欢迎来到凯恩!

您是否对通力作为企业业务或职业机会感兴趣?

企业网站

您想了解更多有关您所在地区的解决方案的更多信息,包括当地的联系信息,在各自的kone网站上吗?

你建议的网站是

Maasuositusta ei voidanäyttää

Siirry Paikalliselle Sivustolle.
IMG_ONE LOGO(76x52)

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen。Hyväksyt evästeiden käytön painaamara Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä。我们lukea tietosuojaselosteenTäältä.

回到顶部

Merkittävimmät的风险

KONE on alttiina riskeille, jotka voivat johtua yhtiön operatiivisesta toiminasta tai liiketoimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista。真主安拉kuvatuilla riskitekijöillä voi mahdollisesti olla haitallinen vaikutus KONEen likettoiminan tai taloudellisen tilaan ja site yhtiön arvoon。Myös muut riskit, joista koni ei ole tällä hetkellä tietoinen, tai joiden ei tällä hetkellä katsota olevan merkittäviä, voivat kuitenkin muodostua merkittäviksi tulevaisuudessa。

Strategiset riskit

Taloudelliset Syklit Ja Erityisesti Rakennusmarkkinoiden Aktiviteetin Taso Vaikuttavat Koneen Tuotteiden JA PalveluidenKysyntään。Kiina muodostaa n。30%Koneen Liikevaihdosta,MinkäJohdostaerityisesti Kiinan RakennusmarkkinanPitkittyneelläLaskullaVoisi Olla Negatiivinen Vaikutus Koneen Kasvuun Ja Kannattavuuteen。Vuonna 2020 Monet HallituksetYmpäriMaailmaaRyhtyivätMerkittäviinToimenpiteisiin Covid 19:NLeviämisenHillitsemiseksiRajoittamalla Ihmisten LiikkumistaSekäLiketoimintaa。Rokotustoimenpiteiden aloittamisesta huolimattaepävarmuutta上YHA paljon,JA tilanteen paheneminen edelleen泰pidennetyt rajoitukset COVID-19:N hillitsemiseksi voisivat vaikuttaa negatiivisesti taloudellisteentoimintaympäristöön,rakentamisaktiviteettiin JA KONEen tuotteiden JA palveluidenkysyntääntulevinavuosineljänneksinä。

地缘政治ittiset jännitteet ja protektionismi altistivat KONEen edelleen lukuisille likitoimintariskeille。森lisäksi, että niillä关于mahdollisia negatiivisia vaikutuksia yleiseen taloudelliseen aktiviteettiin, ne voivat myös vakuttaa KONEen tuotantoketjun kilpailukykyyn ja johtaa kauppa- ja tullitariffeista johtuvaan kustannusten kasvuun。Merkittävä osa KONEen komponenttitoimittajista sekä tehdaskapasiteetista sijaitsee Kiinassa。

MarkkinakysynnänTasonLisäksiKoneenTarjailyKikaiNykys onAviainekijäkoneentoiminnan Kasvulle Ja Kannattavuudelle。Epäonnistumenenasiakkkaiden vaatimusten,Kilpailijoiden tarjooman,Ekosysteeeeien Ja Liketoimintamallien Taintelyn Muutosten恩纳卡米斯萨大尼希姆·瓦斯纳米丽莎Voisi Johtaa Koneen Tarjooman Kilpailukyvyn Heikentymiseen。Lisäksi,Hissi-Ja liukuporrasalanKilpailukentänRakenteellisetMuutokset,Esimerkiksi Kilpaileun Kiristyminen Taikkaiden Konsolidoitumen Kiinassa,Voisivat Vaikuttaa Markkinadynamiikkaan Ja Koneen MarkkinaOsuuteen。

Operatiiviset riskit

SitoutuneetTyöntekijät,Joilla On Tarvittava Osaaminen Ja Taidot,Ovat Avainasemassa Koneen Strationian OnnistuneSa ToteUttamisessa。hissi-ja liukuporrasalan liketoimintamallien jatyöskentelytapojenmuuttuessa conserisaatioltaedellytetäänuudenlaisiavalmiuksia jayksittäisiltätyöntekijöiltäisiltätyöntekijöiltäuudenlaistentaitojenkehittämistäLiittyenesimerkiksi digitalisaatioon。Samalla Kilpailu TaitavastaKenttähenkilökunnastaKasvaa,Ja Tarvittavien Resurssien VarmistaminenSekäosaamisenKehittäminen在Kriittistä。EpäonnistumisellaNäidenValmiuksienKehittämisessäJATurvaamisessa,Taiiden Hankkimisessa Rekrytointien Kautta,Voisi oolla Negatiivinen Vaikutus Koneen Kasvuun Ja Kannattavuuteen。

Valtaosa KONEen toimitusketjussa käytetyistä komponenteista on alihankittu ulkoisilta toimittajilta。KONE käyttää myös huomattavasti alihankittuja asennusressseja, on ulkostanut joitakin liketoiminnan tukiprosesja ja tekee yhteistyötä kumppaneiden kanssa mm. digitaalisissa palveluissa ja logistiikassa。Tämän vuoksi KONE altistuu komponenttien ja alihankitun työvoiman saatavuuteen ja kustannuksiin sekä kumppanuuksien jatkuvuuteen liittyville riskeille。Mahdolliset haasteet näiden komponenttien tai ressien hankkimisessa tai Mahdolliset laatuongelmat niiin liittyen voisivat aiheuttaa likitominnan häiriöitä ja nostaa kustannuksia。Vuonna 2020 COVID-19:新冠肺炎(COVID-19):新冠肺炎(COVID-19):新冠肺炎(COVID-19):新冠肺炎(COVID-19):新冠肺炎(COVID-19):新冠肺炎(COVID-19):新冠肺炎(COVID-19): häiriöitäPandemian kehityskulusta riippuen riski lisähäiriöistä eri puolilla maailmaa on edelleen korkea。

Yhtenä toimialan johtavista yrityksistä KONEella在vahva brändi ja maine。Brändi-我们在威库图斯岛的居民中有很多人喜欢我们。Mahdollinen mainehaitta voisi syntyä esimerkiksi onnettomuuden tai merkittävän toimitus- tai tuotelaatuongelman johdosta。我们都想在这个城市生活,我们都想在这个城市生活myös我们都想在这个城市生活。

Turvallisuuteen ja yllättäviin tapahtumiin liittyvät riskit

我们想要的是:我们想要的是:我们想要的是:我们想要的是:我们想要的是:Tietotekniikka on merkittävässä roolissa KONEen sekä sen toimittajien ja asiakkaiden toiminassa, ja KONEen liktoiminta on riippuvainen tiedon laadusta, oikeellisuudesta ja saatavuudesta。Tämä altistaa konen IT-häiriöille ja kyberturvallisuusriskeille, sillä operatiiviset informaatiojärjestelmät ja -tuotteet voivat olla alttiita toiminnan keskeytymiselle, tiedon häviämiselle tai manipuloimiselle sekä toimintahäiriöille, mikä puolestaan voi johtaproessien ja tuotteiden saatavuuden keskeytyksiin。Arkaluontoisen työntekijä- tai asiakasdatan tietovuodot voivat myös johtaa merkittäviin taloudellisiin seurauksiin ja mainehaittoihin。Kyseiset ongelmat voisivat johtua muun muassa kyberrikokista, kyberhyökkäyksistä, haittaohjelmista, tietovarkauksista, petoksista, väärinkäytöksistä tai työntekijöidemme tai myyjiemme tahattomista virheistä。Myös fyysiset vahingot, jotka aiheutuvat esimerkiksi tulipaloista, äärimmäisistä sääilmiöistä, luonnonkatastrofeista tai terrormista voisivat aiheuttaa häiriöitä KONEen tai sen toimittajien likoimintaan。

Rahoitusriskit

MerkittäväOSAKoneen Liikevaihdosta JA Tuloksesta on Muissa Valicutoissa Kuin Euroissa,MikäAtristaaKoneenValuetakurssien Muutoksista Aiheutuville Riskeille。Kone OnMyösAlttiinaRahoituslaitoksiinLiittyvilleSpressapuoliriskeille,Koska Koneella OnMerkittäviäsmumiaHikvidejäVarojaGallettuntuna,Rahoituslaitosten Kautta Sijoitettuna Ja Johdannaissa。Lisäksi,alttiina riskeille,jotkaLiittyvät森亚亚太科·贾普斯基·贾阿维泉,JA Jotka Vaikuttaa Koneen Rahavirtaan Tai Johtaa Luottotapiihin。Merkittävilläuutoksillaeri maiden rahoitus- taiverosäntelyssätai niiden tulkinnoissa voimyösollamerkittävävaikutuskoneentaloudelliseen kehitykseen,Likviditeettiin Tai Rahavirtaan。

 • koone toimii kansainvälisesti, ja sen like iketoimtaan liittysi valuuttakurssivaihteluista aiheutuvia riskejä, jotka muodostuvat eri valuutoissa olevista tulojen ja menojen rahavirroista (transaktioriski) sekä ulkomaistaen tytäryhtiöiden tuloslaskelma- ja tae -erien muuntamisesta euroiksi (transaatioriski)。

  Transaktioriski

  Merkittävä osa KONEen liketoiminasta tapahtuu paikallisissa toimintavaluutoissa ja ei siten aiheuta transaktioriskiä。在现代生活中,我想让我的同胞们一起生活。Näihin toimituksiin liittyvät komponentti- ja materiaalikulut saatvat olla eri valuutoissa kuin missä myynti tapahtuu, mikä aiheuttaa transaktioriskin。KONEen politiikkana on suojata nämä tilauskantaan sekä muihin tulevaisuudessa erittäin todennäköisesti toteutuviin myynti- ja ostosopimuksiin liittyvät valuuttakurssiriskit valuuttatermiineillä。KONEen liiketoimintayksiköt vastaavat omaan liktoimintaansa liittyvän transaktioriskin seuraamisesta ja suojaamisesta valuuttakurssipolitiikkansa mukaisesti。KONEen merkittävimmät likitoimintaan liittyvät transaktioriskit ovat Kiinan yuaneissa, englanin punnissa, Kanadan dollareissa, Yhdysvaltain dollareissa ja singapore dollareissa。Valtaosa valuuttatermiinisopimuksista erääntyy vuoden sisällä。

  Suojauslaskentaa sovelletaan liiketoimintayksiköissä, joilla on merkittäviä valuuttamääräisiä tuloja tai menoja。在堪萨斯州,人们住在堪萨斯,他们住在堪萨斯。

  KoneenSisäisetLainatJa TalletuksetTehdännLähtökohtaisestiTytäryhtiöidenPaikallisissaValicutoissa,JolloinNäistäCransaktioistaMahdollisesti Aiheutuva Valuetakurssiriski Suojataan emojataanemoyhtiöntoimestavalimutanvaihtosopimuksilla。

  Translaatioriski

  Muutokset konsolidointikursseissa vaikuttavat koneneuromääräisiin tulos- ja rahavirtalaskelmiin sekä taseen arvoon。Noin 75 prosenttia KONEen likevaihdosta muodostuu muissa toiminnallisissa valuutoissa kuin euroissa, joten翻译了kooneelle oleellinen。Kymmenen prosentmuutosvuoden keskimääräisissä valuuttakursseissa euroa vastaan olisi aiheuttanut 7,6 (7,6) prosentmuutoksen KONEen euromääräisessä myynnissä vuonna 2020。Tällä muutoksella olisi ollut voimakkaampi vaikutus KONEen liikevoiton ja myös jonkin verran vaikutusta suhteellisen liikevoiton。KONEen tytäryhtiöiden taseiden muuntamisesta euroiksi aiheutui vuoden 2020 ai假名-173,2 (54,0)miljoonan muuntoero。Translaatioriskiä ei kuitenkaan suojata säännönmukaisesti, sillä KONEen likiketoiminta koostuu jatkuvista toiminnoista eri valuutta-alueilla。Tapauskohtaisesti tytäryhtiöiden nettovaroihin liittyvää translaatioriskiä voidaan kuitenkin suojata。KONEen merkittävimmät translaatioriskipositiot jotka liittyvät ulkomaiisiin tytäryhtiöihin ovat Kiinan yuaneissa, Hong kong dollareissa ja Yhdysvaltain dollareissa。

 • KONEen yhteenlasketut rahat ja sijoitukset olivat tilinpäätöshetkellä 2 628,3 (2 250,2) miljoonaa euroa。Samaan aikaan KONEen korollinen velka oli 695,8 (721,6) miljoonaa euroa ja muodostui korolisista rahoitusveloista, 504,3 (544,3) miljoonaa euroa sisältäen租赁velat, yritysostojen optiovelista, 4,2 (4,4) miljoonaa euroa sekä työsuhde-etuuksista, 187,2 (172,9) miljoonaa euroa。Lisäksi, KONEella oli työsuhde-etuuksista kirjattuja varoja 19,2 (21,7) miljoonaa euroa。

  KONEen sijoitukset pääosin sijoitettu alle vuoden maturiteetteihin。Näin korkotason muutoksilla ei ole olennaista vaikutusta sijoitusten markkina-arvoihin。我们的社会是平等的。

  Korkoriskien herkkyysanalyysia laadittaessa on korolisen nettorahoitusvelan oletettu pysyvän vuoden 2020 lopun tasolla koko seuraavan tilikauden ajan。herkkyysanalyysnäyttää yhden prosenttiyksikön korkotason mutoksen vaikutuksen alle vuoden, 2 364,8 (-2 130,3) miljoonaa euroa, nettokorkokotuotoissa。Vuodelle 2021 yhden prosenttiyksikön muutos korkotasossa merkitsisi -23,6 (-21,3) miljoonan euron muutosta nettokorkotuotoissa。对laskettu ennen veroja的分析。

  Korkotason Muutoksella ei Ole Olennaista VaikutustaTyösuhde-etuuksien,Rahoitusvelkojen Tai Yritysostojen Optiovelkojen Nettokorkoihin。

 • Koneen Rahavarat Olivat 457,9(662,4)Miljoonaa Euroa Ja Sijoitukset 2 170,4(1 587,7)Miljoonaa Euroa 31.12.2020。

  在哈瓦罗亚的哈瓦罗亚。Paikallisista sääntelyistä johtimosa varoista sijaitsee paikallisissa sijoituksissa ja hajautetusti pankkitileillä useassa konone -maassa。Merkittävä osa varoista on kuitenkin KONEen rahoitustoiminnon käytettävissä。Muutokset paikallisissa sääntelyissä voivat myös tulevaisuudessa vaaikuttaa rahavarojen ja sijoitusten sijaintiin。

  KONEella on tutkimus- ja tuotekehitystarkoitukseen nostettu viiden vuoden kiinteäkorkoinen Euroopan investointipankin (EIP) laina määrältään 160 miljoonaa euroa, joka erääntyy 2021。Lainan käypä arvo lasketaan diskonttaamalla kassavirrat käyttäen tilinpäätöshetken velkakorkoja (käypien arvojen taso 2). kononeella on lisäksi 500 miljoonan euron ei-komittoitu yritystodistusohjelma,200 miljoonan euron voimassa oleva Euroopan investintipankin (EIP) rottolimittisopimus ja 800 miljoonan euroonvoimassa oleva pankkiluottolimittisopimus。

  Rahoitusvelvoitteiden ja koronmaksujen erääntyminen

  31.12.2020 31.12.2019
  < 1 vuotta 1-5 Vuotta. > 5 vuotta Yhteensa < 1 vuotta 1-5 Vuotta. > 5 vuotta Yhteensa
  Korolliset Rahoitusvelat.  Pitkaaikaiset lainat - - - - - -160,5.
  - -160,5.
  Leasingvelat -98年,9 -199年,8 -44,2 -342,9.
  -103年,7
  -210,3
  -56,7.
  -370年,7
  Lyhytaikaiset Lainat. -160,5. - - -160,5. - - - -
  Kaytetyt pankkilimiitit 1、4 - - 1、4 -13年,5
  - - -13年,5
  Yriitysostojen Optiovelat 4、2 - - 4、2 4, 4
  - - 4, 4
  työsuhde-etuudet. - - -187年,2 -187年,2 - - -172,99.
  -172,99.
  Korottomat Rahoitusvelat.  Ostovelat -890,9. - - -890,9. -809年,8
  - - -809年,8
  Johdannaissopimukset  Paaomasaamiset 3 676年9 113年,4 - 3 790,3. 2 425,5
  143,9.
  - 2 569,4
  Pääomamaksut. 3 667年7 -113,8 - 3 781年5 2 437年7
  -146,3
  - 2 584 0
  Koronmaksut -7,6 8、5 4、6 -20年,7 0, 6
  -14年,2
  4, 4
  -19年,2
  Nettomaksut -1 154,0. -208,6. -236年0 1 598年6 -944年,2
  -386年,9
  -234年0
  -1 565,1.
 • koneella onmerkittäviärahavarojaja sijoituksia。VastaPuoliriskin Hajauttamiseksi Kone Sijoittaa varansaerittäin·麦克斯维德·卡尔多纳斯托希金塞克斯·塔·苏克辛·埃里彭彭Hallitushyväksyysijoituskohteidenvalintaaohavat globaalitspastapuolilimiitit。RahoituksenLuottoriskiäLaskettaessaHuomioidaan Kaikki Olemassa Olevat Pordiot Kuten RahatPankkitileä,Sijoitukset Ja TalletuksetSekäutkyseisenPankäutkyseisenPankäthdyttrahoitustransaktiot,库滕Johdannaopimukset。yhteistyöpankkejaja muita sijoituskohteita valittaessahyväksytäänvainpastapuolet,加尔加在Korkea Luottokelpoisuus上。Jokaisen Limiitin Koko HeijastaaSpastapuolen Luottokelpoisuutta。Vastapuolien Luottokelpoisuutta seurataan jatkuvasti ja tarvittavat toimenpiteet sovitaan tapauskohtaisesti,mikäliluottokelpoisuudessa arvioidaan tapahtuneenmerkittävämuutos。KorkorahastojenKäyvätArvotPerustuvatMarkkinoilta Saataviin Tietoihin(KäypienArvojenTaso 2)。

 • asiakaslottoriskit kohdistuvat asiakkailta avoinna oleviin enakkomaksusaamisiin tai imitettuiin laitteisiin ja suoritettuiin palveluiin liittyin myyntisaamisiin。Tätä luottoriskiä hallitaan määritellyllä toimintamallilla tarjouksille, maksuehdoille, valtuutuksille ja rotonhallinalle sekä projjektinhallinalle。Myyntisaamisiin liittyviä luottoriskejä vastaan suojaudutaan käyttämällä asiakkaiden kanssa maksuehtoja, jotka perustuvat enakkomaksuihin, rembursseihin ja taauksiin。通力在亚洲的风险最小化。

  KONEella在laaja asiakaskunta, joka jakautuu usealle markkina-alueelle。Johdon arvion mukaan konsernin luottoriskeissä ei ole merkittäviä asiakaskohtaisia, vastapuolikohtaisia, eikä maantieteellisiä keskittymiä。

  enakkolaskusaamisten ja myyntisaamisten laatua arvioidan KONEen rotonhallintapolitiikan mukaan。Tämän politiikan mukaisesti säännöt saamisten laadun arvioinnille on määritetty erikseen uusien laitteiden liktoiminalle sekä huolto- ja modernisointiliiiketoiminalle。Saamisten laatua arvioidan yleisesti ikääntymisen perusteella rottoriskin kasvaessa sitä mukaa, kun saamiset vanhenevat sekä myös yksittäisten asiakaskohtasten analyysien perusteella, jotta mahdollisesti yksittäisistä asiakaskohtaisista syistä johtuva alempi luottokelpoisuus on tunnistetavissa。我的狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗狗。

  Tilikauden 2020 Kuluessa,Kone Muutti MyyntisaamistenIkäjakaumanPerusteellaLaskettavan Luottotapiovarauksen LaskentaparametRejaSekäkirjannutJoitakinYksittäisiäluottotapiovarauksiahuomioidakseen Covid19 -PandemianMyötäLisänntentoriskin。covid19 -pandemian vaikutus liitetoiminnalle ei yleisesti ottaen ole ole ole ole onolut kovinmerkittävä。Suuri Osa Koneen Toimituksista在arvioituvälttämättömiksijanäinne上的SallittuMyösSulkujenAikana。KasvaneenEpävarmuudenMyyntisaamistenPerinnässäeiototetaan jatkuvanpitkään。

  Epävarmojen saatavien kattamiseksi kirjatun luottotappiovarauksen määrä tilikauden lopussa oli 262,5 (252,9) miljoonaa euroa。


  Myyntisaamisten ikäjakauma arvonalentumiskirjausten jälkeen, Me 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2019
  Ei-erääntyneet ja alle yhden kuukauden erääntyneet saamiset
  1 674年5 1 742,3
  1 - 3 kuukautta eraantyneet
  277,5 275,9.
  3 - 6 kuukautta eraantyneet
  134年,8 136年,6
  Yli 6 kuukautta erääntyneet
  91,9. 77,5.
  myyntisaamisten tasearvo 2 178年6 2 232年3

Selvitykseen muista kuin taloudellisista tiedoista liittyvät riskit

KONEen merkittävimpien risk kien arviointi kattaa myös olennaiset ei-taloudelliset risk kit。Kirjanpitolain vaatimusten mukaisesti KONE on tunnstanut myös真主安拉oleviin teemoihin liittyvät keskeisimmät riskit riippumatta siitä, ovatko ne konelle olennaisia kokonaiskuvassa。Lisäksi KONE noudattaa TCFD:n mukaisia suosituksia ilmastoon liittyvien riskien raportoninista。Tyypillinen eitaloudellisen risk vaikutus risk toteutuessa oliismainehaitta。真主安拉mainittujen riskienhallintakeinojen lisäksi KONE pyrkii maineriskejä ehkäistäkseen avoimeen ja rotettavaan viestintään sekä mahdollisten haitallisten tapausten proaktiiviseen johtamiseen ja niistä oppimiseen。

Ilmasto - ja ymparistoriskit

通力tunnistaa,ETTA ilmasto- JAympäristöriskeillä沃伊甑negatiivinen vaikutus KONEen liiketoimintaanlyhyelläJAkeskipitkälläaikavälillä,vaikka NEeivätOLE kovinmerkittäviäverrattuna“Merkittävimmätriskit” -kappaleessa kuvattuihin muihin liiketoimintaan kohdistuviin riskeihin。ilmastoriskiennähdäänkuitenkinkasvavansekälennaisuudenettämahdollisenvaikutuksen osalta。Kone Tunnistaa,Arvioi Ja Hallitsee Ilmasto- JaYmpäristöriskejäsanayhtiönlaajuista风险analintaprosessiasekäiso 14001 - ympäristöjärjestelmää。Koneen Toiminnoissa Ja Lokaatioissa,Esimerkiksi Toimitusketjun HallinnassaSekäteTantOlaToksissaJATytäryhtiöissä,Tehdännyksityiskohtaisiailmasto- jaYmpäristöriskiarviointejaComputafumentTien LiketoimintavaAtimusten Mukaisesti。

ilmasto- jaympäristöriskitjaotellaanuutosriskeihin,fysosiih riskeihinsekäilmastolle angatiivisiin vaikutuksiin。Merkittävimpiäilmasto- jaympäristöriskejäkoneelleovatesimerkiksiäärimmäisistäsääilmiöistäaiheutuvatfyeaseet冒险ToimitusketjulleSekäkoneenomilletoimnoille。Nämä风险voisivat toteutuessaan aiheuttaa esimerkiksitoimitushäiriöitäjakeskeytyksiäkoneentootantoon,Laitteiden Asennukseen Tai Huoltoimintaan。Koneen Tootteet OvatMyösAlttiitaFyysisilleriskeille Ja Mahdollisille Vahingoille,Jotka Johtuvat MuuttuvistaYmpäristönOlosuhteistaTaiSäänääri-Ilmiöistä。

Fyysisten riskien vähentämiseksi KONEella on käytössään lukuisia riskienhallintakeinoja komponenttien saatavuuden varmistamisen sekä konenomien tai konen toimittajien toimintojen häiriöiden varalta。Näitä riskienhallintakeinoja kuvataan tarkemmin edellä esitellyssä riskienhallintaulukossa。KONE käyttää esimerkiksi sijaintietoon perustuvia ohjelmistotyökaluja monitoroidakseen toimitusketjuaan sään ääriolosuhteista aiheutuvien riskien, kuten tulipalojen, tulvien ja hirmumyrskyjen varalta。Tuotekehityksessä KONE soveltaa tiettyjä tuotemääräyksiä ja toimenpiteitä varmistaakseen, että tuotteet kestävät rankkoja ympäristöolosuhteita。Tiukka ympäristötestaus on osa KONEen tuotekehitystä, jotta varmistetaan tuotteiden kestävän muuttuvia sääolosuhteita kuten lämpötilan vaihtelua ja kosteutta。

kone onmyös隧道ilmastoonliittyviämuutosriskejä,库滕muuttuvamarkkinakysyntäsekämahdollinenuusisäänntely,joka vaikuttaisivat Koneen Ratkaisuihin Ja Toimintoihin。JOS Kone Ei Pystyisi Vastaamanan asiakkaiden ilmastoon Liittyviin Odotuksiin Ja Tarjoamaan Sellaisia Tuotteita Ja Palveluita,Joita Asiakkaat Odottavat,SilläVoisioolla Haitallinen Vaikutus Koneen Liketoimintaan。Mahdollisten Tuotteisiin Liittyvien OdotustenLisäksiMahdollisellaUudellaSäntelyllävoisiOllaVaikutustaKoneen Toimintoihin。On EsimerkiksiSelvää,EttäKoneen19 000 Huolto-JaTyösuhdeautonOsalta onSirirryttäväkohtiktikestävämpiäLiikkumisratkaisuja。

Hallitakseen muutosriskejä, KONE arvioi jatkuvasti mahdollista uutta sääntelyä ja markkinakysyntää korkean tason likitoimintasunnitelmissaan。KONE网站myös aktiivinen jäsen olennaisissa toimialan forumeissa ja tutkimusryhmissä ja monitoroi proaktiivisesti sääntelyn muutumista。Osana KONEen ilmastolupausta, yhtiö on asettanut kunnianhimoiset kasvihuonekaasupäästön vähennystavoitteet tarjoamalleen ja toiminnoilleen sekä tähtää hiilineutraaleihin toimintoihin vuoteen 2030 mennessä。Tämä ilmastolupaus ohjaa KONEen työtä kohti ilmastoystävällisempiä tuotteita, palveluita ja työtapoja。komone työskentelee myös aktiivisesti toimittajiensa ja kumppaneidensa kanssa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi。

Sosiaaliset ja työntekijöihin liittyvät risk kit

Turvallisuus在KoneelleTärkeä亚洲JA Mahdolliset onnettomuudet Ovat Suurimimen Sosiaalisten JaTyöntekijöhinLiittyvien Riskien Joukossa。OnnettomuuukeienTodennäköisyttäPienennetäänEsimerkikiksiKattavan Koulutuksen,Vistinnän,Johdonmukaisten Turvallisuuden Johtamiseen Liittyvien Periacateden,Standardoitujen Huolto- ja AsennusmenetelmienSekäSäännnölisten·沃拉斯KoneMyös屯纳斯塔阿JA arvioiriskejähäirintäänn,epätasa-arvoisiin toimintatapoihinsekäsyrjintäänliittyen。koneestäätällaisiatilanteita politiikoilla ja proseseillasekäkouluttamallajohtajia。KoneMyöstrjoaatyöntekijöilleenkanaviaepäasiallisestakäytöksestäraportooimiseen,Sillalssss上的Silläsille。Suuret KorjauksetTaiJälkikäteisAsenuksetJulkisissaInfrastuktuureissa Voivat Vaikuttaa oderiden IhmistenPäivittäiseenelämänn,janiillävoiatenola mainevaikutuksia。

tulvallisuudella ja laadulla在其他的地方,toimituksessa, tuotannossa, asennuksessa ja huollossa sisältäen tiukat laadunvarmistusprosessit。konone myös noudattaa globaalisti implementituja periaatteita mahdollisten onnettomuuksien hallinassa ja parannusten toteutamisessa。

IhmisoikeuksiinLiittyvät危险

MerkittävimmätIhmisoikeuksiinLiittyvät危险esiintyvättoimitusketjussajaliittyvättyöhtyhinja-oloihin。Kaikkien Uusien Toimittajien Odotetaan Allekirjoitettavan Koneen Toimittajien EettinenOhjesäntö(凯恩供应商行为准则),JossaMääritellääneEettistenLiketoimintaperiaatteiden VaatimuksetSisältäenTyöltäntyöltämäänJAIhmisoikeuksiinLiittyvätEdellytyksemmemedenvätEdellyteinsemme。NäitäVaatimuksiaTäsmennettiinVuonna2020PäivitetyssätoimittajienEettitisessäohjesäännössä。Vuonna 2019 toteuttamamme ihmisoikeuksiinliittyvänriskiarvion perusteella olemme priorisoineettoimenpiteitätoimitusketjun ihmisoikeuksissa,käynnistäneetihmisoikeuksiinliittyvänverkoston,JA valmistelleet prosessit toimittajien ihmisoikeusarvioinneille,joita toteutetaan SEKA toimittajien tiloissa ETTA virtuaalisesti。NämäarvioinnitKäynnistyvätVuonna 2021。

腐败是vastaisuus ja lahjontaan liittyvät risk kit

KoneEdellytääääääääääääääntöbenNoudattamistaoomiltaTyöntekijöltäänntekijöltäänskäkhoneistyökumpenytökumpenytökumpenyökumpenytökumpenytökumpenylyökumpenyla。NämäOhjesäännnötKattavatLukuisiaAiheita,EsimerkiksiKilpailulainsäännön,Kauppakotteiden Noudattamisen,Työelämä-JA IhmisoikeudetSekäkorruptionJalahjonnanKieltämisen。koneentyöntekijöideniesen eri sidosryhmienepäeettisettoimintatavat voivat aiheuttaa koneelle minehaittoja,Minkälisäksiniillävoiilävaikutuksia。RiskiTällaistenToimintatapojenTaikäytäntöjenToteutumisesta在Otettu Huomioon KoneenSäännnöllisissäauditiotiprosesseissa。Lisäksi,Globaalin Toimivalta-JaHyväksymisohjesäännönAllkuuluvatvsuluvat vsualtavat konettapienentämäänluvattomiin maksuihin,Lahjoituksiin Ja SponsorointiinLiittyviäriskejä。Olemme ottaneetkäyttööntiukempia tiedonantovaatimuksia eturistiriitatilanteisiin liittyen Kiinassa,JA TAMA TYO上jatkunut globaalilla tasolla vuonna 2020Tärkein凯诺tällaistenriskienvähentämiseensisäisesti上kuitenkin edelleen yrityskulttuurinkehittäminenkoulutusten avulla塞卡tietoisuuttalisäämällä。Lisäksi,Vuonna 2020 Aloitimme Korruption- Ja LahjonnanvastaisuuteenLiittyvänSukariarvioinnin,Jonka Odotetaan Valmistuvan Vuoden 2021 Alkupuolella。

卢lisaa riskienhallinnasta