欢迎来到凯恩!

你对通力的兴趣是作为一个企业还是一个职业机会?

企业网站

您想了解更多有关您所在地区的解决方案的更多信息,包括当地的联系信息,在各自的kone网站上吗?

您建议的网站是

Maasuositusta ei voidanäyttää

Siirry Paikalliselle Sivustolle.
img_KONE标志(76 x52)

SivustommeKäyttääEvästeitä,Jotta Voimme Tarjota Sinulle Parhaan Mahdollisen Kokemuksen。HyväksytEvästeidenKäytönPacaamallaHyväksynJAJATKAMALLASIVUJENKÄYTTÖÄ。voit lukea tietosuojaselosteenTäältä.

回到顶部

liputusilmoitukset.

Listayhtiön大阪Osakkeenomistajalla on Velvollisuus ilmoittaa omistusuuuksiensa muutoksistasekäfinanssivalvonnalteettäashanomaisellelistayhtilelle。Listayhtiölläpuolestaan​​在Velvollisuus julkistaa OsakkeenomistajanTekemäLiputusilmoitus。

Arvopaperimarkkinalaissa,网址määritelty rajat, missä tapauksissa tämä ns。liputusilmoitus tehtava。Ilmoitus上tehtävä, kun omistusosuus saavuttaa, ylittää tai alittaa 5,10,15, 20,25, 30, 50 tai 66,7 (2/3) prosenttia yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä。

Liputusilmoitus在tehtävä ilman aiheetonta viivytystä faksilla numeroon 0204 75 4496 tai sähköpostilla osoitteeseeinvestors@kone.com

Lisatietoa Finanssivalvonnan internet-sivuilta

(Paivitetty 27。tammikuuta 2020)

liputusilmoitukset.

27.1.2020

Blackrock,Inc.: ja sen Hallinnoimien rahastojen omistusuus kone oyj:n OsakkeidenKokonaismääärästäLaskiall Viiteen(5)Prosenttiin 24. Tammikuuta 2020。Pörssitiedote.

17.1.2020
Blackrock,Inc.: ja sen Hallinnoimien rahastojen omistusuus kone oyj:n OsakkeidenKokonaismäärästänousiYli Viiteen(5)Prosenttiin 16.Tampikuuta 2020Pörssitiedote.

10.10.2019
贝莱德:in ja sen hallinnoimien rahastojen omistusosuus KONE Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä laski alle viiten (5) prosentin 8。lokakuuta 2019。Pörssitiedote.

2.10.2019
贝莱德:in ja sen hallinnoimien rahastojen omistusosuus KONE Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä nousi viiten (5) prosenttiin 1。lokakuuta 2019。Pörssitiedote.

23.5.2019
贝莱德:in ja sen hallinnoimien rahastojen omistusosuus KONE Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä laski alle viiden (5) prosentin 22。toukokuuta 2019。Pörssitiedote.

22.5.2019
贝莱德:in ja sen hallinnoimien rahastojen omistusosuus pois lukien AML 9:6a:n mukaiset rahoitusvälineet KONE Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä alitti viiden (5) prosen21。toukokuuta 2019。贝莱德集团:在ja sen hallinnoimien rahastojen yhteenlaskettu omistusosuus mukaan lukien AML 9:6a:n mukaiset rahoitusvälineet KONE Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä pysyi yli viiden (5) prosen21。toukokuuta 2019。Pörssitiedote.

7.2.2019
贝莱德集团:in ja sen hallinnoimien rahastojen omistusosuus pois lukien AML 9:6a:n mukaiset rahoitusvälineet KONE Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ylitti viiden (5) prosen6。helmikuuta 2019。贝莱德集团:in ja sen hallinnoimien rahastojen yhteenlaskettu omistusosuus mukaan lukien AML 9:6a:n mukaiset rahoitusvälineet KONE Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä pysyi yli viiden (5) pros6。helmikuuta 2019。Pörssitiedote.

5.2.2019
贝莱德:in ja sen hallinnoimien rahastojen omistusosuus pois lukien AML 9:6a:n mukaiset rahoitusvälineet KONE Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä alitti viiden (5) prosentin 1。helmikuuta 2019。贝莱德集团:in ja sen hallinnoimien rahastojen yhteenlaskettu omistusosuus mukaan lukien AML 9:6a:n mukaiset rahoitusvälineet KONE Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä pysyi yli viiden (5) prostin 1。helmikuuta 2019。Pörssitiedote.

1.2.2019
贝莱德:in ja sen hallinnoimien rahastojen omistusosuus pois lukien AML 9:6a:n mukaiset rahoitusvälineet KONE Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä saavutti viiden (5) prosen31。tammikuuta 2019。贝莱德集团:in ja sen hallinnoimien rahastojen yhteenlaskettu omistusosuus mukaan lukien AML 9:6a:n mukaiset rahoitusvälineet KONE Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä pysyi yli viiden (5) prosentin 31。tammikuuta 2019。Pörssitiedote.

31.1.2019.
Blackrock,Inc.: Ja Sen Hallinnoimien Rahastojen Omistusuus Pois Lukien AML 9:6A:N MukaisetRahoitusvälineetkone Oyj:N OsakkeidenKokonaismäärästälittiViiden(5)Prosentin 29. Tammikuuta 2019. Blackrock,Inc.: ja sen allinnoimien rahastjen yhteenlaskettu omistusosuusMukaan Lukien AML 9:6A:N MukaisetRahoitusvälineetKoneOyj:N OsakkeidenKokonaismäärästäPysyiYli Viiden(5)Prosentin 29.Tampikuuta 2019。Pörssitiedote.

28.1.2019
Blackrock,Inc.: Ja Sen Hallinnoimien Rahastojen Omistusuus Pois Lukien AML 9:6A:N MukaisetRahoitusvälineetkone Oyj:N OsakkeidenKokonaismäärästäylittiviiden(5)Prosentin 25. Tammikuuta 2019. Blackrock,Inc.: Ja Sen Hallinnoimien Rahastjen Yhteenlaskettu omistusosuusMukaan Lukien AML 9:6A:N MukaisetRahoitusvälineetKoneOyj:N OsakkeidenKokonaismäärästäPysyiYli Viiden(5)Prosentin 25. Tammikuuta 2019。Pörssitiedote.

22.10.2018
Blackrock,Inc.: ja sen allinnoimien rahastojen omistusuus pois lukien aml 9:6a:n mukaisetrahoitusvälineetkone oyj:n OsakkeidenKokonaismäärästäLaskiAllViiden(5)Prosentin 18. Lokakuuta 2018. BlackRock,Inc.: Ja Sen Hallinnoimien Rahastjen YhteenlaskettuOmistusuus Mukaan Lukien AML 9:6A:N MukaisetRahoitusvälineetkone Oyj:N OsakkeidenKokonaismäärästäPysyiYli Viiden(5)Prosentin 18. Lokakuuta 2018。Pörssitiedote.

27.6.2018
贝莱德:in ja sen hallinnoimien rahastojen omistusosuus pois lukien AML 9:6a:n mukaiset rahoitusvälineet KONE Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä nousi yli viiden (5) prosentin 25。kesakuuta 2018。贝莱德集团:in ja sen hallinnoimien rahastojen yhteenlaskettu omistusosuus mukaan lukien AML 9:6a:n mukaiset rahoitusvälineet KONE Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä pysyi yli viiden (5) prosentin 25。kesakuuta 2018。Pörssitiedote.

14.6.2018
Blackrock,Inc.: ja sen Hallinnoimien rahastojen omistusuus kone oyj:n OsakkeidenKokonaismäärästänousiYli Viiden(5)Prosentin 12.Kesäkuuta2018。Pörssitiedote.

29.3.2018
Blackrock,Inc.: ja sen Hallinnoimien rahastojen omistusuus kone oyj:n OsakkeidenKokonaismäärästäLaskiLastviiden(5)Prosentin 28. Maaliskuuta 2018Pörssitiedote.

2.11.2017
贝莱德集团:in ja sen hallinnoimien rahastojen omistusosuus pois lukien AML 9:6a:n mukaiset rahoitusvälineet KONE Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä laski alle viiden (5) prosen31。lokakuuta 2017。贝莱德集团:in ja sen hallinnoimien rahastojen yhteenlaskettu omistusosuus mukaan lukien AML 9:6a:n mukaiset rahoitusvälineet KONE Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä pysyi yli viiden (5) prosentin 31。lokakuuta 2017。Pörssi-ilmoitus.

20.9.2017
Blackrock,Inc.: ja sen Hallinnoimien rahastjen omistusuus pois lukien aml 9:6a:nmukaisetrahoitusvälineetkone oyj:n OsakkeidenKokonaismäärästänousiyliviiden(5)Prosentin 19. Syyskuuta 2017. Blackrock,Inc.: ja sen allinnoimien rahastjen yhteenlaskettuOmistusuus Mukaan Lukien AML 9:6A:N MukaisetRahoitusvälineetKoneOyj:N OsakkeidenKokonaismäärästäPysyiyiliViiden(5)Prosentin 19. Syyskuuta 2017。Pörssi-ilmoitus.

15.9.2017
贝莱德集团:in ja sen hallinnoimien rahastojen omistusosuus pois lukien AML 9:6a:n mukaiset rahoitusvälineet KONE Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä laski alle viiden (5) prosen14。syyskuuta 2017。贝莱德集团:在ja sen hallinnoimien rahastojen yhteenlaskettu omistusosuus mukaan lukien AML 9:6a:n mukaiset rahoitusvälineet KONE Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä pysyi yli viiden (5) prosentin 14。syyskuuta 2017。Pörssi-ilmoitus.

14.9.2017
Blackrock,Inc.: ja sen allinnoimien rahastojen omistusuus pois lukien aml 9:6a:nmukaisetrahoitusvälineetkone oyj:n OsakkeidenKokonaismäärästänousiviiteen(5)Prosenttiin 13. Syyskuuta 2017. Blackrock,Inc.: ja sen Hallinnoimien rahastjen yhteenlaskettu omistusosuusMukaan Lukien AML 9:6A:N MukaisetRahoitusvälineetKoneOyj:N OsakkeidenKokonaismäärästäPysyiYli Viiden(5)Prosentin 13. Syyskuuta 2017。Pörssi-ilmoitus.

13.9.2017
贝莱德集团:in ja sen hallinnoimien rahastojen omistusosuus pois lukien AML 9:6a:n mukaiset rahoitusvälineet KONE Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä laski alle viiden (5) prosen12。syyskuuta 2017。贝莱德(BlackRock):in ja sen hallinnoimien rahastojen yhteenlaskettu omistusosuus mukaan lukien AML 9:6a:n mukaiset rahoitusvälineet KONE Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä pysyi yli viiden (5) prosentie 12。syyskuuta 2017。Pörssi-ilmoitus.

11.7.2017
贝莱德集团:n ja sen hallinnoimien rahastojen omistusosuus pois lukien AML 9:6a:n mukaiset rahoitusvälineet KONE Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä nousi yli viiden (5) prosen10。heinakuuta 2017。贝莱德集团:in ja sen hallinnoimien rahastojen yhteenlaskettu omistusosuus mukaan lukien AML 9:6a:n mukaiset rahoitusvälineet KONE Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä pysyi yli viiden (5) prosen10。heinakuuta 2017。Pörssi-ilmoitus.

20.6.2017
贝莱德集团:n ja sen hallinnoimien rahastojen omistusosuus ei rahoitusvälineiden kautta omistettujen KONE Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä laski alle viiden (5) prosen19。kesakuuta 2017。贝莱德(BlackRock Inc.):in ja sen hallinnoimien rahastojen yhteenlaskettu omistusosuus KONE Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä pysyi yli viiden (5) prosenten。Osuus kokonaisäänimäärästä oli edelleen alle viisi (5) prosenttia 19。kesakuuta 2017。Pörssi-ilmoitus.

19.6.2017
Blackrock,Inc.:n Ja Sen Hallinnoimien Rahastojen Omistusuus oon Oyj:N OsakkeidenKokonaismäärästänousiyliVIiden(5)Prosentin 15.Kesäkuuta2017.奥布斯KokonaisäänimäärästäOniEdelleenAllerviisi(5)Prosenttia 2017年Kesäkuuta2017。Pörssi-ilmoitus.

8.5.2017
Blackrock,Inc.:n Ja Sen Hallinnoimien Rahastojen Omistusuus奥斯科斯奥斯苏斯奥伊斯博士:N OsakkeidenKokonaismäärästänousiyliViiden(5)Prosentin 5.TouKokuuta 2017.Toukokuga 2017. OsuuskokonaisäänimäääästäliEdelleenAllenviisi(5)Prosenttia 2017。Pörssi-ilmoitus.

8.5.2017
Blackrock,Inc.:n Ja Sen Hallinnoimien Rahastojen Omistusuus oon Oyj:N OsakkeidenKokonaismäärästäLaskiAllViiden(5)Prosentin 4. TouKokuuta 2017。Pörssi-ilmoitus.

5.5.2017
Blackrock,Inc.:n Ja Sen Hallinnoimien Rahastjen Omistusuus oon Oyj:N OsakkeidenKokonaismääärästänousiviiteen(5)Prosenttiin 3. Toukokuuta 2017.Toukokuuta 2017. OsuusKokonaisäänimääänimääääääänimääärästieDelleenAllerviisi(5)Prosenttia 2017。TouKokuuta 2017。Pörssi-ilmoitus.

13.03.2017
首都集团公司,Inc.:n Ja Sen Hallinnoimien Rahastojen Omistusuus oon Oyj:N OsakkeidenKokonaismäärästäLaskiall viiteen(5)Prosenttiin 9. Maaliskuuta 2017。Pörssi-ilmoitus.

31.10.2016
贝莱德集团:n ja sen hallinnoimien rahastojen omistusosuus KONE Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä laski alle viiten (5) prosentin 27。lokakuuta 2016。Pörssi-ilmoitus.

20.1016
贝莱德集团:n ja sen hallinnoimien rahastojen omistusosuus KONE Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä nousi yli viiten (5) prosenttiin 19。lokakuuta 2016。Osuus kokonaisäänimäärästä oli edelleen alle viisi (5) prosenttia 19。lokakuuta 2016。Pörssi-ilmoitus.

2.9.2016
贝莱德:n ja sen hallinnoimien rahastojen omistusosuus KONE Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä laski alle viiten (5) prosenttiin 31。elokuuta 2016。Pörssi-ilmoitus.

29.4.2016
Blackrock,Inc.:n JA Sen Hallinnoimien Rahastojen Omistusuus奥斯富舒斯奥古斯奥斯博士:N OsakkeidenKokonaismäärästänousiYli Viiteen(5)Prosenttiin 27. Huhtikuuta 2016. OsuusKokonaisäänimäärästäOnimäärästäOniimäärästäOliEdelleenAllerviisi(5)Prosenttia 2016年Huhtikuuta 2016。Pörssi-ilmoitus.

21.3.2016
贝莱德集团:n ja sen hallinnoimien rahastojen omistusosuus KONE Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä laski alle viiten (5) prosentin 18。maaliskuuta 2016。Pörssi-ilmoitus.

18.3.2016
贝莱德集团:n ja sen hallinnoimien rahastojen omistusosuus KONE Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä nousi viiten (5) prosentin 17。maaliskuuta 2016。Osuus kokonaisäänimäärästä oli edelleen alle viisi (5) prosenttia 17。maaliskuuta 2016。Pörssi-ilmoitus.

17.3.2016
贝莱德集团:n ja sen hallinnoimien rahastojen omistusosuus KONE Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä laski alle viiten (5) prosentin 16。maaliskuuta 2016。Pörssi-ilmoitus.

8.1.2016
Blackrock,Inc.:n Ja Sen Hallinnoimien Rahastojen Omistusuus Kone Oyj:n OsakkeidenKokonaismäärästänousiyliviiden(5)Prosentin 7.Tampikuuta 2016.Tampikuuta 2016. OsuusKokonaisäänimääärästäOnimääärästäOniEdelleenAlleren(5)Prosenttia 7. Tampikuuta 2016。Pörssi-ilmoitus.

7.1.2016
贝莱德集团:n ja sen hallinnoimien rahastojen omistusosuus KONE Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä laski alle viiten (5) prosentin 6。tammikuuta 2016。Pörssi-ilmoitus.

7.1.2016
贝莱德集团:n ja sen hallinnoimien rahastojen omistusosuus KONE Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä nousi viiten (5) prosenttiin 5。tammikuuta 2016。Osuus kokonaisäänimäärästä oli edelleen alle viisi (5) prosenttia 5。tammikuuta 2016。Pörssi-ilmoitus.

7.9.2012
首都集团公司Ilmoitti,että1.9.2012voimaan tulleenyritysjärjestelynmyötämanssivalvonnanmyöntämäomistustenilmoitusvelvollisuudeneriyttämislufudeneriyttämislufan(jo ole/230/2007)ei Oleenäävoimassa,joten首都集团国际公司eivätenäägogortoi188bet cnOmistuksiaan erikseen。TästäTeenpäinKonserninemoyhtiö首都集团公司RaportoiYhtiöidenyhteenlastetut Osakeomistukset,JA首都集团公司 - Konsernin Omistus Oli Yli 5 ProsenttiaOsakepäääomasta3.9.2012。Pörssi-ilmoitus.

29.6.2012
资本研究和管理公司ilmoitti, että sen omis188bet cntus KONE Oyj:stä nousi yli 5 prosenttiin osakepääomasta。Pörssi-ilmoitus.

2.5.2008
Tweedy Browne 188bet cnCompany LLC Ilmoitti,Että塞奥斯特斯图斯奥奥奥氏:StäLaski·欧洲威斯特5 vesenttiinOsakepääomastaPorssi-ilmoitus。

14.9.2007
摩根士丹利投资有限公司ilmoitti, että sen omistus KONE Oyj:stä laski alle 5 prosenttiin osakkeiden lukumäärästä。Pörssi-ilmoitus.

13.3.2007
摩根士丹利投资有限公司Ilmoitti,Että森奥斯特斯图斯奥伊伯:Stänousiyli 5 Prosenttiin OsakkeidenLukumäärästä。Porssi-ilmoitus。

5.10.1999.
Yhtiö on saanut 1.10.1999 ilmoituksen, että sijoitusrahastoyhtiö Tweedy Browne 188bet cnCompany LLC:n kokonaisomistus edusti yli 5% osakepääomasta。