欢迎来到通力!

您是否对通力作为企业业务或职业机会感兴趣?

公司网站

您是否想在各自的通力网站上了解您所在地区可用的解决方案的更多信息,包括当地的联系信息?

你建议的网站是

maasuositsta ei voida näyttää

Siirry paikalliselle sivustolle
img_KONE标志(76 x52)

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen。Hyväksyt evästeiden käytön painaamara Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä。我们lukea tietosuojaselosteentaalta

回到顶部

请登录tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää。Visiomme on tarjota paras käyttäjäkokemus tuomalla asiakkaille ja loppukäyttäjille helppoutta, tehokkuutta ja elämyksiä rakennusten koko elinkaaren ajan。像我这样的少年,像我这样的少年。Asiakkaamme ja likikekumppanimme odottavat tätä meiltä, ja siten myös luomme kaikille KONEella työskenteleville hyvän työympäristön。

Tässä eettisessä ohjesäännössä kuvaillaan, miten harjoitamme likitoimintaamme vastuullisesti ja eettisesti saavuttaaksemme ja säilyttääksemme asiakkaiden rottamuksen。sentakoituksena在myös auttaa henkilöstöä tekemään oikeita päätöksiä päivittäisessä työssään kaikkialla KONEen maailmanlaajuisissa toiminnoissa。Ohjesäännössä määritellään KONEen henkilöstöltä ja KONE-yhtiöiltä edellytettävä käytös sekä käytös, jota ei suvaita。

Kaikkien konen työntekijöiden tulee lukea ja ymmärtää seuraavat ohjeet sekä noudattaa niitä。Tämä eettinen ohjesääntö koskkee koko kon- konsernia, mukaan lukien kaikki tytäryhtiöt, siuliikkeet ja muut KONEen johdon alaiset yksiköt。

 • kone在itoutunut noudattamanan kaikkia sen toimintaan soveltuvia lakeja jamääräyksiä。TämäOhjeistusei KorvaaeikäKumoaPaikallisiaLakeja JaMääräyksiä。OhjesäännönsisältämätTäydentävätPeriacateetJAKäyttäytymissäännötEivätOleLuonteeltaanoikeundellisia。

  可宁在奥尔塔瓦·瓦斯塔瓦南,sellasten少女文化,joissa harjoitamme喜欢mininta。Mikäli tällaiset kulttuurisidoniset säännöt ja käytännöt ovat ristiriidassa tämän ohjeistuksen hengen kanssa, henkilöstön tulee ensisijaisesti noudattaa tätä ohjetta。Epäselvissä tilanteissa henkilöstön tulee pyytää lisäohjeita KONEen Compliance-osastolta。

 • Kone Pyrkii Luomaan JaYlläpitämäänänäristöämääristöäämäänäristöäääääänairtahjokaistatyöntekijääArvostetaanYksilönäJAJossa Kaikki VoivatEdetäulallaanKykyjensäMukaan。

  KONE kunnioittaa YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa määritettyjä ihmisoikeuksia ja kansainvälisen työjärjestön (ILO:n) määrittämiä työntekijöiden perusoikeuksia。konnioitaomassa toiminassan yhdistymisvapautta ja kollektiivista新votteluoikeutta。Erityisesti silloin, kun paikalliset lait rajoittavat kyseisiä oikeuksia, KONE rohkaisee työntekijöitään vuoropuheluun yrityksen johdon kanssa ja kehottaa heitä ilmoittamaan mahdollisista epäkohdista。

  Syrjimattomyys

  Johdon JaTyötovereidenTulee Kohdella kaikkia KoneenTyöntekijöitäoikeudenmukaisestiJa Tasapuolisties。kone在intoutunut noudattamananyhtäläistenmahdollisuuuksien periasatetta,jokakieltääkaikenlaisensyrjinnän。YhtiödistääJAarvostaa moninaisuutta。

  Kaikkien yksittäistä työntekijää koskevien päätösten tulee perustua ansioihin, kuten esimerkiksi kykyyihin, ammattitaitoon ja saavutuksiin。Tällaisiin päätöksiin eivät saa vaikuttaa työntekijän sukupuoli, ikä, uskonto, aviosääty, sukupuolinen suuntautuminen, poliittinen kanta, kansallinen tai etninen alkuperä tai muu vastaava seikka。KONEen tavoitteena ja tarkoituksena on sijoittaa työntekijät heidän kykyjään parhaiten vastaaviin tehtäviin。

  Tyoturvallisuus ja terveys

  Kaikilla KONEen työntekijöillä在oikeus turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön。Kaikki KONEen työntekijät ovat vastuussa
  - KONEen prosessien ja turvallisuusohjeiden noudattamisesta,
  - henkilökohtaisten suojavarusteiden käytöstä ja
  - Koneen TurvallisuusProsessien Vastaisten Tilanteiden Korjaamisesta。

  Kaikkia KONEen työntekijöitä kannustetaan raportoimaan esimiehelleen tai yksikön turvallisuusvastaavalle turvallisuuteen liittyvistä huolenaiheista, jotka voivat vaaikuttaa KONEen työntekijöihin tai KONEen tuotteiden käyttäjiin。Lisätietoja tästä aiheesta on KONEen turvallisuusohjesäännössä。

  Epäasiallisen käyttäytymisen ja sukupuolisen häirinnän kielto

  Kone Uskoo Vakaasti,EttäKaikillaTyöntekijöilläOn OrikeusHenkilökohtaiseenkoskemattomuuteen。Kaikenlainen Fyysinen Tai Sanallinen,Suora TaiEpäsuoraHäirintäMissäTahansaTarkoituksessaon Kielletty。Loukkaavaa TaiEpäasiallistaKäytöstäeivaita。

  Edellä mainittu koskee erityisesti sukupuolista häirintää keiden tahansa välillä, mukaan lukien esimiehet, työtoverit, asiakkaat ja toimittajat - tällaista käytöstä ei suvaita missään tilanteessa。Sukupuolinen häirintä voi ilmetä ei-toivottuna seksuaalisena käytöksenä tai kommentteina työaikana tai sen ulkopuolella。KONE ei kuitenkaan voi reagoida häirintään, josta se ei ole tietoinen。Häirinnäksi tulkittavan käytöksen uhreja ja tällaista käytöstä havaitsevia rohkaistaan ottamaan yhteyttä paikalliseen henkilöstöhallintoon tai KONEen Compliance-osastoon。

  Lapsi——tai pakkotyovoima

  通力ei käytä lapsi- tai pakkotyövoimaa eikä tee yhteistyötä tällaista työvoimaa käyttävien toimittaen tai alihankkijoiden kanssa。

  Tietokoneet ja sahkoposti

  Työntekijät voivat satunnaisesti käyttää henkilökohtaisiin tarkoituksiin KONEen tarjoamia tietokoneita ja viestintälaitteita, myös sähköpostijärjestelmää, mutta henkilökohtainen käyttö tulee pitää mahdollisimman vähäisenä。Kaiken KONEen tietokoneiden ja viestintälaitteiden käytön tulee olla vastuullista, ammattimaista ja yhtiön ohjesääntöjen mukaista。KONEen tietokoneita ja viestintälaitteita ei saa koskaan käyttää laittomiin, petolliisiin tai ilkivaltaisiin tarkoituksiin eikä loukkaavan, säädyttömän (esimerkiksi pornograafisen) tai poliittisen materiaalin välittämiseen tai tallentamiseen。

 • Kilpailulait JA KONEenkilpailuoikeusohjesääntökieltävätkilpailijan kanssakäytäväthintoja,hinnoittelukäytäntöjä,alennuksia,myynninedistämistä,myyntiehtoja,ostoja,alueellisia markkinoita,tuotantokustannuksia,jakelua JA vastaavia aiheita koskevat keskustelut,viestinnän,sopimukset JAyhteisymmärrykset。Varaosien Myynti Ja Muu Normaaliin LiiketoimintaanLiittyväyyntikikailijoilleSekäpastaavatHaninnatKilpailijoilta Ovat Kuitenkin Sallittuja JaHyväksyttäviä。

  Keskustelut kilpilijoiden kanssa ovat salittuja vain laillisten foumien kuten kansainvälisten tai paikallisten toimialayhdiststen yhteydessä。Keskusteluissa ei kuitenkaan saa missään tapauksessa käsitellä aiheita, jotka voidan tulkita kilpailulakien vastaisiksi。

  Lisätietoja tästä aiheesta于KONEeen kilpailuoikeusohjesäännössä。

 • Kestävä kehitys tarkoittaa vastuuta KONEen toiminnan vaikutuksista talouteen, ympäristöön ja yhteiskuntaan。

  KONE tarjoaa turvallisia, ympäristönäkökulmasta tehokkaita ja vastuullisia korkeatasoisia ratkaisuja palveluja。KONE pyrkii jatkuvasti kehittämään tarjontaansa entistä ympäristöystävällisemmäksi ja turvallisemmaksi。

  科宁työntekijöiden vastuula on huomioida toimiensa ympäristövaikutukset。Kaikkien KONEen työntekijöiden on etsittävä KONEen toimittajiin ja asiakkaisiin liittyviä toimintatapoja, jotka ehkäisevät tai vähentävät liketoiminasta aiheutuvia päästöjä ja jätteitä。

 • Asiakkaille ja likikkumppaneille suunnattujen lausuntojen, viestinnän, esitysten ja sertifikaattien tulee olla paikkansapitäviä。KONE ei väheksy kilpilijoidensa tuotteita tai palveluja eikä niiden työntekijöitä。

  Kaikkien tuotteidemme on oltava voimassa olevien laatua ja turvallisuutta koskevien määräysten mukaisia ja tuotteidemme on vastattava lupauksiamme。

 • Eturistiriidat

  koone odottaa työntekijöidensä olevan lojaaleja KONEtta kohtaan ja tekevän liktoimintaa koskevat ratkaisut kooneen etujen mukaisesti。KONEen työntekijöiden tulee välttää eturistiriitoja eli tilanteita, joissa heidän henkilökohtainen etunsa on tai vaikuttaa olevan ristiriidassa KONEen etujen kanssa。Eturistiriita voi liittyä esimerkiksi seuraaviin tilanteisiin:

  - työntekijän läheinen sukulainen on KONEen toimittaja, asiakas tai kilpilija tai sellaisen yrityksen työntekijä
  - TyöntekijällätaihänenläheiselläSukulaisaanOn Olennainen Taloudellinen Tai Muu Intressi Koneen Kanssa Liketoimintaa HarjoittavassaYhtiössä
  - työntekijällä on työsuhde tai muuta yhteistoimintaa KONEen kanssa kilpailevan tai sen kanssa likiotoimintaa harjoittavan yhtiön kanssa
  - työntekijällä on suhde suorassa tai epäsuorassa esimies- tai alaissuhteessa olevaan työtoveriin
  - työntekijä pyrkii työssään epäasiallisesti edistämään ystävän tai sukulaisen etuja。

  KONEen työntekijöiden on kirjallisesti ilmoitettava mahdolliset ja varsinaiset eturistiriidat esimiehelleen ja paikalliselle henkilöstöhallinnolle。

  Ulkopuoliset työsuhteet ja hallitusjäsenyydet

  Jokaisen KONEen työntekijän, joka haluaa työskennellä KONEen ulkopuolisen tahon lukuun tai osallistua ulkopuolisen yhtiön johtoon, on ilmoitettava tästä aikomuksesta KONEelle。Kyseinen toiminta voi olla hyväksyttävää, jos se ei vaikuta työntekijän tehtävien hoitoon eikä aiheuta mahdollista tai selkeää eturistiriitaa。Tällaiseen toimintaan on aina saatava etukäteen hyväksyntä työntekijän esimieheltä。

  Sijoitukset

  Henkilöstön上ilmoitettava KONEelle kaikista suorista JAvälillisistätaloudellisistaintresseistä,joitaheillä泰兵团perheenjäsenillään上KONEen kanssa kilpailevassa泰仙kanssa liiketoimintaa harjoittavassayhtiössä泰organisaatiossa,lukuun ottamatta osakeomistuksiapörssiyhtiöissä。

  祝你一切顺利

  KONEella on nollatoleranssi korhteen sekä julkisella että yksityisellä sektorilla。Millekään kolmannelle osapuolelle (esimerkiksi hallituksen edustajalle tai virkamiehelle, ammattiyhdistykselle, nykyiselle tai mahdolliselle tulevalle asiakalle tai toimittajalle tai niiden edustajalle tai työntekijälle) ei saa antaa suoraa tai epäsuoraa lahjusta, lahjaa, ettuutta tai maksua, ettuutta tai maksua,Jonka tarkoituksena在saada minkäänlaista asiatonta etua。可宁työntekijät eivät myöskään saa suoraan tai epäsuorasti ottaa vastaan asiatonta maksua, lahjaa, suosionosoitusta tai etua miltään taholta。

  Liikelahjat ja edustustoiminta

  Liikelahjoja ja kestitystä voi tarjota ja ottaa vastaan kohteliaina eleinä, jotka edistävät osapuolten välisiä suhteita edellyttäen, että neovat voimassa olevien lakien ja tämän ohjesäännön mukaisia。

  VAATIMATTOMIA JA ARVOLTAAN KOHTUULLISIA LIIKELAHJOJA VOI OTTAA VASTAAN JA Antaa。LuonteelTaan Tai Arvoltaan Kohtuuttomat Tai Perusteettoman Usein Toistuvat Lahjat JA Edut在Kielletty上。

  Rahalahjojen vastaanottaminen ja antaminen kiellettyä riippumatta rahalahjan suuruudesta ja valuutasta。

  Kohtuullinen ja likitoimintaan liittyvä kestitiys sekä muu yrityksen edustustoiminta on hyväksyttävää, mikäli se on maan tapoihin nähden tavanomaista。Esimerkiksi erilaiset tilaud tai tapahtumat, joihin osallistuminen在KONEen etujen mukaista, voivat olla tällaista kestitystä。KONEen työntekijä voi siten satunnaisesti hyväksyä asianmukaisen likkelounaan toimtajalta, palveluntarjoajalta tai KONEen kanssa yhteistoimintaan pyrkivältä yritykseltä。Asiakkaita kestitettäessä kooneen edustajan on oltava aina läsnä。

  Liikelahjojen ja edustustoiminnan
  - ei Koskaan Tule Vaikuttaa KoneenTyöntekijänLiketoimintaratkaisuihin
  - ei tule asettaa konelle tai sen työntekijälle velvoitteita
  - Tulee olla liketoiminnassa tavanmukaista kohteliaisuuden osoitusta
  - ei tule toistua perusteettoman使用in Ja sen tuleee olla arvoltaan kohtuullista
  - ei tule tähdätä perusteettoman edun tavoittelemiseen。

  Liikelahjoja JA edustustoimintaa EImyöskään途乐hyväksyä,乔斯tarjottavan泰vastaan​​otettavan EDUN泰edustustoiminnan luonne,ARVO泰ajoitus沃伊johtaaepäilykseensiitä,ETTA ETU泰edustustoimintaepäasiallisestivaikuttaa liiketoimintaratkaisuun泰viranomaishyväksyntään。

  Jos KONEen työntekijälle tarjotaan tai häneltä pyydetään näiden ohjeiden vastaista lahjaa tai kestitystä, hänen on viipymättä ilmoitettava siitä esimiehelleen。

  Edellä mainitut periaatteet koskevat myös kooneen työntekijöiden perheenjäsenille kooneen likitoiminnan yhteydessä tarjottuja likkelahjoja ja kestitystä。

  Tietyissä maissa, tietyillä likitoimin -alueilla tai tietyissä yksiköissä voi olla kooneen työntekijöitä koskvia paikallisia ohjeita, jotka ovat tätä ohjetta yksityiskohtaisempia。

  Petosten torjunta

  YhtiönVarojaJa Omaisuutta在AinaKäytettäväpastuullistiJa Laillisesti Ja VainSiihenKäyttötarkoitukseen,在Tarkoitettu上的Johon Varat。Kulukorvauksia,Etuja Ja KoneenOmaisuudenKäytöbäKoskeviahyväksyntöjäpyväksyntöjäpyydettäessäkoneelleannettavien tietojen Tulee olatäsmällisiäjaluotettavia。

  Varkaudet, petokset, kavallukset ja KONEen omaisuuden muu väärinkäyttö on kiellettyä。

  我希望我的家人能来帮忙

  KONE kunnioittaa ja arvostaa kaikkien KONEen työntekijöiden poliittisen mielipiteen vapautta。Taatakseen, etteivät työntekijät loukkaa toisiaan poliittisilla mielipiteillään, KONE edellyttää, ettei sen toimitiloissa järjestetä poliittista toimintatai poliittisiin vakaumuksiin liittyviä mielenilmauksia。

  KONEen varoja tai resressseja ei tule käyttää suoraan eikä välillisesti poliittisiin kampanjoihin eikä poliittisten puoleiden tai ehdokkaiden, julkisten virkamiesten tai näihin tahoihin liittyvien henkilöiden tukemiseen。KONEen työntekijöiden tulee varmistaa, että heidän henkilökohtaista poliittista toimintaansa tai kantaansa ei esitetä KONEen kantana tai toimintana。

 • Tietoturva ja immateriaalioikeudet

  铁托在arvokasta omaisuuttamme上。我们有一个共同的目标,就是在萨拉萨顿,在卡玛托穆登。Kaikkien KONEen työntekijöiden tulee huolehtia KONEen omaisuen asianmukaisesta suojaamisesta, immateriaaliomaisuus ja lottamukselliset tiedot mukaan luettuna。Tällaista tietoa tulee hallita, käyttää, luovuttaa ja jakaa asianmukaisten konen ohjesääntöjen mukaisesti。

  KONEen työntekijöiden tulee kunnioittaa muiden omistamia immateriaalioikeuksia sekä tietojen rottamuksellisuutta ja hallita tällaista tietoa voimassa olevien lakien ja määräysten sekä sopimusvelvoitteiden mukaisesti。

  Tietosuoja.

  通力在sitoutunut henkilötietojen suojaamiseen。Henkilötiedolla tarkoitetaan tunnistetavaan tai tunnistetavissa olevaan henkilöön liittyvää tietoa。kooneen toiminnan yhteydessä tapahtuvan työntekijän, asiakkaan, toimittajan tai muun henkilön henkilötietojen käsittelyn on aina oltava laillista, oikeudenmukaista ja läpinäkyvää suhteessa kyseisiin henkilöihin。Lisäksi henkilötietoja在käsiteltävä asianmukaisten KONEen ohjesääntöjen, määräysten ja lakien mukaisesti。

  Sisapiirintieto ja arvopaperikauppa

  在sekä laitonta että vastoin KONEen periaatteita väärinkäyttää KONEeseen tai sen likikekumppaniin liittyvää rottamuksellista tietoa。Myös kyseisten tietojen käyttäminen minkä tahansa kolmannen osapuolen hyödyksi on kielletty。

  konessee tai sen liiketomintaan liittyvä olennainen tieto on sisäpiirintietoa tietojen julkistamiseen asti。KONEen työntekijöiden, joilla on hallussaan sisäpiirintietoa, on noudatettava sisäpiirikauppaa koskvia säännöksiä, jotka koskevat kooneen osakkeiden ostoa ja myyntiä sekä kommunikointia asiasta muiden kansa。

  Tätä asiaa on käsitelty yksityiskohtaisemmin konen sisäpiirintietoa ja kauppaa koskevissa säännöissä。

  Tilinpäätösraportointi

  Kaikkien KONEen yksiköiden tulee noudattaa KONEen konserniraportoinissa KONEen kirjanpitostandardeja (KAS) sekä muita raportointinin soveltuvia sääntöjä。它的名字叫kaikilta,也叫oleellisilta。可宁varat ja vastuut tulee kirjata oikein eikä tilinpäätösraportoinnissa tai kirjanpidossa saa olla virheellisiä, harhaanjohtavia tai keinotekoisia merkintöjä tai tietoja。

  Lakisääteistentilinpäätösterenja ilmoitustensekäkone-konsernintilinpätöstentilinpäätöstentuleeolaekyseistägaportioideriakoskevien lakien,MääräystenJAStandardien Mukaisia。

 • KONE haluaa olla kinnostava like ikekumppani ja tavoittelee rotettavia ja rehellisiä, kumpaakin osapuolta hyödyttäviä suhteita toimittajiinsa, palveluntarjoajiinsa, alihankkijoihinsa ja muihin like ikekumppaneihinsa。

  通力公司的全体员工都很喜欢这款产品。toimittaen tai like ikekumppanien soimattomat toimet tai yritykset vaikuttaen hankintapäätöksiin ovat perusteita toimtajan hylkäämiselle tai voimassa olevan sopimuksen purkamiselle。kononodottaa, että kaikki sen kanssa yhteistyötä tekevät toimtajat, jälleenmyyjät ja myyntiedustajat noudattavat asianomaista toimittain tai jälleenmyyjiin soveltuvaa eettistä ohjesääntöä。

  Konsultti-, edu - ja agenttisopimukset tehtävä kirjallisina, ja niiden on oltava arvoltaan ja määrältään kohtuullisia ja vastattava konen lukuun tai puolesta tehtyä todellista työtä。

 • Kone Noudattaa EettisenOhjesännönRikkomuksiinnoldoleransia。TämäneettisenOhjesännönnOudattamattaJättäminenTaiisenTyöntekijäntaimittajan tailikekumppanin Pakottaminen Tai PaiinenrikkomenantätäohjesääntöähohjesääntöäJohtaaashanmukaisiin kurinpitotoimiin,Joihin voiSisältyäIrtisanominen Ja Vahingonkorvaus。Timentt Lainvastaiset Toimet Voivat JohtaaMyösrikosoikeudellisiin seuraamuksiin。

  Kaikki KONEen työntekijät ovat velvollisia raportoimaan tämän eettisen ohjesäännön rikkomuksista ja mahdollisista rikkomuksista paikalliselle johdolle, KONEen lakiasiainosastolle tai KONEen complicity -osastolle。Vaihtoehtoisesti työntekijät voivat tehdä ilmoituksen verkossa tai puhelimitse KONE合规线- kanavan kautta omalla kielellään ja nimettömästi, mikäli paikallinen laki sen sallii。Yhteystiedot löytyvät globaalista intranetistä。

  Kaikki eettisen ohjesäännön rikkomuksia koskeva viestintä pyritään pitämään rottamuksellisena。KONE ei suvaitse minkäänlaisia kostotoimia sellaista henkilöä vastaan, joka ilmoittaa tämän ohjesäännön vastaisesta toiminasta hyvässä uskossa。在kiellettyä estää työntekijää raportoimasta tämän eettisen ohjesäännön rikkomusta, ja kiellon vaststaminen voi johtaa kurinpitotoimiin。

 • Jos työntekijöillä tätä eettistä ohjesääntöä koskevia huolenaiheita tai kysymyksiä, heitä kehotetaan puhumaan asiasta esimiehelleen tai paikalliselle johdolle tai ottamaan suoraan yhteyttä KONEen合规-osastoon tai paikallisen tai globaalin lakiasiainosastoon tai henkilöstöhallintoon。