欢迎来到通力!

您是否对作为公司业务或职业机会的荣誉感兴趣?

企业网站

您是否想在各自的通力网站上了解您所在地区可用的解决方案的更多信息,包括当地的联系信息?

你建议的网站是

maasuositsta ei voida näyttää

Siirry paikalliselle sivustolle
img_KONE标志(76 x52)

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen。Hyväksyt evästeiden käytön painaamara Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä。我们lukea tietosuojaselosteentaalta

回到顶部

Osakepohjaiset kannustinjÄrjestelmÄt好选择

KäytössäKaksiErillistäOsakepohjaistaKannustinjärjestelmää上的Koneella on koneella。koneella eioleenäävoimassaoleviaOptio-Ohjelmia。

Osakepohjaiset kannustinjarjestelmat

Joulukuussa 2015 KONE Oyj:n hallitus päätti, että KONEen osakepohjainen palkitseminen perustuu kahteen erilliseen kannustinjärjestelmään tilikaudesta 2016 alkaen。

Toinen osakepohjainen kannustinjärjestelmä on sunnattu KONEen ylimmälle johdolle kattaen n. 60 henkilöä (toimitusjohtaja, johkunta ja muu ylin johto) ja Toinen muille erikseen määriteltäville KONEen avainhenkilöille, yhteensä n. 450 henkilölle。Molempien kannustinjärjestelmien mahdollinen palkkio määräytyy hallituksen vuosittain asettamien strategisia tavoitteita tukevien KPI-mittareiden perusteella。Vuonna 2019 palkkio perustui molemmissa kannustinjärjestelmissä liikevaihdon kasvuun ja kannattavuuteen。Mahdollinen palkkio maksetaan KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina sekä rahana siltä osin, mikä tarvitaan kattamaan osakkeista aiheutuvat verot ja veronluontoiset maksut。

Kannustinjärjestelmissä on ansaintajakso mukaan lukien kolmen vuoden垂体rajoitusjakso。Jos kannustinjärjestelmään kuuluvan henkilön työ- tai toimuhde päättyy rajoitusjakson aikana, on jo saadut osakkeet palautettava ja oikeus niihin osakkeisiin, joita ei ole vielä saatu, menetetään。Osana ylimmän johdon osakepohjaista kannustinjärjestelmää on asetettu pitkän aikavälin tavoite omistukselle。johtokunan jäsenille on, että jäsenet omistaisivat konen osakkeita vähintään viiden vuoden peruspalkkaa vastaavan määrän。Muille ylimmän johdon edustajille omistustavoite on vähintään kahden vuoden peruspalkkaa vastaava määrä。

Huhtikuussa 2019YlimmälleJohdolleLuovutittiin 265 086 Koneen B-Sarjan Osaketta Tilikauden 2018 Tavoitteiden Toteutumisen Perusteella Ja Tammikuussa 2019 MuilleAvainhenkilöilleLuovutitiin217 899奥拉卡塔。Huhtikuussa 2020YlimmälleJohdolleTullaan Luovuttamaan 363 012 B-Sarjan Osaketta Tilikauden 2019 Tavoitteiden Toteutumisen Perusteella。Muille ErikseenMääriteltävilleAvainhenkilöilleLuovutetaanTammikuussa 2022Yhteensä320046 Koneen B-Sarjan Osakkeen ArvoinenPalkioVähennettynämäärällä,Joka Tarvitaan Kattamanan Osakkeista Aiheutuvat verot Ja Veronluontoiset Maksut。

Optio-ohjelmat

KONEella ei ole enää voimassolvia optio-ohjelmia。Lisätietoa aiemmista optio-ohjelmista löytyy alta。

Aiemmat Optio-Ohjelmat

Optio-oikeuksia 2007AnnettiinYhtiönHallituksenPäätöksellä5.Joulukuuta2007 varsinaisenYhtiökokouksen26. Helmikuuta 2007 Antamaan Valtuutukseen Perustuen。Optio-Oikeuksia Annettiin Noin 350HenkilölleMaailmanlaaajuisesti。Optio-Oikeudet Oli Merkitty Tunnuketella 2007 JANiitänanettiinyhteensäninintäinn2000 000 kappaletta。OsakkeenAlkuperäinenMerkintähintaOliMerkintäajan1.4.2010 Alkaessa 22,845 Euroa,JonkaLisäksiMerkintähintaaalennettiin ehtojen Mukaisissa Tapauksissa mm。Ennen OsakkeidenMerkintääPapahtuvienobakojenMäärällä。Kullakin Optio-Oikeudella Oli MahdollistaMerkitäKaksioonej:N B-Sarjan Osaketta。OsakkeidenMerkintäaikaOptio-Oikeudella 2007 Oli 1.4.2010 - 30.4.2012。Kone Oyj:N Hallitus Totesi 26.1.2010 Optio-Ohjelman 2007 Edellytysten Toteutuneen JaPättieSakkeidenMerkintäajanAllavanehtojen Mukaisesti。Osakkeidenmerkintäajanalkamisen edellytykset olivat,ETTA通力-konsernin tilikausien 2008年JA 2009年keskimääräinenliikevaihdon kasvuylittäämarkkinoiden kasvun SEKA通力-konsernin tilikauden 2008 liikevoitto(EBIT)ylittäätilikauden 2007 liikevoiton JA tilikauden 2009年liikevoittoylittäätilikauden 2008 liikevoiton。kone oyj:n 2007-Optio-oikeudet listattiin纳斯达克omx赫尔辛基oy:npörssilistalla1. Huhtikuuta 2010 Alkaen。 Osakemerkintäaika optio-oikeuksilla 2007 päättyi 30. huhtikuuta 2012.

Optio-oikeuksia 2010AnnettiinYhtiönHallituksenPäätöksellä20.Heinäkuuta2010 varsinaisenYhtiökokouksen1. Maaliskuuta 2010 Antamaan Valtuutukseen Perustuen。Optio-oikeuksia Annettiin n。430 konserninavainhenkilölleyhtensänenintäänn3 000 000 kappaletta。OsakkeenAlkuperäinenMerkintähintaOletio-Oikeudella Oli 17,50 Euroa Osakkeelta,JonkaLisäksiMerkintähintaaalennettiin ehtojen Mukaisissa Tapauksa Muun Muassa ennen OsakkeidenMerkintääaäaäääääaäavahtuvienobakojenmäärällämäärällä。Kullakin Optio-Oikeudella Oli MahdollistaMerkitäKaksi(2)B-Sarjan Uutta Osaketta。OsakkeidenMerkintäaikaoli 1.4.2013-30.4.2015。OsakkeidenMerkintäaikaAlKoi,Koska Kone-Konsernin Tilikausien 2010-2012 Taloudellinen Kehitys OliYhtiönHallituksenKokonaisarvion PerusteellaVähintäänyHyväHyväKuinKoneenMerkittävimmilläkikailijoillaKeskimäärin。Optio-oikeudet 2010 Otettiin JulkisenKaupankäynninKohteeksi纳斯达克奥姆斯赫尔辛基OY:NPörssilistalla2.4.2013 Alkaen。Kone 2010 -Optio-OikeuksienMerkintäaikaPäättyi30.Huhtikuuta 2015. Kone Oyj:NTytäryhtiönkone首都Oy:N Hallussa Olleet 896 000SekäuutoinMerkintä-AikanaKäyttämättömät105kone 2010 -Optio-oikeutta Ovat RauenneetMerkintäajanPäätytä。

Optio-oikeuksia 2013AnnettiinYhtiönHallituksen24. Tammikuuta 2013TekemälläPäätökselläVarsinaisenYhtiökokouksen1.Maaliskuuta 2010 Antamanan Valtuutukseen Perustuen。Optio-OhjelmanPiirissäOniin480HenkilöäJAOptio-Oikeuksia AnnettiinYhteensäNintään750 000 kappaletta。OsakkeenAlkuperäinenMerkintähintaOletio-Oikeudella Oli 29,125 Euroa Osakkeelta,MinkäLisäksiMerkintähintaaAlennettiinehtojen Mukaisissa Tapauksissa,Muun Muassa Ennen OsakkeidenMerkintääGaptuvienOseonjakojenMäärällä。Kullakin Optio-Oikeudella Oli MahdollistaMerkitäKaksi(2)kone Oyj:N B-Sarjan Uutta Osaketta。OsakkeidenMerkintäaikaoli 1.4.2015 - 30.4.2017。OsakkeidenMerkintäaikaAlKoi,Koska Kone-Konsernin Tilikausien 2013-2014 Taloudellinen Kehitys OliYhtiönHallituksenKokonaisarvion PerusteellaVähintäänyHyväKuinKoneenMerkittävimmilläkikailijoillaKeskimäärin。Kone 2013 -Optio-OikeuksienMerkintäaikaPäättyi30.Huhtikuuta 2017. kone oyj:ntytäryhtiönkone capitaloy:n Hallussa Olleet 55 000 ovat RauenneetMerkintäajanPäätyttyä。

Optio-oikeuksia 2014Annettiin yhtiön hallituksen 20。Joulukuuta 2013 tekemällä päätöksellä, perustuen varsinaisen yhtiökokouksenMaaliskuuta 2010 antamaan valtutukseen。Optio-ohjelman piirissä oli noin 550 henkilöä ja optio-oikeuksia annettiin yhteensä enintään 150 000 kappaletta。Kullakin optio-oikeudella oli mahdollista merkitä yksi (1) KONE Oyj:n B-sarjan uusi osake。大阪经堂merkintäaika optio-oikeudella 2014 oli 1.4.2016 - 30.4.2018。大阪keiden merkintäaika alkoi, koska konsernin tilikausien 2014-2015 taloudellinen kehitys oli yhtiön hallituksen kokonaisarvion perusteella vähintään yhtä hyvä kuin KONEen merkittävimmillä kilpilijoilla keskimäärin。Osakkeen alkuperäinen merkintähinta optio-oikeudella oli 31,80 euroa osakkeelta, minkä lisäksi merkintähintaa alennettiin ehtojen mukaisissa tapauksissa, muun muassa ennen osakkeiden merkintää tapahtuvien osingonjakojen määrällä。通力2014 -optio-oikeuksien merkintäaika päättyi 30。huhtikuuta 2018。 KONEen tytäryhtiön hallussa olleet 133 000 optio-oikeutta sekä muutoin merkintä-aikana käyttämättömät 4 060 KONEen 2014-optio-oikeutta ovat rauenneet merkintäajan päätyttyä.

Optio-oikeuksia 2015AnnettiinYhtiönHallituksen18. Joulukuuta 2014TekemälläPäätöksellä,Perustuen varsinaisenYhtiökokouksen1.Maaliskuuta 2010 Antamaan Valtuutukseen。Optio-OhjelmanPiirissäOli-8560HenkilölleJAOptio-Oikeuksia AnnettiinYhteensäninintään1500 000 kappaletta。Kullakin optio-oikeudella oli mahdollista merkitä yksi (1) KONE Oyj:n B-sarjan uusi osake。OsakkeidenMerkintäaikaOptio-Oikeudella 2015 Oli 1.4.2017 - 30.4.2019。OsakkeidenMerkintäaikaAlKoi,Koska Kone-Konsernin Tilikausien 2015-2016 Taloudellinen Kehitys OliYhtiönHallituksenKokonaisarvion PerusteellaVähintäänyHyväKuinKoneenMerkittävimmilläkikailijoillaKeskimäärin。OsakkeenAlkuperäinenMerkintähintaOletio-Oikeudella Oli 36,20 Euroa Osakkeelta,MinkälisäksiMerkintähintaaalennettiin ehtojen Mukaisissa Tapauksisa,Muun Muassa Ennen OsakkeidenMerkintääTapanMäärälläMäärällä。Koneen 2015-Optio-OikeuksienMerkintäaikaPäättyi30.Huhtikuuta 2019. Kone Oyj:NTytäryhtiönHallussaOlleet 131 000SekäuutoinMerkintä-AikanaKäyttämättömät6110 Koneen 2015-Optio-Otikeutta Ovat RauenneetMerkintäajanPäättyä。