欢迎来到通力!

您是否对作为公司业务或职业机会的荣誉感兴趣?

企业网站

您想在各自的通力网站上了解更多您所在地区的解决方案,包括当地的联系方式吗?

你建议的网站是

maasuositsta ei voida näyttää

Siirry paikalliselle sivustolle
img_KONE标志(76 x52)

SivustommeKäyttääEvästeitä,Jotta Voimme Tarjota Sinulle Parhaan Mahdollisen Kokemuksen。HyväksytEvästeidenKäytönPacaamallaHyväksynJAJATKAMALLASIVUJENKÄYTTÖÄ。voit lukea tietosuojaselosteentaalta

回到顶部

PääomanHallinta

KONEen pääomanhallinnan tavoitteena on tukea kannattavaa kasvua varmistamalla jatkuvasti konsernin riittävä maksukyky ja pääoma。Tavoitteena在ylläpitää pääomarakenne, joka edesauttaa omistaja-arvon luomisessa。

KONEen liketoimintaan sitoutunut pääoma koostuu pääasiassa nettokäyttöpääomasta, käyttöomaisuudesta ja sijoituksista, jotka rahoittaan oman pääoman ja nettovelan avulla oheisen taulukon mukaisesti。你喜欢我的名字,你喜欢我的名字,你喜欢我的名字,你的名字在pääoman määrä上。KONE pyrkii säilyttämään negatiivisen nettokäyttöpääoman taatakseen terveen rahavirran myös likeiketoiminnan kasvaessa sekä ylläpitääkseen vahvan likeiketoimintaan sitoutuneen pääoman tuoton。

Koneen Ensisijainen rahoituksenlähdein sen operatiivisesta toiminnasta tuleva Rahavirta。Koneen Rahoitustoiminto Hoitaa Ulkoista Rahoitusta,Rahavaroja Ja Sijoituksia Keskitetysti Koneen Rahoituspolitiikan Mukaisesti。SijoituksetTehdäänAinoastaan​​KorkeanLuottokelpoisuuden omaaviin Vaspuoliin JaPääasiassaLyhytaikaisiinInstruitehin Jatkuvan Maksuvalmiuden varmistamiseksi。

KoneenpääomarakenteelleeiO​​lemääriteltytiettyätavoitetta。varmistaahyväluottokelpoisuus ja siten kattavat拉Hiketoiminnan Kasvutavoitteiden Tukemiseksi上的Tavoitteenavelattomuusnähdänävahvuustekijänä,jonka ansiosta kone voihyödyntäämahdollisiaarvoa luovia liketoimintamahdollisuuuuksia,mikälitällaisiailmenee。tarvittaessa kone voimyöshyödyntäälainanottokapasiteettiaan,mikälimerkittäviäkiinnostaviascentinei- tai yrityskauppamahdollisuuuksia ilmenisi。

Tällaisissa tilanteissa velan määrä ja nettovelkaantumisaste saattaisivat olla korkeamalla tasolla jonkin aikaa。Vuoden 2020 lopussa KONEen rahoitus oli taattu olemassa olevilla komittoiduilla lainasopimuksilla, rahavaroilla ja sijoituksilla。

我可以为您提供大阪经济的takaisinostoille网址määriteltyjä tavoitteita。Hallituksen osingonjakoehdotus muodostetaan yleisten liiketoimintanäkymien ja -mahdollisuuksien sekä kulloisenkin pääomarakenteen ja siinä enakoitavien muutosten perusteella.*)

konevarmistaapääomaresurssiensatehokkaan kohdennuksenjaKäytönMittaamallaSisäisestiLiketoimintansaTaloudellistaTulosta,Josta在VähennettyLiketoimintaanSitutuneenPääomanKustannus。SitutuneenPääomanKustannusPerustuuLiketoimintaanSidottuunPäänaanJAPääomanParotettuunKeshihintaan(资本的加权平均成本,WACC)。

Pääoman painotettua keskihintaa käytetään myös vertailutasona arvioitaessa yritysostojen, merkittävien investintien ja sijoitusten arvonluontipotentiaalia。Käytetyt arvonmääritysmenetelmät oat takaisinmaksuaika, diskontattuun rahavirtaan perustuva malli sekä kannattavuus- ja rahavirtakertoimet。

2020 2019 2018 2017 2016
Liiketoimintaan sitoutunut paaoma:Liikearvo ja osakkeet 1 470. 1 506.
1 477. 1 460. 1 502.
muukäyttönaisuus1) 933 990
658 652 661.
Nettokayttopaaoma -1 160. -856.
-758 -773 -1 055.
LiketoiminnanSitoutunutPääomayhteensä 1 243. 1 640.
1 377. 1 339. 1 108.
Pääoma:omapääoma. 3 197. 3 193.
3 081. 3 029. 2 796.
Korollinen nettovelka -1 954. -1 553.
1 704 -1 690. -1 688.
Paaoma yhteensa 1 243. 1 640.
1 377. 1 339. 1 108.
Nettovelkaantumisaste -61年,1% -48,6%
-55,3% -55,8% -60年,4%
omavaraisuusaste. 45,5% 46,5%
49,9% 50% 46岁的8%
1) Aineelliset hyödykkeet, hankitut huoltosopimukset ja muut aineettomat hyödykkeet。
*)Vuosina 2016-2020 Osinkojen Osuus Tuloksesta在Ololut 77,6-124,0%B-Sarjan Osakkeelle(Hallituksen Ehdotus 2020)。
Kone On OttanutKäytöönIFRS 16 -Standardin JA IFRIC 23 -Tulkinnan 1.1.2019 SoveltaenKäyttöönotonyksinkertaistutaMenettelyTapaa,EikäEdeltävänVuodenGreailukujaOikaistu。在Ottanutkäyttöönfrs15 - ja Ifrs 9-andstardit vuoden 2018奥尔库塔·贾沃登2017 Taloudelliset Luvut on Oikaistu Takautuvasti。Vuoden 2016 Lukuja Ei Ole Oikaistu,Joten NeEivätOleTäysinPertailailpoisia。