欢迎来到通力!

您是否对通力作为企业业务或职业机会感兴趣?

企业网站

您是否想在各自的通力网站上了解您所在地区可用的解决方案的更多信息,包括当地的联系信息?

你建议的网站是

maasuositsta ei voida näyttää

Siirry paikalliselle sivustolle
img_KONE标志(76 x52)

SivustommeKäyttääEvästeitä,Jotta Voimme Tarjota Sinulle Parhaan Mahdollisen Kokemuksen。HyväksytEvästeidenKäytönPacaamallaHyväksynJAJATKAMALLASIVUJENKÄYTTÖÄ。voit lukea tietosuojaselosteentaalta

回到顶部

Hissi- ja liukuporrasalan kasvua vauhdittavat kolme megatrendiä: kaupungistuminen, kestävä kehitys ja teknologia。Kasvua tukevat myös monet muut trendit。

我的孩子们都在和我一起长大

科尼宁喜欢mininnan maantieteellinen kattavuus tuo vakautta。Toimimme Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella (39% liikevaihdosta vuonna 2020), Aasian ja Tyynenmeren alueella (41%) ja Pohjois-Amerikassa(20%)。

kone在yksi alan JohtavistaYhtiöistä。Markkina-asemamme在Vahva erityisesti Kasvavilla Aasian Markkinoilla。


EMEA
Pohjois-Amerikka Kiina
Muu Aasian Ja Tynenmeren Alue
UUDET LAITTEET.
#2
# 4
# 1
# 1
Huolto.
# 3
# 4
# 1
#2

Ratkaisuja laitten Koko Elinkaarle Ja Suuri Osa Liikevaihdosta Vakaasta Palveliketoiminnasta

Koneen Liketoimintamalli on Tarjota Ratkaisuja Koko Tooteen Elinkaaren Ajalle,Alkaen Uuden LaittenMyynnistäHuoltoonJA现代艾迪

Vahvat megatrendit tukevat uusien laitteiden markkinan kasvattaa, mikä puolestaan kasvattaa huoltommarkkinan kokoa。Toiminnassa olevien hissien ja liukuportaiden laitekanta on vanhenemassa, mikä kasvatta tarvetta laitteiden modernisoinnille。

img_life-cycle

Lue lisää KONEen likiotoimintamallista

Kilpailukykyä asiakaskeskeisyyden, innovaatioiden ja tuottavuuden kautta

Olemme säilyttäneet haastajan asenteemme, ja kehitämme kilpailukykyämme jatkuvasti etsimällä uusia tapoja luoda palveluillamme ja ratkaisuillamme arvoa asiakkaalle。Teemme myös systemaattista työtä tuottavuuden ja laadun parantamiseksi edelleen。

OlemmeYlpeitänovenaatioihinLiittyvistäsaavutuksistamme。Hallussamme on Esimerkiksi Yli 5 000Myönnettyä餐具雅专利艾滋病。Konetta voipitäätaimialannatiojohtajanajaYhdessäyhteistyökumppaneidemmekanssaVahvistammeTätäSemaaJatkuvasti。Kone Innovatiivisiin RatkaisuihinKuuluvatLäpimurtoteknologiat,Joita Ovat Esimerkiksi Konehuoneeton HissiJaäärimmäisenKevytNosköysi,Joka Mahdollistaa Jopa Kilometrin MittaisenYhtäjaksoisenHisimatkan。

Kehittämällä jatkuvasti kilpailukykyämme olemme kasvaneet markkinoita nopeammin。

VähänPäänaaSitovaJa Rahavirtaa Tuottava Liketoimintamalli

Matala liiketomintaan sitoutuneiden aineellisten hyödykkeiden taso

KoneenLiketoimintamalliItisoOOOVähänPäänaa。Meillä在TuotantolaitoksiakaikillaPäämarkkina-alueilla,Mutta TeemmeMyös帕里奇yhteistyötäkomponenttitoimittajienkanssa。TämänJohdostaLiketoiminnassaTarvittavien Aineellisten Ja AineettomienHyödykkeidenMäärä在Suhteellisen Matala。

img_capital支出

Vahva Rahavirta JaHyväOsinkotuoTo

同样是asiakkailtamme enakkomaksuja kaikilla likiminta - ja markkina-alueilla。Tämä mahdollistaa negatiivisen käyttöpääoman ja vahvan rahavirran。

IMG_operative现金流量和EBITDA

Rahavirtaa Tuottava Liketoimintamalli onMyösMahdollistanutTasaisestikehittyvien Osinkojen Maksamisen Osakkeenomistajille。

img_divident

Korkea sijoittun pääoman tuotto

Hyvä kannattavuus yhdistettynä vähän pääomaa sitovaan likitoimintamalliin mahdollistaa korkean pääoman tuoton。

img_roce

sijoittun pääoman tuotto = [(Tilikauden voitto + rahoituskulut)/(Oma pääoma yhteensä+ korolliset velat (keskimäärin Tilikauden aikana))] x 100

Keskeisia tunnuslukuja

Interaktiivisia analyysityökaluja löytyy sivuiltaavainlukuja2020 2019 2018 2017 *
2016
2015 2014 2013
Saadut Tilaukset.
185年8 8 400. 797年7 554年7
621年7 7 959. 813年6 151年6
Liikevaihto
939年9 982年9 9 071. 797 * 8
784年8 647年8 7 334. 6 933.
Liikevoitto(艾比特)
1 213 1 192 1 042 1 192 *
1 293 1 241 1 036 953
oikaistu liikevoitto(调整后艾比特)4) 1 251 1 237 1 112 1 206 * - - - -
Rahavirta likitoiminasta (ennen rahoituseriä ja veroja)
1 908 1 550 1 150 1 263
1 509. 1 474 1 345 1 213
nettokäyttöpääoma1)2)
-1 160. -856. -758 -876.
-1 055. -983 -750 -612.
Kayttoomaisuus 1)
710 742 397 377.
368. 345. 317. 270
liketomintaan sitoutunut pääoma 1) 2)
1 243 1 640. 1 377 1 339 *
1 108 1 063 1 151 1 103
Oma paaoma 1)
3 197 3 193 3 081 029 * 3 2 796. 2 576. 2 062年 1 725
Korollinen nettovelka 1)
1 954 1 553 1 704 1 690
1 688 1 513 -912年 -622
阿曼佩齐曼托托
29,7. 30日,1 27日7 32,1 *
38岁的1 45岁的4 40岁,9 40岁,1
Sijoitetun paaoman tuotto
25日0 25日,1 25日0 28日,8 *
34岁,1 41岁的7 37岁的7 36岁,3
Nettovelkaantumisaste 1)
-61,1. -48,6. -55年,3 -55年,8 *
-60,4. -58年,7 -44年,2 -36,1.
LaimenAton Tulos / Osake
欧元 1,81 1,80 1,63 1,86 *
2,00 2, 01 (5
1,47 1,37
Osinko B-sarjan osakkeelle 3)
欧元 1,75 1,70 1,65 1,65
1,55 1,40 1,20 1日00
Vertailutiedot Vuodelta 2012 On Oikaistu Uudistetun IAS 19,Työsuhde-etuudet -standardin Mukaisesti。
1) Kauden lopussa。
2) Sisältää verosaamiset ja -velat, korkojaksotukset sekä johdannaiserät。
3) Lisäksi, KONE on maksanut lisäosinkoa B-osakeelle 0.33 eurovuodelta 2009, 0.75 eurovuodelta 2011 ja 0.65 eurovuodelta 2012。2020 osinko上hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle。Hallitus on lisäksi ehdottanut vuodelle 2020 0,50欧元ylimäräistä osinkoa yhtiökokoukselle。
4)Kone Otti Syyskuussa 2017KäyttöönOikaistunLiikevoiton(调整艾比特)Uutena Vaihtoehtoisena Tunnuslukuna。oikaistun liikevoiton tavoitteena在parantaa raportikointikausien vertailtavuutta加速-Ohjelman Aikana。Accelerate-OhjelmaanLiittyvätuudelleenjärjestelykustannukseteivätsisällyoikaistun liikevoiton laskelmaan。
5) Laimentamaton osaka kohtainen tulos ilman东芝电梯公司lta saatua 188bet cnylimääräistä osinkoa oli 1,79 euroa vuonna 2015。
*奥纳纽斯käyttöönuudetifrs 15 - ja Ifrs 9-andstardit vuoden 2018奥尔多塔jaOsa vuoden 2017 Taloudellisista luvuista on Oikaistu takautuvasti。