欢迎来到通力!

您是否对作为公司业务或职业机会的荣誉感兴趣?

公司网站

您是否想在各自的通力网站上了解您所在地区可用的解决方案的更多信息,包括当地的联系信息?

你建议的网站是

maasuositsta ei voida näyttää

Siirry paikalliselle sivustolle
IMG_ONE LOGO(76x52)

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen。Hyväksyt evästeiden käytön painaamara Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä。我们lukea tietosuojaselosteentaalta

回到顶部

HALLITUS JA JOHTO

Hallitus.

 • HallituksenTehtävätjapastuumääräytyvätsemaisestiyhtiöjärjestyksenja suomenOsakeyhtiölainMukaisesti。HallituksenTehtäviinKuuluvat:

  • Toimintakertomusten,TilinpäätöstenJAOsavuosikatsausten Laadinta
  • Kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisen järjestämisen varmistaminen
  • Yhtiökokoukselletehtävienehdotusten valmistelu JaYhtiökokoustenkolelekutsuminen
  • Strategisten Suuntaviivojen JA Riskien Hallinnan PeriaatteidenHyväksyminJAVahvistaminen
  • 我们想要得到更多的维生素
  • Hallituksen päätoimisen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan (pääjohtajan) nimittäminen ja heidän palvelussuhteidensa ehdoista päättäminen
  • YhtiörakenteestaPäättäminen
  • MerkittävistäyrityskaupoistajaInvestoinneistaPäättäminen
  • PäättääMuistaLainsädännönMukaanHallitukselleKuuluvista Asioista

  Hallituksella在Toimintaansa Varten LaadittuTyöjärjestys,JokaMääritteleeHallituksen,Sen Puheenjohtajan Ja ValiokuntienTehtävät。Hallitus Kokoontuusäännöllisestikuusikertaa vuodessa jalisäksitarpeen mukaan。Hallitus arvioi toimintaansa jatyöskentelytapojaankerran vuodessa。

 • Yhtiökokousvalitsee kone oyj:n HallitukseenYhtiöjärjestyksenMukaan 5-10varsinaistaJäsentäSekännintäännnintäännnintäänKolmeVarajäsentäVuodeksiKerlallaan。Hallitus valitsee Keskuudestaan​​ Puheenjohtajan Ja Varapuheenjohtajan。Hallituksen Nimitys- JA PAkkitsemisvaliokunta Valmistelee Ehdotukset HallituksenJäseniksiHallituksenPuheenjohtajan Ohjaamana。Valmistelussa SEKA nimitys- JA palkitsemisvaliokunnan ehdotuksessayhtiökokouksellekiinnitetäänhuomiotajäsentenmonipuoliseen JA toisiaantäydentävääntaustaan​​,kokemukseen,osaamiseen,ikään,sukupuoleen JAnäkemykseenSEKA KONEen ETTAmyösmuilta toimialoilta siten,ETTA hallituksen monimuotoisuus tukee KONEen liiketoimintaa JA仙tulevaisuutta parhaalla mahdollisella tavalla

  YhtiönHallituksenPäätoimisenaPäätoimisenaPäätoimisenaPäätojohtajanaToimiiAntti Herlin,Varapuheenjohtajana Jussi HerlinJajäseninäMatti Alahuhta,Anne Brunila,Susan Duinhoven,Iiris Hellin,Ravi Kant,Juhani Kaspera JaSirikäinen。HallituksenYhdeksästäjäsenestäviisi在Miehiäjaneljänaisia。

  HallituksenJäsenistä马特里阿莱州阿拉努瓦塔,安妮布鲁尼拉,苏珊·赫诺维诺,伊丽莎·赫林,拉维卡斯特,朱兰·康斯·贾斯帕·皮卡·佩斯·佩塔·佩斯·韦特YhtiöstäRippumatia。AnttiHerliniä,IIRISHerliniäJAJussiHerliniäLukuun奥塔马特穆特HallituksenJäsenetOvatRiippumattomiaYhtiönMerkittävistäOsakkeenomistajista。

  Vuonna 2020 hallitus kokoontui 8 kertaa。Jäsenten keskimääräinen läsnäoloprosentti oli 99%。Hallituksen ja valiokuntien sihteerinä toimii Jukka Ala-Mello。

  卢lisää hallituksen jäsenistä

 • Hallituksessa Toimii Kaksi SenJäsenistäKoostuvaaValiokuntaa,Tarkastusvaliokunta Ja Nimitys- Ja Palkitsemisvaliokunta。在Vahvistanut ValiokunnilleTyöjärjestykset的Hallitus。ValiokuntienSihteerinätoimiihallituksen sihteeri。

  Tarkastusvaliokunta

  Tarkastusvaliokunta Seuraa Konsernin taloudellista Tilannetta Ja ValvooTilinpäätöstenJAOsavuosikatorausten raportointia。Valiokunta Seuraa Ja ArvioiSisäisenValvonnanJa RiskienhallinnanRiittävyyttäJAashanmukaisuuttasekälakienjamääääääystennoudattamistajakäsitteleesisäisentarkastuksensuunnitelmat ja japortit。SisäisenTarkastuksenJohtaja Raportoi ValiokunnalleSisäisenTarkastuksenTuloksista。Tarkastusvaliokunta seuraa JA valvootilinpäätös-JA talousraportoinnin prosessia SEKAkäsitteleeyhtiönhallinto- JAohjausjärjestelmästäänantamaan selvitykseensisältyvänkuvauksen taloudelliseen raportointiprosessiin liittyviensisäisenvalvonnan JA riskienhallinnanjärjestelmienpääpiirteistä。Tarkastusvaliokunta arvioikonserniyhtiöidentilintarkastuksen jasenjärjestelydenashamukaisuutta ja tilintarkastuspalvelujasekäkäsitteleetilintarkastajien japortit。Valiokuntamyöstekeeyhtiökokoukselleehdotuksenyhtiöllevalittavista tilintarkastajista。

  TarkastusvaliokunnanJäsenet:

  HallituksenTarkastusvaliokunnannanjäseninäTaimivatRavi Kant PuheenjohtajanaSekäHallituksenJäsenetAnneBrunila,Antti Herlin Ja Jussi Hellin JussiHellinJäseninä。TarkastusvaliokunnanJäsenistänannenbrunilaja ravi kantovat rippumattiasekäyhtiöstäteettämerkittävistäosakkeenomistajista。

  Vuonna 2020 tarkastusvaliokunta kokoontui 3 kertaa。Jäsenten keskimääräinen läsnäoloprosentti oli 83%。

  SisäisenTarkastuksenJohtajana Toimii KristianSnäll。

  nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

  尼斯 - 贾巴尔茨姆斯Valiokuntavalmisteleeyhtiökokoukselletehtäviäsityksiälublituksenjäsentenvalinnastajaheidänpalkitsemisestaan​​sekäpäättääkonserninylimmänJohdonnimitys- ja palkkausasioista japalkitsemisjärjestelmista。

  Nimitys- ja palkitssemisvaliokunnan jäsenet:

  Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseninä toimivat Antti Herlin puheenjohtajana sekä hallituksen jäsenet Matti Alahuhta, Jussi Herlin ja Juhani Kaskeala jäseninä。Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenistä Matti Alahuhta ja Juhani Kaskeala ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista。

  Vuonna 2020 Nimitys- JA PAkkitsemisvaliokunta Kokoontui 4 Kertaa。jäsentenkeskimäänenenläsnäoloposenttioli 100%。

 • Yhtiökokous2020 Vahvisti Hallituksen Puheenjohtajan Palkioksi 60 000(2019:55 000)Euroa,Varapuheenjohtajan Palkkioksi 50 000(45 000)Euroa JaJäsentenPalkkioksi45 000(40 000)Euroa。LisäksiVahvistettiin500欧森Kokouspalkkio Hallituksen Ja Valiokuntien Kokouksista Kuitenkin Siten,EttäMuuallaKuinSuomessa Asuville Valiokuntien Puheenjohtajille Em。Kokouspalkkio Valiokuntien Kokouksista on 3 000 Euroa JaValiokuntienJäsenilleValiokuntienKokouksista 2 000 Euroa。Vuosipalkkiosta 40 verenttia suoritaan kone oyj:n b-sarjan Osakkeina Ja Loput Rahana。

  Hallituksen Puheenjohtajan Ja Hallituksen Varapuheenjohtajan ErillisiinTyösopimuksiinPerustuva Palkitseminen

  Hallituksen Puheenjohtaja AnttiHerlinillä在ErillinenTyösopimusPäätösimisestaPäätoimisestaPäätajanTehtävästäänKoneella。TyösuhteeseenPerustuva Palkitseminen Koostuu Peruspalkasta Ja Vuosittaisesta Tulpalkkiosta,JonkaHallitusPäättäävuosittainKonserninTalountelisenTuloksen Perusteella。Vuositulpalphaionenimmäismäärävoiola 100 prosenttia peruspalkasta。Antti Herlinin Peruspalkka Vuonna 2020 Oli 468 488 Euroa。Lisäksihänellekertyi vuodelta 2019年,suoriteperusteisesti bonusta 401 963 euroa城下maksettiin vuonna 2020 Vuonna 2020 ansaittu tulospalkkio安蒂Herlinin osalta上yhteensä290 462 euroa,城下maksetaan vuonna 2021 Vuoden 2020 tuloskriteerit perustuvat konsernin vuoden 2020 taloudelliseen kehitykseen。

  Hallituksen VarapuheenjohtajaJussi Herlin在TyöskennellytKokopäiväisestikoneellaStratectiagekityspäällikönTehtävissäHeinäkuuhun2020 Asti。Jussi HerlininTyösuhteeseenPerustuva Palkitseminen Koostui Peruspalkasta Ja Vuosittaisesta Tulospalkkiosta Koneen GlobaalinBonuskäytännönMukaisesti。jussi herlinintyöhdotnoudattivat koneen tavanomaistatyösopimuspolitiikkaaja palkitsemisperiaatteita。Vuonna 2020 Jussi Herlinille Maksettiin 55 394,62 Euroa Peruspalkkaa。Vuonna 2020HänelleMaksettiin6 581,13 Euroa Tulospalkkiota,Joka Ansaittiin Vuonna 2019。

  PäätoimisenPuheenjohtajanJa VarapuheenjohtajaneläkeikäJaeläkemääräytyvätumeneneläkelakienmukaisesti。varhaiseläkkeellesiirtymisestätailisäeläkejärjestelyistäeiole tehtyerillisiäsopimuksia。

  HallituksenJäsenMatti Alahuhta,Joka Toimi Koneen Toimitusjohtajana 31.3.2014 Saakka,Saakka,Saakka,Saakka,Saakka,on Saanut Koneelta 269 208 EuroaEläkettäVuonna2020。

  Lue lisää palkitssemisesta palkitssemisraportista 2020

  Luelisäähellituksenjäsentenja toimitusjohtajan palkitsemisenyleisistäohjeistaja periacateista palkitsemispolitiikasta

Johto

 • Kone Oyj:N HallitusNimittääLhalituksenPäätoimisenPuheenjohtajanJa ToimitusJohtajan。HallitusPäättääPäättääPäättääääiimisenPuheenjohtajanJa Toimitusjohtajan Palvelussuhteen Ehdoista,MääriteltyKirjallisissaJohtajasopimuksissa jotka。Hallituksen Puheenjohtaja ValmisteleeHallituksessaPäätettävätasiattaiattusjohtajan Ja Esikuntansa Kanssa。Hallituksen puheenjohtaja JA toimitusjohtaja vastaavat hallituksen asettamien tavoitteiden,suunnitelmien,linjausten JApäämäärientoteutumisesta通力-konsernissa。LisäksiToimitusjohtajanTajanTehtävänä在宽阔的Liketoiminnan Operatiivisesta Johtamisesta Kone Oyj:N HallituksenHyväksymien策略策略苏宁利埃尔梅恩,布德吉特,托米纳斯努尼特雷尔梅·塞克维斯·奥米德·贾米塞斯滕Toimitusjohtaja esittelee Hallitukselle Liketoimintaa Koskevia Asioita Ja VastaaHallituksenPäätöstenToimeenPanosta。

  Päätoimisena puheenjohtajana toimii Antti Herlin。Toimitusjohtajana (pääjohtajana) toimii Henrik ernrooth。

 • Johtokunta Tukee ToimitusjohtajaaYhtiön战略典礼Toteuttamisessa。Johtokunta Seuraa LiketoiminnanKehitystä,käynnistäätoimiajamääritteleetoimintepareaatepatepate ja menettelytavat hallituksen ja toimitusjohtajan Antamien suuntaviivojen Mukaisesti。Johtokunta KokoontuuSäännöllisestiKuukausittainSekätarpeen。

  JohtokunnanJäsenet:

  Koneen Johtokunnan Muodostavat ToimitusjohtajanLisäksi13JohtokunnanJäsentä。Johtokunnan Muutjäsenetovat arkellberkling,klauscawén,hugues delval,ilkka hara,Thomas Hinnerskov,William Johnson,Mikko Korte,Maciej Kranz,Pierre Liautaud,Tomio Pihkala,Susanne Skippari,Ken Schmid Ja Tricia Weener。

  LueLisääJohtokunnanJäsenistä

 • HallituksenPäätoiminenPuheenjohtaja.

  ks。Kohta“Hallituksen Palkkkiot Ja Muut Edut”

  toimitusjohtaja.

  Toimitusjohtajan palkka muodostuu peruspalkasta ja hallituksen vuosittain päättämästä konsernin avaintavoitteisiin perustuvasta tulospalkkiosta, jonka enimmäismäärä上100 prosenttia vuosipalkasta。

  Henrik Ehrnroothin Peruspalkka 750 000 Euroa Vuodessa。

  Vuonna 2020 Maksettu Lyhenanikavälintulustui hallituksen tilikauden 2019 Alussa Asettamiin Vuoden 2019 Avaintavoitteisiin Liittyen Konsernin Taloudellisiin,Strongisiin Ja Operatiivisiin Tavoitteisiin。Toimitusjohtajan LyhyenAikavälinKannustinjärjärjärjärmänänToteutumaVuodelle 2019 Oli 727 500 Euroa,Joka Vastaa 97%Enimmäismäärästä。Hallitus Asetti Tilikauden 2020 Alussa LyhenenAikavälinKannustinkRiteeritVuodelle 2020 Tukemaan Konsernin LiiketoiminnanKehitystä。SaavuteTun Suorituksen Perusteella ToimitusJohtaja Ansaitsi Vuodelta 2020 493 500 Euroa Tulpalkkiota,Joka Vastaa 66%Enimmäismäärästä。Tulospalkkio Maksetaan Vuonna 2021。

  Henrik Ehrnrooht上穆卡纳KonserninYlimmänJohdonOsakepohjaisessaKannustinjärjestelmässä。ToimitusjohtajanPitkänAikavälinKannustinjärjestelmänPerusteellaAnsaittavien Koneen B-OsakkeidenEnimmäismäääääääääääärävuodelle2019年Oli 37.500奥泰克塔。Hallitus Asetti Tilikauden 2019 Alussa Vuoden 2019KannustinjärjestelmänSuorituskriteeritPerustuen Liikevaihdon Kasvuun Ja Kannattavuuden Kehitykseen。Huhtikuussa 2020 Henrik Ehrnroothille Maksettiin Vuodelta 2019 KertyneenKannustinjärjestelmänPerusteella3 736 669 Euron Palkio,Koostuen 32 531 Koneen B-Sarjan Osakkeesta Ja RahapalkkiostaJärjestelmästäAiheutuvienVerojen Ja Verojen Ja Verojen Ja Verogeneisten Maksujen Kattamiseksi。Vuoden 2020 alussa hallitus asetti suorituskriteeritpitkänaikavälinkannustinjärjestelmänansaintajaksolle 2020 liittyen liikevaihdon kasvuun,kannattavuuteen SEKA tavoitteeseen KONEen digitaalisten palveluiden laajentamiseksi。ToimitusJohtajan Ansaittavien Koneen B-OsakkeidenEnimmäismääräVuodelle2020 Oli 30 000 Koneen Osaketta。Vuoden 2020KannustinjärjestelmänToteutumanPerusteella Henrik Ehrnroothille Maksetaan Palkkiona 17 625 Koneen B-Sarjan Osaketta Ja Rahapalkkio,Joka Vastaa Osakkeiden Versaanottamisesta Aiheutuvia Veroja Ja Vertaavia Maksuja。Palkkio Maksetaan Vuonna 2021 JA Palkkio-Osakkeet Ovat Rajoitusten Alaisia Vuoden 2022 Loppuun Asti。

  Henrik Ehrnroothin eläkeikä ja eläke määräytyvät eläkelakien mukaisesti。enenaikaisesta eläkkeestä ei ole tehty erillistä sopimusta。Irtisanomistilanteessa hänellä on oikeus enintään kahdeksantoista kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen, joka sisältää kuuden kuukauden irtisanomisajan palkan。

  LueLisääHallituksenJäsentenJAToimitusJohtajanPalkitsemisenYleisistäOhjeistaJa Periaatteistapalkitsemispolitiikasta

  Katso myoPalkitsemisraportti 2020.

  Johtokunta

  JoktokunnanJäsentenPalkkaMuodostuu PeruspalkastaSekätulpalkkiosta,Joka Perustuu Konsernin Tulokseen JaHenkilökohtaistenTavoitteiden Saavutamiseen。HenkilökohtaisetTavoitteTepvoivatLiittyäEsimerkiksi战略天图ToteUtukseen,Titvallisuuteen Tai Laatuun。TulpalkkionSuuruudestaPäättäänimitys-ja palkitsemisvaliokunta,Kuitenkin Niin,Ettäänn550vuosipalkasta的Ettätulpalkkio。

  JohtokunnanJäsenetOvatMukanaYlimmänJohdonOsakepohjaisessaKannustinjärjestelmässä。Hallitus Asetti Tilikauden 2019 Alussa Vuoden 2019KannustinjärjestelmänSuorituskriteeritPerustuen Liikevaihdon Kasvuun Ja Kannattavuuden Kehitykseen。KannustinjärjestelmänPerusteellaJohtokunnanJäsenilleLuovutetiinHuhtikuussa 2020Yhteensä172619 Koneen B-Sarjan OsakettaSekärahapalkkio,JonkaMääräpastaaJärjestelmästäJoxtokunnanJäsenilleAiheutuviaVeroja Ja Veroluonteisia Maksuja。Vuoden 2020 alussa hallitus asetti suorituskriteeritpitkänaikavälinkannustinjärjestelmänansaintajaksolle 2020 liittyen liikevaihdon kasvuun,kannattavuuteen SEKA tavoitteeseen KONEen digitaalisten palveluiden laajentamiseksi。Vuodelta 2020 Kertynyt Ja Huhtikuussa 2021 Maksettava Vuoden 2020 Palkkio On VestaavastiYhteensä83897Koneen B-Sarjan OsakettaSekäVerojenJA VeroluonteistenMaksujenMääräinenRahapalkkio。OsakepohjaisessaKannustinjärjestelmässäon Ansaintajakso Mukaan Lukien Kolmen Vuoden Pituinen Rajoitusjakso。JosKannustinjärjestelmäänKuuluvanHenkilönTyö-TaiimisuhdePäättyyRajoitusjaksonAikana,在Jo Saadut Osakkeet Palautettava Ja Oikeus Niihin Osakkeisiin,Joita Ei OleVieläsaatu,Menetetänn。OsanaYlimmänJohdonOsakePerusteistaKannustinjärjestelmää在AsetettuPitkänAikavälinTavoiteOmistukselle上。Omistustavoite Johtokunnanjäsenilleon,ettäjäsenetomistaisivat koneen osakkeitavähintäänvähintäänviidenvuoden vuoden peruspalkkaaspastaavanmäärän。

  Vuonna 2020,Johtokunnan(PL.ToimitusJohtaja)JäsenilleMaksettiinPeruspalkkaaYhteensä5,3Miljoonaa Euroa Ja TulospalkkioitaSekäOsakePerusteiseenKannustinjärjestelmäänLiittyviäPatkioitaYhteensä18,7Miljoonaa Euroa。

  JohtokunnanJäsenilläei Ole Sopimustavarhennetustaeläkeiästä。Irtisanomiskorvaus onEnintään15KuukaudenPalkkaa Vastaava Korvaus,JokaSisältääääääääääääääludenKuukaudenIrtisanomisajan Palkan。