欢迎来到凯恩!

您是否对通力作为企业业务或职业机会感兴趣?

公司网站

您想了解更多有关您所在地区的解决方案的更多信息,包括当地的联系信息,在各自的kone网站上吗?

你建议的网站是

Maasuositusta ei voidanäyttää

Siirry Paikalliselle Sivustolle.
IMG_ONE LOGO(76x52)

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen。Hyväksyt evästeiden käytön painaamara Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä。我们lukea tietosuojaselosteenTäältä.

回到顶部

YHTIOJARJESTYS

1§Toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön tominiimi on KONE Oyj ja englanniksi bet金博宝KONE Corporation。Yhtiön kotipaikka在赫尔辛基。

2§Toimiala
YhtiönToimialana在Metalliteollisuus上,EtupässäKone-JaSähkötebinenTeollisuus,Metalliteollisuuden Tuotteiden KauppaSekänäihinLiittyväTeollisuus-,Konsultointi- Ja Muu Liketoiminta。LisäksiyhtiövohiiTaaKiinteistöjenja arvopapereiden奥斯特拉塔,Myyntiä,omistamista Ja Hallintaa。

3§Osakkeet
Yhtiön osakkeet jakaantuvat A-sarjan ja B-sarjan osakkeisiin。

Osakeanti

Uusmerkinnässä voidan yhtiökokouksen päätöksen mukaan antaa joko molempia osakelajeja tai ainoastaan B-sarjan osakkeita。

Maksullisessa osakeannissa, josa annetaan molempiin osakelajeihin kuuluvia osakkeita, osakkeita on annettava molempien osakelajien suhteessa ja tarjoamalla kummankin osakelajin osakkeita osakkeenomistajille samassa suhteessa kuin heillä ennestään on senlajisia osakkeita。

B-Sarjan Osakkeiden Osinko

奥苏西济莎靠近沙康大阪大阪Maksettava OsinkoaenemmänPuinA-Sarjan Osakkeille。Erie Osakesarjoille Maksettavan Onteon Erotus onVähintäänyksi(1)Prosentti JaEnintäänKaksiJa Puoli(2,5)Prosenttia LaskettunaMäärälle,Joka Saadaan Jakamalla Kaupparekisteriin MerkittyOsakepääomaKaupparekisteriinMerkittyjenOsakkeidenLukumäärällä。

Osakkeisiin liittyva aanioikeus

Yhtiökokouksessatuottavat a-OsakkeetYhdenäänenJAjokainenTäysiKymmenenB-OsakettaYhdenäänenKuitenkinSiten,EttäKullakinOsakkeenomistajalla onVähintäänysiääni。

A-sarjan osakkeen muuntaminen B-sarjan osakkeeksi

Hallituksen tarjouksesta A-sarjan osakkeenomistajalla on oikeus esittää vaatimus, että hänen omistamansa A-sarjan osake muunnetaan B-sarjan osakkeeksi suhteessa: 1:1。Hallituksen tarjous on toimitettava A-sarjan osakkeiden omistajille kirjeitse heidän yhtiön osaka luetteloon merkityillä osoitteillaan。Vaatimus muuntamisesta于tehtävä kirjallisesti yhtiön hallitukselle。Vaatimuksessa on mainittava ne osakkeet, jotka halutaan muunnettavaksi。Tarjousajan päätyttyä hallituksen tulee viipymättä suorittaa esitettyihin vaatimuksiin perustuvat muuntamiset。Muuntaminen网址:tämän jälkeen viipymättä ilmoitettava kaupparekisteriin rekisteröitäväksi。Muuntaminen on täytäntöönpantu, kun rekisteröiminen on toimitettu。

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään。

4§Hallitus
YhtiönHallitukseenKuuluuVähintäänviisi(5)JAEnintäänKymmenen(10)varsinaistaJäsentäSekänintääänKolme(3)Varajäsentä。

请原谅我的错误,请原谅我的错误。

HallituksenToimikausiPäättyyVaaliaSeniksiSeuraavan VarsinaisenYhtiökokouksenPäättyessä。

Hallitus päätösvaltainen, kun yili puolet jäsenistä läsnä。

5§Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee。

6§Edustamisoikeus
Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä hallituksen jäsenet ja varajäsenet kaksi yhdessä。

ProkuroidenAntamisestaPäättääHallitus。

7§Tilintarkastus.
Yhtiöllä on vähintään yksi (1) ja enintään kolme (3) tilintarkastajaa。Tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisen Tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja。

Tilintarkastaja valitaan varsinisessayhtiökokouksessatoimikaudeksi,JokaPättyyttoimikaudenalkamishetkestäseuraavanvarsinisenyhtiökokouksenpäättyessä。

8§Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokouskutsu on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää。Hallituksen niin päättäessä yhtiökokouskutsu tai ilmoitus yhtiökokouksesta voidan julkaista samassa määräajassa yhdessä tai useammassa sanomalehdessä。

9§Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen
Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä aikana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta。

10§Yhtiokokous
Varsinainen yhtiökokous pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä。

Kokouksessa上:

esitettävä.

1) tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomus;
2) tilintarkastuskertomus;

Päätettävä.

3)Tilinpätöksenvahvistamisesta;
4) taseen osoittaman voiton käyttämisestä:
5) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille, varajäsenille ja toimitusjohtajalle;
6)HallituksenJäsentenJAVARAJÄSENTENLukumärästäJAHeidänPalkkioistaan​​;
7) tilintarkastajien lukumäärästä ja heidän palkkioistaan tarvittaessa ja

瓦塔

8) hallituksen jäsenet ja tarvittaessa varajäsenet;
9)YKSI TAI USEAMPI Tilintarkastaja Tarvittaessa。

11§Tilikausi
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi。

12§Valimiesmenettely
Osakeyhtiölain tai tämän yhtiöjärjestyksen soveltamiseen perustuvat riidat toisaalta yhtiön ja toisaalta hallituksen, hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan tai osakkeenomistajan välillä ratkaistaan välimiesmenettelyä noudattaen niin kuin osakeyhtiölaissa ja välimiesmenettelystä annetussa laissa on säädetty。

(Päivittty6. Maaliskuuta 2020)