistautumisella,Joka Toimii Pankkitunnuksilla Tai Mobiilivarmenteella。yhteisöomistajattarvitsevat kirjautumiseen osakkeenomistajan arvo-osuustilin numeronyhteisö-/yksilöintitunnuksenlisäksi。

  b) postise tai sähköpostin kautta

  Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot postise osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / KONE Oyj, PL 1110, 00101赫尔辛基tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu。Äänestyslomake on saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään 4.2.2021 alkaen。

  乔斯osakkeenomistaja osallistuuyhtiökokoukseentoimittamallaennakkoäänetpostitse泰sähköpostinkautta欧洲结算系统芬兰Oy公司:LLE,ääntentoimittaminen ennen ilmoittautumisen JAennakkoäänestyksenpäättymistäkatsotaan ilmoittautumiseksiyhtiökokoukseen,mikälisiitäilmenevätedellämainitut ilmoittautumiseen vaadittavat细节一般。

  Ennakkoäänestyksenohjeet ovat saatavillayhtiöninteretsivuilla osoitteessa www.artvanharvey.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset。Lisätietojaon SaatavissaMyösPuhelimitseNumerosta 020 770 6873 Maanantaista Perjantaihin Klo 9.00 - 16.00Välisenäiikana。

  ilmoittautumisenyhteydessä大阪妥塞扬扬省伊米特蒂蒂塔瓦蟒蛇蟒蛇py asia翁。OsakkeeNomistajien Kone Oyj:Lle Tai Euroclear芬兰Oy:Lle LuovuttamiaHenkilötietojaKäytetäänVainYhtiökokouksen,YhtiökokouksenJälkeisenSutuaalisenTilaisuuden Ja Niihin Liittyvien TarpeellistenrekisteröintienKäsittelynyhteydessä。

  3.Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

  Osakkeenomistaja Saa Saa OsallistuaYhtiökokoukseenJAKäyttääoikeuksiaanKokouksessaAsiamiehenVälityksellä。COVID-19-pandemian vuoksiniitäosakkeenomistajia,jotkaeivätäänestäennakkoonhenkilökohtaisesti,pyydetäänkäyttämäänoikeuksiaanyhtiönnimeämänkeskitetyn asiamiehenvälityksellävaltuuttamalla asianajaja特雷莎Kauppila AsianajotoimistoCastrén&斯内尔曼Oy公司:STA泰塔曼määräämähenkilöedustamaan osakkeenomistajaa JAkäyttämäänosakkeenomistajanäänioikeuttakokouksessa osakkeenomistajan antamienäänestysohjeidenmukaisesti。Yhtiöntarjoaman asiamiehen valtuuttamisesta ei aiheudu Osakkeenomistajalle Kustannuksia,Lukuun奥塔马塔塔Mahdollisia Valtakirjamaterien Postamiskustannuksia。Lisätietojayhtiönyhtiöntarjoamastaasiamiehestä在saatavilla osoitteesta https://www.castron.fi/fi/ihmiset/teresa-kauppila//。

  Osakkeenomistaja Saa OsallistuaYhtiökokoukseenJAKäyttääKokouksessaoikeuksiaanyösmuunAsiamiehvälityksellä。Osakkeenomistajan Asiamieh在esitettäväpäivättyValtakirja,Taihänen在Muuten Luotettavalla Tavalla Osoitettava Olevansa Oikeutettu Edustamaananan oSakkeenomistajaa。MikäliOsakkeeNomistaja OsallistuuYhtiökokoukseenesean asiamiehenvälityksellä,jotka edustavat大阪Osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileilläorevilla oskkeilla,Ilmoittautumisenyhteydessäilmoitettava Osakkeet,Joiden Perusteella Kukin AsiaMies Edustaa Osakkeenomistajaa。

  Malli Valtakirjaksi Jaäänestysohjeiksi在SaatavillaYhtiönintersetuilla Osoitteessa //www.artvanharvey.com/fi/sijoittajat/yhtiokokouksetviimeistään4.2.2021。Mahdolliset valtakirjatpyydetääntoimittamananensijaisestisähköpostitseagm@kone.com Tai Kietese kone Oyj,Osakerekisteri,Pl 7,02151 EspooIlmoittautumisajanPäättymistä23.2.2021 KLO 16.00,MihinMennessävaltakirjojoghirjojojojojojojojojojenMyösosakkeenomistajan asiamiehen在äänestettävänakkoontässäkutsussakuvatullatavalla。

  Valtakirjan toimittaminen yhtiölle ennen ilmoitt秋季isajan päättymistä katsotaan ilmoitt秋季iseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoitt秋季iseen vaadittavat tiedot。Aanestysohjeet sisaltavan, yhtion tarjoamalle asiamiehelle annetun valtakirjan toimittaminen yhtiolle ennen ilmoittautumisajan paattymista katsotaan时ilmoittautumiseksi埃特aanestamiseksi ennakkoon edellyttaen,埃特valtakirjasta ilmenevat tassa kutsussa mainitut ilmoittautumiseen ja ennakkoaanestamiseen vaadittavat tiedot。

  Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan tulee noudattaa valtakirjojen osalta omaisudenhoitajan erikseen antamia ohjeita kuten真主安拉kohdassa 4。esitetty。Jos osakkeenomistaja haluaa valtuutta asiamiehekseen muun tahon kuin omaisudenhoitajansa, tulee asiamiehen esittää yhtiölle päivätty valtakirja, jolla hän osoittaa olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistaja。

  4.HallintarekisteröidynOsakkeen Omistaja

  Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear芬兰Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 18.2.2021。Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 25.2.2021 klo 10.00 mennessä。Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen。Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään。

  HallintarekisteröidynOiskkeen Omistajaa KehoteTaanPyytämännHyvissäajoinhoinhoitajaltaanTarvittavat OhjeetKoskienRekisteröitymistäTilapäiseenOsakasluettoon,Valtakirjojen Antamista Ja IlmoittautumistaYhtiökokoukseen。omaisuudenhoitajantilinhoitajayhteisöntulee ilmoittaahallintarekisteröväksenomistajamerkittäväksitilapäisestiyhtiönoskasluetteloonviimeistäänedellämainittuunajankohtaanmennessä。在myöshuolehdittavaennakkoäänestämisestähallintarekisteröidynosakkeen omistajan puolestahallintarekisteröityjenosakkeiden omistajia koskevan ilmoittautumisajan kuluessa Omaisuudenhoitajantilinhoitajayhteisön。

  Lisätietoja asioista on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa //www.artvanharvey.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset。

  5.Muut ohjeet / tiedot

  Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettavia vastaehdotuksia yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin。Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen agm@kone.com viimeistään 2.2.2021 klo 10.00。Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä Vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan。Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista。Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta antut äänet jäävät ottamatta huomioon。Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivulla osoitteessa www.artvanharvey.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset viimeistään 4.2.2021。

  Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25§:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista。Kysymykset tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen agm@kone.com tai kirjeitse osoitteeseen KONE Oyj, Osakerekisteri, PL 7, 02151 Espoo viimeistään 16.2.2021 klo 16.00, mihin mennessä kysymysten on oltava perillä。Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.artvanharvey.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset viimeistään 19.2.2021。Kysymysten ja vastaehdotusten tekemesen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan。

  KONE Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 28.1.2021 yhteensä 529 395 860 osaketta jakautun 76 208 712 A-sarjan osakkeeseen ja 453 187 148 B-sarjan osakkeeseen。Yhtiöjärjestyksen mukaan A-sarjan osakkeet tuottavat yhden äänen ja jokainen täysi kymmenen B-sarjan osaketta yhden äänen kuitenkin siten, että kullakin osakkeenomistajalla on vähintään yksi ääni。Yhtiön hallussa on kokouskutsun päivänä yhteensä 11 006 006 omaa B-sarjan osaketta。Yhtiölle泰森tytäryhteisölle kuuluvalla osakkeella ei osakeyhtiölain mukaan voi osallistua yhtiökokoukseen。


  Helsingissa 28。tammikuuta 2021

  通力Oyj)

  HALLITUS

 • YhtiökokouksessaKäsitelläänSeuraavatAsiat:

  1. Kokouksen Avaaminen.

  2.Kokouksen jarjestaytyminen

  Kokouksen puheenjohtajana toimii asianjaja Merja Kivelä。Mikäli Merja Kivelällä ei painavasta syystä joh屯ole mahdollisutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön。

  3.Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

  Pöytäkirjantarkastajanajaääntenlaskunvalvojanatoimiiyhtiönlakimieshetarönkkö。MikäliHetaRönkölläei painavastasyystäjohtuenole mahdollisuutta toimiapöytäkirjantarkastajanajaÄäntenlaskunvalvojana,HallitusnimeääpöytäkirjantarkastajaksijaÄäntenlaskunvalvojaksi parhaaksi katsomansahenkilön。

  4.Kokouksen laillisuuden toteaminen

  5.Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

  Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat äänestäneet nakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a§:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen。Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear芬兰Oy:n toimittamien tietojen perusteella。

  6.Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

  Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain nakkoon, yhtiön 28.1.2021 julkistama vuosikatsaus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle。

  7.Tilinpäätöksenvahvistaminen

  8.Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

  Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2020 maksetaan osinkoa 1775 euroa A-sarjan osaketta kohden ja 1775 euroa B-sarjan osaketta kohden。Lisäksi hallitus ehdottaa maksettavaksi 0,4975 euron lisäosingon A-sarjan osaketta kohden ja 0,50 euron lisäosingon B-sarjan osaketta kohden。Osingonjaon täsmäytyspäivä on 4.3.2021 ja osinko maksetaan 11.3.2021。

  9.VastuuvapautaPäättäminenHallituksenJäsenilleJAToimitusJohtajalle Tilikaudelta 1.1.-31.12.2020

  10.Toimielinten palkitsemisraportin kasittely

  Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain nakkoon, yhtiön pörssitiedotteella 28.1.2021 julkistama palkitsemisraportti, joka on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle。

  11.Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

  Hallituksen nimitys- JA palkitsemisvaliokunta ehdottaayhtiökokoukselle,ETTA hallituksenjäsenillemaksettavia vuosipalkkioita nostetaan seuraavasti:puheenjohtajalle 220 000 euroon(ennen 60 000 euroa),varapuheenjohtajalle 125 000 euroon(50 000 euroa)JAjäsenille110 000 euroon(45 000 euroa)。VuosipAkkkiosta 40 verenttia ehdotetaan suoritettavaksi kone oyj:n b-sarjan Osakkeina Ja Loput Rahana。LisäksiEhdotetaan,ettävuosipalkkiotaei kuitenkaan makseta sellaiselle hallituksenjäsenelle,jollat​​yösuhdeyhtiöön。Mahdolliset Matkakulut Ehdotetaan korvattavaksiYhtiönMatkustusSäännönMukaisesti。

  12.Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

  Hallituksen Nimitys- JA PAkkitsemisvaliokunta EhdottaaYhtiökokoukselle,EttäHartukseenvalitaanKahdeksanvarsinaistaJäsentä。

  13.HallituksenJäsentenvalitseminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Matti Alahuhta, Susan Duinhoven, Antti Herlin, Iiris Herlin, Jussi Herlin, Ravi Kant ja Juhani Kaskeala ja että uudeksi Hallituksen jäseneksi valitaan Jennifer xinzhe Li。

  Ehdotettu uusi hallituksen jäsen, Jennifer Xin-Zhe Li, MBA Brittiläisen Kolumbian yliopistosta vancouver Kanadasta sekä kandidaatin tutkininto yliopistosta Pekingistä Kiinasta, on syntynyt vuonna 1967。Hän on Kanadan kansalainen ja toiminut osakkaana Changcheng Investments Partnersissa vuodesta 2018 lähtien。Aiemmin hän toimi百度Capitalin toimitusjohtajana Kiinassa 2017-2018,百度Kiinan talousjohtajana 2008-2017 sekä useissa eri tehtävissä General Motorsissa (GM) vuodesta 1994 lähtien (Controllerina Pohjois-Amerikan yhtiöissä 2005-2008, talousjohtajana GM Kiinassa 2004-2005, Controllerina ja Treasurerina GM Kiinassa 2001-2004,talousfunktion eri tehtävissä GM singapore 1999-2001, sekä Senior Financial Analystinä sekä GM Yhdysvalloissa että GM Kanadassa 1994-1999)。Hän on myös hallituksen jäsenenä ABB Ltd:ssä, Philip Morris International Inc:ssä(美国),Flex Ltd:ssä(新加坡/美国)sekä HSBC Asia:ssa(香港)。Hallituksen arvion mukaan Jennifer Xin-Zhe Li on riippumaton sekä yhtiöstä että yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista。

  Hallituksen jäsenistä Matti Alahuhta, Susan Duinhoven, Iiris Herlin, Ravi Kant ja Juhani Kaskeala ovat riippumtomia yhtiöstä。Antti Herliniä, Iiris Herliniä ja Jussi Herliniä lukuun ottamatta muut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista。

  Ehdotettu uusi hallituksen jäsen登录网站yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.artvanharvey.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset。

  14. TilintarkastajienPalkkiostaPäättäminen

  通力表示:päätökseen vuoden 2020 alussa tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2021 tilintarkastusta koskien。塔曼johdostatilintarkastusyhteisö安永Oy公司valittiinyhtiöntilintarkastajaksi tilikaudelle 2021祚vuoden 2020 varsinaisessayhtiökokouksessaJA samassayhteydessäpäätettiinmyöstilintarkastajan palkkiosta tilikaudelle 2021 NAIN ollen hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaayhtiökokoukselle,ETTA tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan。

  15. TilintarkastajienLukumäärästäpäättäminen

  通力表示:päätökseen vuoden 2020 alussa tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2021 tilintarkastusta koskien。塔曼johdostatilintarkastusyhteisö安永Oy公司valittiinyhtiöntilintarkastajaksi tilikaudelle 2021祚vuoden 2020 varsinaisessayhtiökokouksessaJA samassayhteydessäpäätettiinmyöstilintarkastajienlukumäärästätilikaudelle 2021 NAIN ollen hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaayhtiökokoukselle,ETTAyhtiöllevalitaan yksi tilintarkastaja toimikaudelle,城下päättyyseuraavan varsinaisenyhtiökokouksenpäättyessä。

  16.Tilintarkastajien valitseminen

  通力表示:päätökseen vuoden 2020 alussa tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2021 tilintarkastusta koskien。Tämän johdosta tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valittiin yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2021 jo vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa。Näin oli hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä。

  17.Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 52 930 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla siten, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 7 620 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 45 310 000 kappaletta。Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy sekä A- että B-sarjan osakkeen ossalta hankintapäivänä纳斯达克赫尔辛基Oy:ssä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella。

  A-sarjan osakkeet hankitaan A-sarjan osakkeenomistajien omistusten suhteessa hintaan, joka on sama kuin hankintapäivänä纳斯达克赫尔辛基Oy:ssä yhtiön B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta。Omistajan, joka tarjoaa A-sarjan osakkeitaan yhtiön hankittavaksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle。Osakkeenomistajien omistusten suhteessa tapahtuvasta hankinnasta voidan poiketa, mikäli kaikki A-sarjan osakkeenomistajat antavat tähän suostuuksensa。B-sarjan osakkeet hankitaan纳斯达克赫尔辛基Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon。

  Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti。Valtuutus Kumoaa varsinisenisenisenisenisenyhtiökokouksen25.2.2020 Hallitukselle Antaman Hankintavaltuutuksen。

  18.HallituksenValtuuttaminenPäättämännánistaSekäOstio-Oikeuksien Ja Muiden Osakkeisiin Oikeuttavien erityisten Oikeuksien Antamisesta

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

  Valtuutuksen Nojalla Annettavien OsakkeidenLukumääräVoiOLLAenintään7620 000 A-Sarjan Osaketta JA 45 310 000 B-Sarjan Osaketta。HallitusPäättääKaikistaOsakeannin Ja Osakkeisiin Oikeuttavien erityisten oikeuksien Antamisen Ehdoista。Valtuutus KoskeeSekäuusienOsakkeiden AntamistaEttäMoienOsakkeiden Luovuttamista。Osakeanti Ja Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua大阪Osakkeenomistajienmerkintäetuoikeudestapoiketen(超国纳迪尔反)。

  Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti。valtutuus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 25.2.2020 hallitukselle antaman antivaltututuksen。

  19.Kokouksen paattaminen

 • Ehdotukset

  Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

  Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2020 maksetaan osinkoa 1775 euroa A-sarjan osaketta kohden ja 1775 euroa B-sarjan osaketta kohden。Lisäksi hallitus ehdottaa maksettavaksi 0,4975 euron lisäosingon A-sarjan osaketta kohden ja 0,50 euron lisäosingon B-sarjan osaketta kohden。Osingonjaon täsmäytyspäivä on 4.3.2021 ja osinko maksetaan 11.3.2021。

  VasuuvapauteaPäättäminenHallituksenJäsenilleJAToimitusJohtajalleTilikaudelta 1.1.-31.12.2020

  Toimielinten palkitsemisraportin kasittely

  Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain nakkoon, yhtiön pörssitiedotteella 28.1.2021 julkistama palkitsemisraportti, joka on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle。

  Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

  Hallituksen nimitys- JA palkitsemisvaliokunta ehdottaayhtiökokoukselle,ETTA hallituksenjäsenillemaksettavia vuosipalkkioita nostetaan seuraavasti:puheenjohtajalle 220 000 euroon(ennen 60 000 euroa),varapuheenjohtajalle 125 000 euroon(50 000 euroa)JAjäsenille110 000 euroon(45 000 euroa)。VuosipAkkkiosta 40 verenttia ehdotetaan suoritettavaksi kone oyj:n b-sarjan Osakkeina Ja Loput Rahana。LisäksiEhdotetaan,ettävuosipalkkiotaei kuitenkaan makseta sellaiselle hallituksenjäsenelle,jollat​​yösuhdeyhtiöön。Mahdolliset Matkakulut Ehdotetaan korvattavaksiYhtiönMatkustusSäännönMukaisesti。

  Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

  Hallituksen Nimitys- JA PAkkitsemisvaliokunta EhdottaaYhtiökokoukselle,EttäHartukseenvalitaanKahdeksanvarsinaistaJäsentä。

  HallituksenJäsentenvalitseminen

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Matti Alahuhta, Susan Duinhoven, Antti Herlin, Iiris Herlin, Jussi Herlin, Ravi Kant ja Juhani Kaskeala ja että uudeksi Hallituksen jäseneksi valitaan Jennifer xinzhe Li。

  Ehdotettu uusi hallituksen jäsen, Jennifer Xin-Zhe Li, MBA Brittiläisen Kolumbian yliopistosta vancouver Kanadasta sekä kandidaatin tutkininto yliopistosta Pekingistä Kiinasta, on syntynyt vuonna 1967。Hän on Kanadan kansalainen ja toiminut osakkaana Changcheng Investments Partnersissa vuodesta 2018 lähtien。Aiemmin hän toimi百度Capitalin toimitusjohtajana Kiinassa 2017-2018,百度Kiinan talousjohtajana 2008-2017 sekä useissa eri tehtävissä General Motorsissa (GM) vuodesta 1994 lähtien (Controllerina Pohjois-Amerikan yhtiöissä 2005-2008, talousjohtajana GM Kiinassa 2004-2005, Controllerina ja Treasurerina GM Kiinassa 2001-2004,talousfunktion eri tehtävissä GM singapore 1999-2001, sekä Senior Financial Analystinä sekä GM Yhdysvalloissa että GM Kanadassa 1994-1999)。Hän on myös hallituksen jäsenenä ABB Ltd:ssä, Philip Morris International Inc:ssä(美国),Flex Ltd:ssä(新加坡/美国)sekä HSBC Asia:ssa(香港)。Hallituksen arvion mukaan Jennifer Xin-Zhe Li on riippumaton sekä yhtiöstä että yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista。

  Hallituksen jäsenistä Matti Alahuhta, Susan Duinhoven, Iiris Herlin, Ravi Kant ja Juhani Kaskeala ovat riippumtomia yhtiöstä。Antti Herliniä, Iiris Herliniä ja Jussi Herliniä lukuun ottamatta muut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista。

  Ehdotettu uusi hallituksen jäsen登录网站yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.artvanharvey.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset。

  Tilintarkastajien palkkiosta paattaminen

  通力表示:päätökseen vuoden 2020 alussa tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2021 tilintarkastusta koskien。塔曼johdostatilintarkastusyhteisö安永Oy公司valittiinyhtiöntilintarkastajaksi tilikaudelle 2021祚vuoden 2020 varsinaisessayhtiökokouksessaJA samassayhteydessäpäätettiinmyöstilintarkastajan palkkiosta tilikaudelle 2021 NAIN ollen hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaayhtiökokoukselle,ETTA tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan。

  Tilintarkastajien lukumaarasta paattaminen

  通力表示:päätökseen vuoden 2020 alussa tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2021 tilintarkastusta koskien。塔曼johdostatilintarkastusyhteisö安永Oy公司valittiinyhtiöntilintarkastajaksi tilikaudelle 2021祚vuoden 2020 varsinaisessayhtiökokouksessaJA samassayhteydessäpäätettiinmyöstilintarkastajienlukumäärästätilikaudelle 2021 NAIN ollen hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaayhtiökokoukselle,ETTAyhtiöllevalitaan yksi tilintarkastaja toimikaudelle,城下päättyyseuraavan varsinaisenyhtiökokouksenpäättyessä。

  Tilintarkastajien valitseminen

  通力表示:päätökseen vuoden 2020 alussa tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2021 tilintarkastusta koskien。Tämän johdosta tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valittiin yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2021 jo vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa。Näin oli hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä。

  Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 52 930 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla siten, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 7 620 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 45 310 000 kappaletta。Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy sekä A- että B-sarjan osakkeen ossalta hankintapäivänä纳斯达克赫尔辛基Oy:ssä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella。

  A-sarjan osakkeet hankitaan A-sarjan osakkeenomistajien omistusten suhteessa hintaan, joka on sama kuin hankintapäivänä纳斯达克赫尔辛基Oy:ssä yhtiön B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta。Omistajan, joka tarjoaa A-sarjan osakkeitaan yhtiön hankittavaksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle。Osakkeenomistajien omistusten suhteessa tapahtuvasta hankinnasta voidan poiketa, mikäli kaikki A-sarjan osakkeenomistajat antavat tähän suostuuksensa。B-sarjan osakkeet hankitaan纳斯达克赫尔辛基Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon。

  Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti。Valtuutus Kumoaa varsinisenisenisenisenisenyhtiökokouksen25.2.2020 Hallitukselle Antaman Hankintavaltuutuksen。

  HallituksenValtuuttaminenPäättämännánistaSekäOstio-Oikeuksien Ja Muiden Osakkeisiin Oikeuttavien erityisten Oikeuksien Antamisesta

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

  Valtuutuksen Nojalla Annettavien OsakkeidenLukumääräVoiOLLAenintään7620 000 A-Sarjan Osaketta JA 45 310 000 B-Sarjan Osaketta。HallitusPäättääKaikistaOsakeannin Ja Osakkeisiin Oikeuttavien erityisten oikeuksien Antamisen Ehdoista。Valtuutus KoskeeSekäuusienOsakkeiden AntamistaEttäMoienOsakkeiden Luovuttamista。Osakeanti Ja Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua大阪Osakkeenomistajienmerkintäetuoikeudestapoiketen(超国纳迪尔反)。

  Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti。valtutuus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 25.2.2020 hallitukselle antaman antivaltututuksen。


  Ehdotetut hallituksen jasenet

  Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Matti Alahuhta, Susan Duinhoven, Antti Herlin, Iiris Herlin, Jussi Herlin, Ravi Kant ja Juhani Kaskeala ja että uudeksi Hallituksen jäseneksi valitaan Jennifer xinzhe Li。

  Ehdotettu uusi hallituksen jäsen, Jennifer Xin-Zhe Li, MBA Brittiläisen Kolumbian yliopistosta vancouver Kanadasta sekä kandidaatin tutkininto yliopistosta Pekingistä Kiinasta, on syntynyt vuonna 1967。Hän on Kanadan kansalainen ja toiminut osakkaana Changcheng Investments Partnersissa vuodesta 2018 lähtien。Aiemmin hän toimi百度Capitalin toimitusjohtajana Kiinassa 2017-2018,百度Kiinan talousjohtajana 2008-2017 sekä useissa eri tehtävissä General Motorsissa (GM) vuodesta 1994 lähtien (Controllerina Pohjois-Amerikan yhtiöissä 2005-2008, talousjohtajana GM Kiinassa 2004-2005, Controllerina ja Treasurerina GM Kiinassa 2001-2004,talousfunktion eri tehtävissä GM singapore 1999-2001, sekä Senior Financial Analystinä sekä GM Yhdysvalloissa että GM Kanadassa 1994-1999)。Hän on myös hallituksen jäsenenä ABB Ltd:ssä, Philip Morris International Inc:ssä(美国),Flex Ltd:ssä(新加坡/美国)sekä HSBC Asia:ssa(香港)。Hallituksen arvion mukaan Jennifer Xin-Zhe Li on riippumaton sekä yhtiöstä että yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista。

  IMG_AGM 2021图片

  Lue lisää nykyisistä hallituksen jäsenistä

 • Ennakkoaanestyslomake ja aanestysohjeet

  Huomioithan, että tämän lomakkeen avulla ei voi esittää kysymyksiä eikä ilmoittautua yhtiökokouksen jälkeen järjestettävään virtualaliseen tilaisuteen。
  空的

 • KysymyksiäJAVastauksia Kone Oyj:N Vuoden 2021YhtiökokouksenKäytännönJärjestelyistä

  1.Miten osakkeenomistajat voivat osallistua väliaikaisen lain mukaiseen yhtiökokoukseen?

  Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä nakkoon sekä esittämällä nakkoon vastaehdotuksia ja kysymyksiä kokouskutsussa selostetulla tavalla。Yhtiökokoukseen ei voi osallistua henkilökohtaisesti kokouspaikalla。

  Osakkeenomistaja voi ilmoittautua ja äänestää nakkoon kokouskutsussa mainituilla tavoilla joko internetsivujen kautta, postise tai sähköpostitse。Ilmoittautumislinkki ja ennakkoäänestyslomake postise tai sähköpostitse ilmoittautumista varten lisätään tälle sivulle ilmoittautumisen avaudutua。

  Kysymysten tai vastaehdotusten esittäminen ei edellytä osakkeenomistajalta erillistä ilmoittautumista kokoukseen。

  2.Miksi kokoukseen ilmoittautuminen ennakkoäänestys alkavat vasta 4.2.2021 eikä heti kokouskutsun julkistamisen jälkeen?

  Väliaikaisen lain mukaan osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettavia vastaehdotuksia yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin。Tämän vuoksi ilmoittautuminen kokoukseen sekä ennakkoäänestäminen voi alkaa vasta mahdollisille vastaehdotuksille varatun määräajan päättymisen jälkeen。

  3.Miten osakkeenomistajat voivat esittää kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista?

  OsakkeeNomistajaVoiKäyttääOSakeyhtiölain5路德·25§:N Mukaista KyselyoikeuttaanEsittämälläKysymyksiänakkoonKokouskutsussaMainInula Tavalla。TällaisetKysymyksetYhtiökokouksessaKäsiteltävistäSioistaTuleeToimittaaSähköpostitseSöhköpostitseSohköpostitseSoitteeseenagm@kone.com Taikiredse Osoitteeseen Kone Oyj,Osakerekisteri,PL 7,02151 Espoo 7,02151Kysymysten Tulee OllaPerilläViimeistään16.2.2021KLO16.00。

  Osakkeenomistajien kysymykset ja yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset julkaistaan yhtiön internetsivuilla viimeistään 19.2.2021。

  Kysymysten esittäminen ei edellytä ilmoittautumista kokoukseen eikä äänestämistä nakkoon。

  4. Kuinka KauanEnnakkoäänestysKestää?

  Ennakkoäänestys alkaa 4.2.2021 klo 12.00 ja päättyy 23.2.2021 klo 16.00, mihin mennessä äänten tulee olla perillä Euroclear芬兰Oy:llä。

  5.Voinko äänestää nakkoon ilman vahvaa sähköistä tunistautumista (ilman pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta)?

  Voit, käyttämällä esimerkiksi yhtiön internetsivuilla saatavilla olevaa ennakkoäänestyslomaketta ja lähettämällä ennakkoäänestyslomakkeen allekirjoitettuna siinä mainittuun osoitteeseen joko sähköpostin liitetiedostona tai postise。Ennakkoäänestyslomake lisätään tälle sivulle ilmoittautumisen avauduttua。

  6. voikoyhtiökokoustaseurata videoyhteydenvälityksellä?

  Itse yhtiökokousta ei voi seurata videoyhteyden välityksellä, mutta yhtiökokouksen jälkeen osakkeenomistajille järjestetään erillinen virtuaalinen tilaisuus, jossa esitellään yhtiökokouksen päätökset, toimitusjohtajan katsaus ja annetaan osakkeenomistajille mahdollisuus kysymysten esittämiseen yhtiön johdolle。Kysymykset eivät ole osakeyhtiölain 5 luvun 25§:ssä tarkoitettuja kysymyksiä, vaan tällaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle osoitettavat Kysymykset on tehtävä nakkoon kokouskutsussa kuvattavan mukaisesti。

  Tarkemmat Tiedot Tilaisuuteen Osallistumisestaesitetäänalla kysymyksen nro 8 versiauksessasekäalempanatälläsivulla kohdassa tietoa virtuaalisesta tilaisuudesta。Tilaisuus ei OsaYhtiökokokokta,JA SEPidetäänVainSuomeksi。

  7.Pitävätkö toimitusjohtaja ja/tai hallituksen jäsenet puheenvuoroja kokouksessa?

  EivätPidäVarsinaisenKokouksenAikana,Mutta Toimitusjohtajan KatsausSekäYhtiökokouksenPäätöksetSesitelläänYhtiökokouksenJälkeenJärjestettävässäStudessaTilaisuudessa,Joka Ei OsaYhtiökokösayhokokousa。

  8.Voinko ilmoittautua vain seuraamaan videolähetystä osallistumatta muuten yhtiökokoukseen?

  voit ilmoittautuamyöspelkästäänosakkeenomistajillevarsinaisenyhtiökokouksenulkopuolellajärjestettäväändiaruaaliseentilaisuuteen ilmoittautumislinkinkautta。LinkkiSähköiseenilmoittautumiseenlisätääntälle·塞维勒伊利米特·努努塔努塔文ilmoittautumisvalikossa valitaan“网络广播”。tilaisuteen ilmoittautunut osakkeenomistaja pystyy seuramaan lähetystä sähköpostiin saamansa linkin kautta。SähköpostiSiveruaaliseenTilaisuuteenilmoittautuneLeLähetetäänvastailmoittautumisenPäätytty。

  Oikeus osallistua tilaisuteen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 18.2.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon。Katso myös vastaus kysymykseen nro 6“Voiko yhtiökokousta seurata videoyhteyden välityksellä?”

  Ilmoittautuminen tilaisuteen on auki 23.2.2021 klo 16.00 asti。

  9.你有什么想要的吗?

  Yhtiökokouksen jälkeen järjestettävä virtuaalinen tilaisuus on tarkoitettu vain osakkeenomistajille, eikä se ole avoin muulle yleisölle。tilaisuteen ilmoittautunut osakkeenomistaja pystyy seuramaan lähetystä sähköpostiin saamansa linkin kautta。Sähköposti virtualaliseen tilaisuteen ilmoittautuneille osakkeenomistajille lähetetään vasta ilmoittautumisen päätyttyä。

  Oikeus osallistua tilaisuteen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 18.2.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon。

  10. VoinkoEsittääkysymyksiäyhtiölleMyösvideolähetyksenaikana?

  YhtiökokouksenJälkeenJärjestettävässäVirtuaalisessaTilaisuudessa在MahdollistaesittääkysymyksiäyhtiönJohdollevidoolähetyksenyhteydessälovanlomakkeen avulla。Pyrimme Vastaamaan Mahdollisimman Moneen Kysymykseen Tilaisuudelle Varatun Ajan Puitteissa。Tilaisuusjärjestetäänionastaan​​suomeksi。

  Yhtiökokouksenjälkeenjärjestettävässävirtuaalisessa tilaisuudessaesitettävätkysymykseteivätOLEosakeyhtiölain5 luvun 25§:SSA tarkoitettujakysymyksiä,旅行车tällaisetvarsinaiselleyhtiökokoukselleosoitettavat kysymykset上tehtäväennakkoon kokouskutsussa kuvattavan mukaisesti。KatsoMyösfastauskysymykseen nro 3“Miten Osakkeenomistajat voivatesittääkysymyksiäyhtiökokouksessakäsiteltävistäsioista?”

  11.Mikä on hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle ja milloin osinko maksetaan?

  Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2020 maksetaan osinkoa 1775 euroa A-sarjan osaketta kohden ja 1775 euroa B-sarjan osaketta kohden。Lisäksi hallitus ehdottaa maksettavaksi 0,4975 euron lisäosingon A-sarjan osaketta kohden ja 0,50 euron lisäosingon B-sarjan osaketta kohden。Osingonjaon täsmäytyspäivä on 4.3.2021 ja osinko maksetaan 11.3.2021。

 • Yhtiokokouskutsu julkaistu 28.1.2021

  VastaehdotustenVastaan​​ottaminenPäättyy2.2.2021 KLO 10:00

  Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 4.2.2021 klo 12:00

  EnnakkokysymystenLähettäminenyhtiöllePäättyy16.2.2021 klo 16:00

  Yhtiokokouksen tasmaytyspaiva 18.2.2021

  Vastaukset Osakkeenomistajien Ennakkokysymyksiin 19.2.2021

  Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät 23.2.2021 klo 16:00

  Valtakirjojen vastaanottaminen päättyy 23.2.2021 klo 16:00

  Yhtiökokous2.3.2021 klo 11:00

  Ehdotettu osingonjaon täsmäytyspäivä 4.3.2021

  Ehdotettu osingonjaon maksupäivä 11.3.2021

 • Yhtiö järjestää osakkeenomistajilleen yhtiökokouksen jälkeen 2.3.2021 klo 11:30 alkaen virtuaalisen tilaisuuden, jossa esitellään yhtiökokouksen päätökset ja toimitusjohtajan katsaus。Tilaisuus ei OsaYhtiökokokokta,JA SEPidetäänVainSuomeksi。

  Virtuaaliseen Tilaisuuteen ilmoittautumentapahtuuKäytäenyhtiökokouksenilmoittautumislinkkiä。voit siis ilmoittautua tilaisuuteen samalla,kun ilmoittaudutyhtiökokoukseenjaÄänestätnnakkoon。Halutessasi voit ilmoittautuapelkästäänosakkeenomistajillevarsinaisenyhtiökokouksenulkopuolellajärjestetäväändiaruaaliseentilaisuuteen ilmoittautumislinkinkautta。ilmoittautumisvalikossa valitaan“网络广播”。

  Ilmoittautumislinkki lisätään tälle sivulle ilmoittautumisen avauduttua。Ilmoittautuminen alkaa 4.2.2021 klo 12.00 ja päättyy 23.2.2021 klo 16.00。Ilmoittautumisen päätyttyä tilaisuteen ilmoittautuneille osakkeenomistajille lähetään sähköpostitse linkki, jota kautta he pystyvät seuramaan lähetystä。

  YhtiökokouksenJälkeenJärjestettävässäVirtuaalisessaTilaisuudessa在MahdollistaesittääkysymyksiäyhtiönJohdollevidoolähetyksenyhteydessälovanlomakkeen avulla。Pyrimme Vastaamaan Mahdollisimman Moneen Kysymykseen Tilaisuudelle Varatun Ajan Puitteissa。

  Yhtiökokouksen jälkeen järjestettävässä virtuaalisessa tilaisuudessa esitettävät kysymykset eivät ole osakeyhtiölain 5 luvun 25§:ssä tarkoitettuja kysymyksiä。Lisätietoja tästä tällä sivulla kohdassa Kysymyksiä ja vastauksia käytännön järjestelyistä。